Проф. Дфн анчо калоянов (анчо йорданов анчев) библиографска справкаДата02.07.2017
Размер276.92 Kb.


ПРОФ. ДФН АНЧО КАЛОЯНОВ

(АНЧО ЙОРДАНОВ АНЧЕВ)
БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА


Белетристика
Книги
1970
ПОСЛЕДНОТО ЖИТО НА ЛЯТОТО : [Разкази]. - Варна : Държ. изд., 1970. - 164 с.
Рецензии:

Чертовенски, Васил. Последното жито на лятото (Разкази от А. Калоянов) : Отзив. // Нар. дело (Варна), ХХVІІ, № 116, 17 май 1970, с. 4.

Лазовски, Атанас. Между журналистиката и белетристиката. // Септември, 1971, № 1, с. 250-251.
1976
СЕЛИЩНА МОГИЛА : [Новели] / Худож. Любомир Янев. - София : Нар. младеж, 1976. - 135 с. : с ил.
Рецензии:

Радев, Иван. Втората книга - пълноценна белетристична изява. // Борба (В. Търново), № 39, 31 март 1976.

Бемберски, Нино. Бие пулсът на съвременника : Отзив. // Полет (Варна), ХІІ, № 5, 31 ян. 1977, с. 4.

Кунчев, Божидар. Вярност към съвременността. // Пулс, ХV, № 3, 1 февр. 1977, с. 10.

Попов, Васил. По собствена пътека. // Нар. дело (Варна), № 43, 20 февр.1977.

Радев, Иван. Сред пластовете на настоящето. // Пламък, 1977, № 12, с. 173-174.
1978
ДИМИТЪР ЗЛОЧЕСТИ И ВОЙВОДАТА ПАТРЕВ : [Истор. повест]. - Варна : Г. Бакалов, 1978, 136 с.

2. изд. - София : Отеч. фронт, 1987. - 135 с.


Рецензии:

Велчев, Велизар. “Книга за прочитание от секиго”. // Балк. знаме (Габрово), № 129, 31 окт. 1978.

Игов, Светлозар. Размисли за националната съдба. // Нар. младеж, № 204, 13 окт. 1978.

Попов, Васил. Жития на българщината. // Нар. дело (Варна), № 125, 4 авг. 1978.

Радев, Ив. Оригинална белетристична изява. // Борба (В. Търново), № 92, 5 авг. 1978.

Серафимов, Иван. Успех в историческата проза. // Пулс, № 18, 29 авг. 1978, с. 7.

Георгиев, Марин. Свидетелят и Героят. // Лит. фронт, № 29, 19 юли 1979, с. 2.

Еленков, Константин. Роман'78. // Лит. фронт, № 19, 10 май 1979, с. 1-2.

Мочуров, Атанас. Радваща сполука. // Септември, 1979, № 4, с. 253-256.

Панов, Александър. В търсене на корените : Прозата на Анчо Калоянов. // Пулс, № 29, 15 юли 1980, с. 5.
1981
СЕДМИЯТ ЖИВОТ : [Разкази и новели]. - София : Бълг. писател, 1981. - 144 с.
Рецензии:

Анчев, Панко. Последната възможност. // Светлик. Месечно прил. на в. Борба (В. Търново) за литература, изкуство и култура, ІІІ, № 7, 31 юли 1982, с. 2.

Бележки по белите полета [Рубрика за класация на нови книги]. // АБВ, № 25, 22-28 юни 1982, с. 4.

Гранитски, Иван. Действителност и художествени идеи : Пред Четвъртата национална конференция на младите литературни творци. // Пулс, ХХ, № 45, 9 ноем. 1982, с. 4.

Тахов, Георги. Непосредствено и искрено. // Читалище, 1983, № 1, с. 30.
1985
ПРЕСТОЛНИНА : [Есета]. - София : Отеч. фронт, 1985. - 172 с.
Рецензии:

Вълчев, Йордан. Делата и думите : Анчо Калоянов, “Престолнина”, Изд. на Отечествения фронт, 1985 г. // Пулс, № 36, 3 септ. 1985, с. 5.

Копаранов, Тодор. Престолнината на писателя. // Нар. дело (Варна), XLII, № 172, 30 авг. 1985, с. 4.

Михайлов, Димитър. Пръстта под ноктите : Анчо Калоянов, “Престолнина”, Изд. на Отечествения фронт, 1985 г. // Студ. трибуна, № 7, 12 ноем. 1985, с. 4.

Тачев, Веселин. Престолнина на вдъхновението : Анчо Калоянов - по пътеките на творческата жажда. // Светлоструй. Месечна притурка за литература и изкуство на в. Дунавска правда (Русе), № 10, 26 окт. 1985, с. 3.

Захариев, Луко. Единство на минало и настояще. // Лит. фронт, № 39, 25 септ. 1986, с. 3.
1987
ТЪРСАЧИ НА СЛЪНЦЕГРАД : [Роман за юноши] / Худож. Весела Томова. - София : Бълг. писател, 1987. - 151 с. : с цв. ил.
Рецензии:

Станков, Иван. Търсачи на живата история. // Деца. Изкуство. Книги, 1987, № 6, с. 62-63.

Тачев, Веселин. Пътят към Слънцеград. // Дунавска правда (Русе), № 302, 24 дек. 1987, с. 3.
1997
ДИВ ОГЪН : [Роман]. - В. Търново : ИК „Витал”, 1997. - 224 с.

2. изд. - В. Търново : Фабер, 2008. - 304 с.


Рецензии:

Велкова-Гайдаржиева, Антония. Ритуалният близначен огън на племенното очистение. // http://www.libvar.bg/culture/1999/november-99/ancho.html

Гърдев, Георги. Едно сказание за българската същност. // Света гора : Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 2 (Б), 1999, с. 156-158.

Велкова-Гайдаржиева, Антония. За племенното спасение. // КИЛ (Култура. Изкуство. Литература), (Варна), № 17, 1999.

Също и в: Лит. вестник, Х, № 7, 23-29 февр. 2000, с. 5.Лебедова, Румяна. Духовното спасение в романа „Див огън” от Анчо Калоянов. // Науч. тр. на РУ „А. Кънчев”, 41, 2004, № 7.2, с. 74-79.

Лебедова, Румяна. Разрухата и обновлението в романа “Див огън” от Анчо Калоянов. // Лебедова, Румяна. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. С., 2006, с. 194-204.
2003
ДЕВЕТИ : [Роман в 3 части]. - София : Труд, 2003. - 496 с.
Рецензии и дискусии:

Велкова-Гайдаржиева, Антония. „Девети”. Или за опита да се живее с истините за Девети. // Света гора : Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 5 (Д), 2004, с. 317-323.

Също и в: Електронно списание LiterNet, 09.04.2004, № 4 (53) - http://liternet.bg/publish2/avelkova/akalojanov.htmГърдев, Б. Предизвикателствата на „Девети”. // Лит. вестник, ХІV, № 38, 17-23 ноем. 2004, с. 3.

Също и в: Детонация, ІІІ, № 12, дек. 2004, с. 11.Игов, Ангел. Мавзолейно и музейно. // Култура, XLVIII, N 11, 12 март 2004, с. 5

Също и: http://www.online.bg/kultura/my_html/2313/mavzolei.htmНеделчев, Йово. Романът на Анчо Калоянов. // КИЛ (Култура. Изкуство. Литература), (Варна), ХІІІ, № 16, окт. 2004, с. 2, 7.

Попиванов, Б. Девети, Десети, човекът, историята. // Култура, № 2 (2304), 16 ян. 2004. http://www.kultura.bg/article.php?id=9200

Станков, Иван. Историята е винаги друга. // Утро (Русе), 19 февр. 2004, с. 5.

Също и в: Борба, ХV, № 67, 5 апр. 2006, с. 7;

Електронно списание LiterNet, 03.05.2004, № 5 (54) http://liternet.bg/publish2/istankov/deveti.htm

Трендафилов, Вл. Ефектът на сектата. // Труд, № 32, 2 февр. 2004.

Също и в: Литературен клуб, 27 февр. 2006 г. - http://www.litclub.com/library/kritika/vltrendafilov/statia3.htmТрендафилов, Вл. Назад към бъдещето. // Труд, № 25, 26 ян. 2004.

Също и в: Литературен клуб, 27 февр. 2006 г. - http://www.litclub.com/library/kritika/vltrendafilov/statia2.htmХристов, Ив. Романистика и съвременност : Романът възкръсна в края на “прехода”. // Словото днес, № 11, 15 апр. 2004, с. 4. (Вкл. и за романа "Девети").
Русев, Р. Романът „Девети” на Анчо Калоянов - роман за българското преломно време. // Науч. тр. РУ „А. Кънчев”, 44, 2005, N 6.2, с. 110-114.

Казакова, Р. Романът „Девети”. // Дългопол днес и утре, (Дългопол), ІІІ, № 8 (32), авг. 2006, с. 5, 7.

Също и в: www.dalgopol.org/newspapers/dalgopol32.pdf

[Станков, Иван]. Романът „Девети” на Анчо Калоянов [С., Труд, 2003] и мисленето за историята в съвременната българска литература : [Дискусия] /Подговил за печат: Ив. Станков. // Света гора : Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 7 (Ж), 2006, с. 114-138.

Също и в: Електронно списание LiterNet, 26.08.2005, № 8 (69) - http://liternet.bg/publish2/anonim/deveti.htmЛитературни творби

В сборници и периодични издания
1973

КРЪСТОВДЕН. // Пламък, 1973, № 24, с. 3-22.
1984

ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА НА ЙОРДАН ПОПОВ” : Есе // Янтра. Литературен алманах, 1984, № 5, с. 43-50.


1985

НАД ЕЛЕШНИЦА КАПЯТ ЛЕШНИЦИ : “И ЯТО СПОМЕНИ В ПРЕВАРА”. // Книга за Андрей Германов. С., 1985, с. 334-337.
1989

РЕКИ, КОИТО ТЕКАТ ОБРАТНО... // Синивирски, Стефан. Марко Григоров. Костадин Стойчев. Спомени. Варна, Г. Бакалов, 1989, с. 233-236.

Спомен за Марко Григоров.


1997

ОЧАКВАНИЯТ ТРЕТИ ЗА ВЕЧЕРЯ. // Антология Търновска проза. В. Търново, 1997, с. 5-15.
2004

ЧЕРНОТО СЛЪНЦЕ НА СИВИЛА : ТАЙНСТВО В СЛОВО, ПЕСНИ И ИГРИ С УЧАСТИЕТО НА ВЛЪСВИ ПРОРОЦИ, АКАПЕЛЕН ХОР И БАЛЕТ : [Пиеса]. // Света гора : Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 5 (Д), 2004, с. 294-316.
2006

СТРАДИВАРИУС. На Васил Попов. // Сто и петдесет шедьовъра на българския разказ. Т. V. С., 2006, с. 41-47.

ПУБЛИЦИСТИКА
1980

ПОСЛЕДНО СБОГОМ! В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ПОПОВ. // Светлик. Месечно прил. на в. Борба (В. Търново) за литература, изкуство и култура, І, № 10, 25 окт. 1980, с. 4.

Слово, произнесено при погребението на писателя на 14 окт. 1980 г. в гр. София.


1982

ОСВЕТЯВАНЕ НА НАДГРОБНИЯ КАМЪК. // Светлик. Месечно прил. на в. Борба (В. Търново) за литература, изкуство и култура, ІІІ, № 2, 27 февр. 1982, с. 2.

В памет на Ем. Станев.


1983

[ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ПЕТ] 235 СТЪПАЛА КЪМ НЕБЕТО. // Отечество, VІІІ, 1983, № 7, с. 18-19.

За средновековния Червен.
СЛЕД ПРАЗНИКА - ЗА ПРАЗНИЦИТЕ И ЗА ОЩЕ НЕЩО. // Култура, ХХVІІ, № 25, 24 юни 1983, с. 1.
1990

ИВАН НИКОЛОВ РАДЕВ : ИМЕ НА ИЗБОРА НИ ЗА ПО-ЧЕСТИТА СЪДБА НА ОТЕЧЕСТВОТО. [Запознаваме ви с нашите кандидати за народни представители]. // Борба, № 39, 1 юни 1990, с. 4.


Хабилитационни трудове
1988
ЕТНИЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ОТРАЗЕНО В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР : [Хабилитационен труд /Рецензенти: проф. Т. Ив. Живков, проф. Г. Данчев]. - София, 1988. - 240 печ с.
1998
БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО /Автореф. на дис. за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. - В. Търново : (ВТУ), 1998. - 44 с.

Научни монографии
1979
БЪЛГАРСКИ МИТОВЕ / Предг. Л. Парпулова; Науч. ред. проф. Ст. Генчев. - София : Нар. младеж, 1979. - 244 с.
Рецензии:

Гинев, Марин. Разузнаване в света на натрупаните ценности : Нови творби на русенски автори. // Светлоструй. Месечна притурка за литература и изкуство на в. Дунавска правда (Русе), № 6, 23 юни 1980, с. 7.

Григорова, Людмила. Книга за българските митове. // АБВ, № 44, 28 окт. 1980, с. 5.

Радев, Ив. За националното - в неговите корени. // Светлик. Месечно прил. на в. Борба (В. Търново) за литература, изкуство и култура, № 6, 28 юни 1980.

Радев, Ив. Опит за българска митология. // Септември, 1980, № 12, с. 239-242.

Великов, Димитър. Познатото и непознатото в историческата памет. // Студ. трибуна, № 37, 9 юни 1981, с. 5.

1995
БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО. - София : ROD, 1995. - 240 с.
Рецензии:

Данков Евлоги. Традициите на българското шаманство. // Народен глас (Ловеч), VIII, N 38, 4-5 апр. 1995, с. 4.

Данков Евлоги. Българското шаманство и ролята на шамана в историята на духовната култура. // Кула, 1996, №, с. 69-72.

Лечева Г. „Смелых убывают реже!”. // Любословие, I, 1996, № 1, с. 153-155.

Моллов Тодор. Българското шаманство - мит, ритуал, политика...? // Българистика и българисти, год. II, 1997, № 1, с. 32.
1996
ГЕНЧЕВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ. ОЧЕРЦИ ПО БЪЛГАРСКА ЕТНОГРАФИЯ : [За студенти от ВУЗ] / Стоян Генчев ; Състав. Анчо Калоянов ; Предг. Рачко Попов. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 1996. - 400 с. : с портр. (Състав.)
2000
СТАРОБЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО : МИТ, РЕЛИГИЯ И ФОЛКЛОР В КАРТИНАТА ЗА СВЯТ У БЪЛГАРИТЕ. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000. - 240 с.

2 изд. - Варна, ЕИ „LiterNet”, 06.11.2002 - http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/index.htmlСъдържа: Българското езичество - капища, кумири и жреци, с. 5-12; Юнашката песен „Марково оране” и граничните окопи на Първото българско царство, с. 13-29; Девташларите и русалийските гробища : (Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското езичество), с. 30-38; „Верско-митическото и религиозно-езическото” в две жетварски песни, с. 39-61; Коледната песен „Слънце и Юнак” - семантика и астрономическа основа, с. 62-84; Топосът Грамада в българската митопоетична традиция, с. 85-113; Михаил Воин от Потука - българският двойник на великомъченик Георги : (Шаманската версия на Основния мит за двубоя между Змеебореца и Змея на дълбините), с. 114-140; Император Траян или бог Троян в името на град Троян? (С оглед на култовото средище в подножието на Маторие гори в езическата епоха), с. 141-154; Названието на етнографската група хърцои и култа към бог Хърс, 155-165; Петко и петимата в „смешната песен” от Прилеп и коледната песен от Казичене, Софийско : (Към въпроса за пантеона в българското езичество), с. 166-176; Езичество, митология и топонимия, с. 177-188; Свети Николай Чудотворец в картината за свят у българите, с. 189-203; И Благолаж е вкусил от „меда на поезията”, с. 204-214; Поетът - ключ към тайната на Вселената, с. 215 - 237.
2003
СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ШАМАНИ : РЕЛИГИОЗЕН ОПИТ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ (VІІІ-ХІІ В.). - София : ROD, 2003. - 408 с. с ил.

Съдържа: Въведение: 1. Шаманството в Евразия - религия и фолклор на неписмените общества, с. 7-34; 2. Изследвания и извори за българското шаманство, с. 34-51; Първа глава: Шаманът и неговият религиозен опит през езическата епоха. 1. Терминология, атрибутика, иконография, с. 51-76; 2. Посвещението на новака, с. 76-105; 3. Покровителят и помощниците : Пътуването, с. 105-138; Втора глава: Шаманите в българското общество през Средновековието (VІІ-ХІІ в.). 1. Колобрите - религиозните вождове на войската. Боян Магьосника, с. 139-171; 2. Влъсвите звездочетци и знаменията на Небето, с. 171-216; 3. Певците на шаманския Космос, с. 216-245; 4. “Бичът на пророците” срещу “ужасът на историята”, с. 245-272; Култовите средища на българското шаманство (Вместо Заключение), с. 272-319; Бележки, с. 320-376; Съкращения, с. 377-381; Илюстрации, с. 382-404, 43 броя; Резюме на англ., с. 405-408.
2007
СКАЗАНИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЯ КРЪСТ” И ЕПОХАТА НА ЦАР СИМЕОН. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. - 223 с. (съавтори: Тодор Моллов, Мария Спасова).

СЛАВЯНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НАЧАЛОТО : 28 МАРТ 894 Г., ПЛИСКА. - В. Търново : Фабер, 2007. - 335 с.
Рецензии:

Анчев, Веселин. Съборът в Плиска и съдбата на България : По повод “Славянската православна цивилизация” от Анчо Калоянов. // Простори, 2008, № 1, с. 49-51.

Драгова, Надежда. Съдбовен поврат : Старобългарският църковен събор от края на ІХ век. // За буквите, № 27, авг. 2008, с. 8.

Също и в: <http://www.zabukvite.org/newspapers/Zabukvite9.pdf>
Сборници и антологии с български фолклор
1986
ДОБЪР ЮНАК С ДОБРА КОНЯ : 152 ОБРЕДНИ ПЕСНИ ОТ СЕЛО АСПАРУХОВО, ВАРНЕНСКО : [Сборник] /Състав., комент. и бел. А. Калоянов. - Варна : Г. Бакалов, 1986. - 292 с. : с ил.

2 изд. - Варна : ЕИ „LiterNet”, 02.08.2002 http://liternet.bg/publish/akaloianov/iunak/index.htmlСъдържа: Овчага - Ченге - Аспарухово, с. 5-23; Триста момци коладника, с. 23-33; Черешо льо, капльо льо, 116-121; Върба има, върба няма, 126-133; По Великден по хората, по Гергьовден по люлките, с. 161-165; Извади Еньо, златна ябълка!, с. 182-187; Ряка тече, вейка носи, с. 204-223; Такова нещо е човещината, с. 269-273.
Рецензии:

Станков, Иван. Един природен феномен пътува за бъдещето : Размисли за книгата на Анчо Калоянов “Добър юнак с добра коня”. // Борба (В. Търново), № 153-154, 24 дек. 1987, с. 2.

1992
СЛАВИТЕ ЛИ МЛАДА БОГА? : ВСИЧКО ЗА ПРАЗНИКА КОЛЕДА, 72 КОЛЕДНИ ПЕСНИ И 4 КОЛЕДАРСКИ БЛАГОСЛОВИИ /Предг., подб. и бел. Анчо Калоянов. - В. Търново : Слово, 1992. - 135 с.

2 изд. - Варна : ЕИ „LiterNet”, 24.12.2002 - http://liternet.bg/publish/akaloianov/slavite/index.htmlСъдържа: Коледа в българския народен календар; „Божата царска трапеза” на Бъдни вечер; Коледуване и коледни песни : Добри гости коледари, Протекли са до три реки, Събрали се всички светци, Селете се, девет села!, Коледарски благословии.

БЪЛГАРСКИ СЛОВЕСЕН ФОЛКЛОР : НАРОДНИ ПЕСНИ И ПРИКАЗКИ. /Състав, предг. и прил. Анчо Калоянов). - В. Търново : Слово, 1992. - 144 с. (Малка учен. библиотека).

2 изд. - В. Търново : Слово, 1993.


1999
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ /Състав., предг. и прил. Анчо Калоянов. - В. Търново : Слово, 1999. - 220 с. (Малка учен. библиотека).

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ /Предг., състав., нова ред. и прил. Анчо Калоянов. - В. Търново : Слово, 1999. - 221 с. (Малка учен. библиотека).
2000
БЪЛГАРСКИ ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДИ, ГАТАНКИ, ПОСЛОВИЦИ И БЛАГОСЛОВИИ /Предг., състав. и прил. Анчо Калоянов. - В. Търново : Слово, 2000. - 279 с. (Малка учен. библиотека).


Учебно-помощна литература
1975
БЪЛГАРСКА ФОЛКЛОРИСТИКА : [Христоматия] : [За студентите от ВУЗ]. - В. Търново : Великотърн. унив Кирил и Методий, 1975. - 312 с. (съавт. с Г. Данчев).
1977
ХРИСТОМАТИЯ ПО БЪЛГАРСКА ФОЛКЛОРИСТИКА : За студентите от ВУЗ. - С. : Наука и изкуство, 1977. - 244 с. (съавт. с Г. Данчев)

2 прераб. и доп. изд. - С. : Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 1991. - 311 с.Съдържа: Българската фолклористика през Възраждането, с. 5-8; Българската фолклористика след Освобождението, с. 53-57; Съвременна българска фолклористика, с. 169-172.


Студии и статии
1976

АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ. // Асен Разцветников, Ангел Каралийчев и Никола Фурнаджиев в спомените на съвременниците си. С., 1976, с. 690-692.
ЕДНА НОВОЗАПИСАНА НАРОДНА ПЕСЕН ЗА ХРИСТО БОТЕВ. // Лит. мисъл, 1976, № 3, с. 67-69.
ЙОВ” [ОТ ИЛИЯ ВОЛЕН] - ПОКРИТИЕ НА ЕДНО ТВОРЧЕСТВО. // Родна реч, 1976, № 2, с. 37-40.
КОННИКЪТ ЛОВЕЦ В БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕДНИ ПЕСНИ. // Асп. сборник Великотърн. унив. „Кирил и Методий”, 3. 1976, № 1, с. 33-42.
НОВИ ДАННИ ЗА ЮНАШКАТА ЕПИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ В ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ. // Фолклорът и народните традиции в съвременната национална култура : [Проблеми на българския фолклор, Т. 2]. С., 1976, с. 200-204.
1982

ФОЛКЛОРНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ В НЯКОИ ПАМЕТНИЦИ НА СРЕДНОВЕКОВНОТО НИ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. // [Хиляда и триста] 1300 години българска държава [Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 5 и 6 ноември 1981 г. в чест на 1300-годишнината на Българската държава]. В. Търново : Изд. на ВТУ, 1982, с. 141-148.
1983

ПРОБИТИЯТ КАМЪК (КУКЛАТА) КРАЙ РАВНА - КУЛТОВ ОБЕКТ И ДРЕВНА ОБСЕРВАТОРИЯ. // Бълг. етногр., VІІІ, 1983, № 4, с. 56-65.
ФОЛКЛОРНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА (ТОПОНИМИТЕ ЦАРЕВГРАД, ДЕВИНГРАД, СВЕТА ГОРА, МАРНОПОЛЕ И ТРАПЕЗИЦА). // Славистични проучвания : (Сборник в чест на IХ Междунар. славист. конгр.). С., 1983, с. 89-102.
1984

THE MEDIEVAL CITY OF CERVEN AND THE TRADITIONAL SPIRITUAL CULTURE OF THE VILLAGE OF CERVEN : PROBLEMS OF CONTINUITY. // Journal of Popul. Culture, 1985, № 1, с. 133-142.
МОРЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ. // Фар, 18, 1984, с. 52-61.
СКАЛНИТЕ МАНАСТИРИ КРАЙ СРЕДНОВЕКОВНИЯ ГРАД ЧЕРВЕН - КНИЖОВНО СРЕДИЩЕ ПРЕЗ ХIII-ХIV В. // Търновска книжовна школа : Т. 3. [Григорий Цамблак : Живот и творчество]. С., 1984, с. 384-388.
1987

БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ЗА ЦАР ИВАН ШИШМАН. // Алманах Янтра (В. Търново), № 8, 1987, с. 208-212.

Също и в: Алманах VI клас : Народни песни. Българска литература. Чужда литература : (Литературознание, език, стил, методика). - В. Търново : Слово, 1994, с. 135-143;E-magazine LiterNet, 13. 05. 2000 - http://liternet.bg/publish/akaloianov/shishman.htm
МИТОЛОГИЧНИ ПЕРСОНАЖИ В „ИСТОРИЯТА” НА СПИРИДОН ГАБРОВСКИ. // Смехът във фолклора : [Проблеми на българския фолклор, Т. 7]. - С., 1987, с. 126-131.
1988

ЕТНИЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ОТРАЗЕНО В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР (ЧЕРНО МОРЕ И БЯЛ ДУНАВ). // Тр. Великотърн. унив. „Св. Кирил и Методий”, Т. 22, 1987, № 1, с. 57-89.
МИТОЛОГИЧНИ ПЕРСОНАЖИ В ПОЕМАТА „ДОЛАБАН ВОЙВОДА”. // Стефан Стамболов - революционер и книжовник : (Материали от Нац. сесия, проведена на 5 дек. 1984 г.). - В. Търново : Изд. на ВТУ, 1988, с. 112-121.
[СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДЕМ] 77-ГОДИШНИЯТ ЦИКЪЛ ВЪВ ФОЛКЛОРНО-МИТОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДСТАВИ НА БЪЛГАРИТЕ : (Резюме). // Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. - С., 1988.
1989

ЕТНИЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ОТРАЗЕНО В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР : (ВЛАШКА ЗЕМЯ И БОГДАНСКА). // Етнографски проблеми на народната култура, [Т. 5]. - С., 1989, с. 75-96.
СВЕТА ГОРА В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР : (С ОГЛЕД НА МАЛКА СВЕТА ГОРА В СЛИВЕНСКО). // Фолклорната традиция на Сливенския край : (Регионални проучвания на българския фолклор, Т. 2). - С. : БАН, 1989, с. 50-58.
ФОЛКЛОРНО-МИТОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ В ЛЕТОПИСНИЯ РАЗКАЗ НА ПОП ПЕТЪР ОТ СЕЛО МИРКОВО. // Проблеми на литературната наука, история и критика : В чест на проф. д-р Георги Димов. - В. Търново : Изд. на ВТУ, 1989, с. 94-97.
1990

МИХАИЛ АРНАУДОВ (1878-1978). // Родна реч, 1990, № 7, с. 61-64.
1991

БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО. // Родна реч, ХХХV, 1991, № 4, с. 39-42.
ПИРИН ПЛАНИНА В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР : (КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕТНИЧНОТО УСВОЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО). // Българският фолклор в славянската и балканската културна традиция : [Проблеми на българския фолклор, Т. 8]. - С. : БАН, 1991, с. 168-175.
1992

КОЙ СТОИ ЗАД ИМЕТО ГРАД В ЛАЗАРСКАТА ПЕСЕН ОТ ПРИЛЕП? // История и култура на Карнобатския край : Сборник научни материали, Т. 2. - С. : ЕИМ при БАН, 1992, с. 136-146.
НАРОДНИ ПЕСНИ И ПРЕДАНИЯ ЗА ПОТУРЧВАНИЯ, ЗАПИСАНИ В СЕЛО АСПАРУХОВО, ВАРНЕНСКО. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от ХIV-ХVIII век : [Междунар. науч. конф., В. Търново, 20-22 май 1987 г.]. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1992, с. 510-520.
1993

БЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО - КАПИЩА, КУМИРИ И ЖРЕЦИ. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 281-288.
БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО ПО ДАННИ ОТ ФОЛКЛОРА. // Славянска филология, Т. 21. - С., 1993, с. 319-326.
Й. ЙОВКОВ. „ИНДЖЕ”. // Литературни анализи в помощ на учениците от 11 клас. - В. Търново : Абагар, 1993, с. 60-67.
Й. ЙОВКОВ. „ПОСЛЕДНА РАДОСТ”. // Литературни анализи в помощ на учениците от 11 клас. - В. Търново : Абагар, 1993, с. 54-60.

[3.] изд. - 1998.[5.] доп. и прераб. изд. - 2000.
1994

БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ДУАЛИСТИЧНИ ЛЕГЕНДИ И МИТЪТ ЗА СЪТВОРЕНИЕТО. // Алманах V клас : Народно творчество. Българска литература. Чужда литература. - В. Търново : Слово, 1994, с. 127-137.
БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО. // Родна реч, ХХХVІІІ, 1994, № 4, с. 43-46; № 5, с. 45-46.
ВЕРСКО-МИТИЧНОТО И РЕЛИГИОЗНО-ЕЗИЧЕСКОТО В ДВЕ ЖЪТВАРСКИ ПЕСНИ. // Етнографски проблеми на народната духовна култура, Т. 2. - С. : БАН, 1994, с. 227-245.
ДВЕТЕ ЖЕТВАРСКИ ПЕСНИ И БОТЕВИТЕ БАЛАДИ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” И „ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ”. // Алманах VI клас : Народни песни. Българска литература. Чужда литература (Литературознание, език, стил, методика). - В. Търново : Слово, 1994, с. 90-95.
ДЕВТАШЛАРИТЕ И РУСАЛСКИТЕ ГРОБИЩА : (КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПОСВЕТИТЕЛНИТЕ ОБРЕДИ ЗА ЮНОШИ В БЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО). // Историко-археологически изследвания : В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 187-194.
МИТ И ВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА. // Алманах V клас : Народно творчество. Българска литература. Чужда литература. - В. Търново : Слово, 1994, с. 58-61.
МИТ” И „ПОЕЗИЯ” В ЖЕТВАРСКАТА ПЕСЕН „СЛЪНЦЕ И ДЕЛБА НА БРАТЯ”. // Алманах VI клас : Народни песни. Българска литература. Чужда литература : (Литературознание, език, стил, методика). - В. Търново : Слово, 1994, с. 77-83.
НЕВЯСТА ЖЕТВАРКА И САМОДИВИ” - ОЩЕ ЕДНА ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА „ЧУДОТО” ПО ЖЕТВА. // Алманах VI клас : Народни песни. Българска литература. Чужда литература : (Литературознание, език, стил, методика). - В. Търново : Слово, 1994, с. 83-89.
НЕСТИНАРИТЕ (ОГНЕИГРАЧИТЕ) В СТРАНДЖА - НАСЛЕДНИЦИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ШАМАНИ. // Проглас, 1994, № 1, с. 36-49.
1995

ПРОФЕСОР ИВАН ГЪЛЪБОВ - КАКЪВТО ГО ЗАПОМНИХМЕ... // Палеобалканистика и старобългаристика : Първи есенни национални четения „Проф. Иван Гълъбов”. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1995, с. 7-9.
ЮНАШКАТА ПЕСЕН „МАРКОВО ОРАНЕ” И ГРАНИЧНИТЕ ОКОПИ ОТ ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. // Палеобалканистика и старобългаристика : Първи есенни национални четения „Проф. Иван Гълъбов”. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1995, с. 397-410.
1996

ВЛАХ-ВЛАСИ ВЪВ ФОЛКЛОРА И В ТОПОНИМИЯТА С ОГЛЕД НА СТБ. ВЛЪХЪ-ВЛЪСИ / ВЛЪХВЪ-ВЛЪСВИ И ВЛЪХВА-ВЛЪХВИ В ДИАЛЕКТИТЕ. // Дни на науката'96. - В. Търново : Съюз на науч. работници, 1996, с. 61-68.
ЕДИН СЮЖЕТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИТОЛОГИЯ : ПОП АНДРЕЙ С ТОПА СРЕЩУ „ЖЕТВАРЯ” ХРИСТОС. // Библия : Фолклор : Литература. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1996, с. 204-213.
КОЛЕДНАТА ПЕСЕН „СЛЪНЦЕ И ЮНАК” - СЕМАНТИКА И АСТРОНОМИЧЕСКА ОСНОВА. // Бълг. фолклор, ХХІІ, 1996, № 1-2, с. 4-20.
МЕСЕЦ” И “МЕСЕЧИНА” В НАРОДНАТА АСТРОНОМИЯ И В БЪЛГАРСКИЯ ОБРЕДЕН ФОЛКЛОР. // Изв. Ист. музей - Кюстендил, 4 [за 1992], 1996, № 1, с. 147-151.
СЕМАНТИКАТА НА ЕРОТИЧНАТА СЦЕНА ОТ ПРЕСЛАВ В КОНТЕКСТА НА ФОЛКЛОРНИТЕ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ШАМАНСТВО. // Празници и зрелища в европейската културна традиция през Средновековието и Възраждането. - С., 1996, с. 68-80

Също и в: Юбилеен сборник : 30 години Великотърновски клон на СУБ : Кн. 1. - В. Търново, 1996, с. 127-137.


1997

PLEIADES IN THE BULGARIAN FOLK CULTURE. / With D. Kolev and V. Koleva. // Actes de la V-ème Conférence de la SEAC (Société Européenne pour l'Astronomie dans la Culture), Gdańsk, 5-8 septembre 1997. - Warszawa - Gdańsk, 1999, p. 185-202. (съавт. с Д. Колев и В. Колева).
КОЛОБРИТЕ - РЕЛИГИОЗНИТЕ ВОЖДОВЕ НА ВОЙСКАТА. БОЯН МАГЬОСНИКА : ЧАСТ 1. // Бълг. месечник : Списание за словесност, 1997, № 1, с. 97-114.
1998

КОЛОБРИТЕ - РЕЛИГИОЗНИТЕ ВОЖДОВЕ НА ВОЙСКАТА. БОЯН МАГЬОСНИКА : ЧАСТ 2. // Бълг. месечник : Списание за словесност, 1998, № 2-3, с. 179-201.
МИХАИЛ ВОИН ОТ ПОТУКА - БЪЛГАРСКИЯТ ДВОЙНИК НА ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ : ШАМАНСКАТА ВЕРСИЯ НА ОСНОВНИЯ МИТ ЗА ДВУБОЯ МЕЖДУ ЗМЕЕБОРЕЦА И ЗМЕЯ НА ДЪЛБИНИТЕ : ЧАСТ 1-2. // Проглас, VII, 1998, № 2, с. 3-18; № 3-4, с. 88-103.
ПЛЕЯДИТЕ В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА. // Етнографски проблеми на народната култура, Т. 5. - С., 1998, с. 248-274. (Съавт. с Дим. Колев и Вес. Колева от НАО-Рожен).
ПОКРОВИТЕЛЯТ И ПОМОЩНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ШАМАНИ ПО ФОЛКЛОРНИ ИЗВОРИ. // Славистични проучвания : Сб. в чест на ХII Междунар. славист. конгр. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 1998, с. 197-214.
ПОСВЕЩЕНИЕТО НА ШАМАНА И МИТИЧЕСКИТЕ ПЕСНИ ЗА ЛЮБОВТА МЕЖДУ МОМА (ОВЧАР) И ЗМЕЙ (ЗМЕИЦА). // Балканите : Ние сред другите и те сред нас : Юбил. сб. в чест на 70-год. на проф. Илия Конев. - С., 1998, с. 186-194.
1999

ЦАНЕВ, ГЕОРГИ И ДР. ТРЪСТЕНИК : ЕТНОГР. ИЗСЛЕДВАНЕ / Георги Цанев Ангелов, Станимира Георгиева Цанева ; [ПРЕДГ.] Анчо Калоянов. - Русе : Денница, 1999. - 156 с. : с ил.

Съдържа и Песни ; Хронология на по-важни години и събития за периода от Освобождението до днес ; Информатори и записвачи. - Библиогр. с. 150-151.


THE POET: A KEY TO THE SECRET OF THE UNIVERSE (WHO IS THE OWNER OF THE BRONZE KEY FROM PLISKA). // VOX : Bulgarian Literary Magazine. Spring 1999. - Sofia, Soros Centre for the Arts, 1999, p. 79-86

Също и в: E-magazine LiterNet, 15.02.2007, № 2 (87) - http://liternet.bg/publish/akaloianov/the_poet.htm;Американо-канадско литературно-хуманитарно издание eRunsMagazine, Issue 66, February, 2008 - http://erunsmagazine.com/?rq=page&artid=575
ЗА ЕДНО ПРЕДИЗВЕСТЕНО БЕЗСМЪРТИЕ... (IN MEMORIAM: ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ, 1924-1998). // Света гора : Алманах за литература и изкуство (В. Търново), № 2 (Б), 1999, с. 159-161.
ИМПЕРАТОР ТРАЯН ИЛИ БОГ ТРОЯН В ИМЕТО НА ГРАД ТРОЯН? : (С ОГЛЕД НА КУЛТОВОТО СРЕДИЩЕ ОТ ЕЗИЧЕСКАТА ЕПОХА В ПОДНОЖИЕТО НА МАТОРИЕ ГОРИ). // Поселищни проучв. (София), 1999, № 1-2 [Старопланински проучвания. 1], с. 53-66.
ПЕТКО И ПЕТИМАТА В „СМЕШНАТА ПЕСЕН” ОТ ПРИЛЕП И В КОЛЕДНАТА ПЕСЕН ОТ КАЗИЧЕНЕ, СОФИЙСКО : (КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПАНТЕОНА В БЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО). // Литературата, 1999, № 1 (9), с. 107-114.
2000

БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРИСТИКА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО, СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО И В СЪВРЕМИЕТО НИ. // Динчев, К. Увод във фолклористиката. - Благоевград, 2000, с. 159-166. (Приложение).
И БЛАГОЛАЖ Е ВКУСИЛ ОТ „МЕДА НА ПОЕЗИЯТА”. // Филологически сборник : В памет на проф. д-р Георги Димов (1918-1994). - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2000, с. 58-67.
КУЛТУРА, ЕТНОС, СИГУРНОСТ. // Отбрана и въоръжени сили на Република България : Обществена дискусия. С., 2000, с. 168-175.
SEMANTIKA EROTSKE SCENE IZ PRESLAVA U KONTEKSTU FOLKLORNIH IZVORA I BUGARSKOG ŠAMANSTVA. // Erotsko u folkloru slovena. - Beograd : Biblioteka Lazurit, Kniga osma, 2000, с. 127-139.
2001

ВАСИЛ ПОПОВ - ГЕРОЙ НА СВОЕТО ВРЕМЕ : [Интервю. /Владислав Маринов] // Писателят. “Това красиво човечество” : Васил Попов: Изследвания. Материали. Спомени. - В. Търново : Faber, 2001, с. 161-163.
О ВДУНОВЕНИИ ДУХА ВЪ ЧЕЛОВЭКА” - СТАРОБЪЛГАРСКИ ИЗВОР ЗА БОГ РОД. // Следите на свещената книга в българската литература. - В. Търново : Фабер, 2001, с. 21-24.
ПРЕСЛАВСКИЯТ СЪБОР ПРЕЗ 893 ГОДИНА - ОТ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА КЪМ ФАКТИТЕ ЗА ЕДНО ОТ НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СЪБИТИЯ В ИСТОРИЯТА НА ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА. // Християнската идея в историята и културата на Европа : (Материали от VІІІ лятна науч. среща, посветена на 2000-год. от рождението на Исус Христос, Варна, 24-25 юни 2000 г.). - С., 2001, с. 101-113.
С НЕУТОЛЕНИЯ ГЛАД ПО РЕАЛНОСТ : [Спомени]. // Писателят. “Това красиво човечество” : Васил Попов : Изследвания. Материали. Спомени. - В. Търново : Faber, 2001, с. 223-227.
BULGARŲ ŠAMANIZMAS. // Liaudies kultūra (Vilnius), 5, 2001, с. 55-63.
2002

ЕЛА ИЛИ ЕЛХА (ЕЛША) В КОЛЕДНАТА ПЕСЕН „МОМА И ВИТА ЕЛА”. // Фолклор, традиции, култура : Юбил. сб. в чест на Стефана Стойкова. - С. : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 97-101.
КОГА И КЪДЕ Е НАПИСАНО „СЛОВО О ВЕДРЭ И О КАЗНЬХЪ БОЖИЯХЪ”? // Слов’янський збiрник. Вип. IХ. Одеса, Астропринт, 2002, с. 31-36.
МИХАИЛ ДРАГОМАНОВ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРИСТИКА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО. // Михайло Петрович Драгоманов - мовознавець, фольклорист, iсторик, фiлософ (до 160-рiччя вiд дня народження) : Збiрник матерiалiв науково-практичної конференцiї (14 грудня 2001 р.). - Iзмаїл, 2002, с. 39-44.
СЛОВО НА ТЪЛКУВАТЕЛЯ - ЕДИН НЕИЗПОЛЗВАН ИЗТОЧНИК ЗА СТАРОБЪЛГАРСКАТА МИТОЛОГИЯ. // Бълг. етнология, ХХVІІІ, 2002, № 4, 25-41. (съавт. Т. Моллов).

Също и в: Електронно списание LiterNet, 07.02.2005, № 2/63 - http://liternet.bg/publish/akaloianov/slovo.htm


2003

КЪДЕ И КОГА Е ПРОИЗНЕСЕНО СЛОВО ЗА СЛАГАЩИТЕ НА РОД И РОЖДЕНИЦИТЕ. // Памет и дълг. При глаголемите на българската литература : Сб. по повод 60-год. на проф. Иван Радев. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 45-52.
СНОВА О СТИХОТВОРЕНИИ А. С. ПУШКИНА „В СТЕПЯХ ЗЕЛЕНЫХ БУДЖАКА”. // Науковий вiстник Iзмаїльського державного гуманiтарного унiверситета. - Iзмаїл, Спецвипуск 15, 2003, с. 83-85.
СТБ. БАЛВАНЪ И ТОПОНИМИТЕ ОТ ТИПА БАЛВАН В БЪЛГАРСКОТО ЕТНИЧНО ЗЕМЛИЩЕ. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia : В чест на проф. Веселин Бешевлиев. - С., 2003, 507-519. (съавт. Т. Моллов).
ПАНТЕОНЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЗИЧЕСТВО В „СЛОВО НА ХРИСТОЛЮБЕЦА”. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове : (Изследвания и материали от междунар. науч. конф. в чест на 60-год. на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., В. Търново, ВТУ). - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 414-431.
2004

ИСТОРИЧЕСКИТЕ КОРЕНИ НА ЕДНО КЛИШЕ В ЛАЗАРСКИТЕ ПЕСНИ „БЕЛЕЖИЛ ЮНАК” ОТ КУКУШ И „ЗАБЕЛЕЖИЛ МЛАД ВОЙНИ” ОТ ЧИПРОВЦИ. // Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев : (Материали от Междунар. науч. конф., Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 259-266.
2004

МОИТЕ ПРЕДЦИ - НА МЕНЕ, АЗ - НА ВАС, А ВИЕ - НА ВАШИТЕ ДЕЦА!... // Милим Божне ле, Коладе ле : Коледни песни от с. Айдемир, Силистренско. [Предговор]. /Съст. Димитър Атанасов. Електронно издателство LiterNet, Варна, 20.12.2004, http://liternet.bg/publish/akaloianov/milim.htm
2005

ИНДЕКСЪТ НА ЗАБРАНЕНИТЕ КНИГИ ПО ДАННИТЕ В ПРЕПИС ОТ ХVІ-ХVІІ В. (РКП. 263, ИМП. ПУБЛ. Б-КА, СПБ.). // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи : Кн. ІV. Текстовете в архитектура и образи : (Материали от Юбил. междунар. науч. конф. в чест на 60-год. на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003 г.). - С., 2005, с. 196-206 (съавт. Т. Моллов)

Също разш. и в: Електронно списание LiterNet, 09.12.2006, № 12/85 - http://liternet.bg/publish/akaloianov/indexyt/indexyt.htm


КЛИМЕНТОВИТЕ ВЕЛИКОПОСТНИ ПОУЧЕНИЯ И СЛОВА КАТО “ДНЕВНИК” НА СЪБОРА ПРЕЗ 894 Г. // Преславска книжовна школа : Т. 8. - Шумен, 2005, с. 102-110.
СЛОВО ЗА ВЪЗДЪРЖАНИЕТО ОТ ПИЯНСТВО. // Пиянство и смисъл : VII Нац. лит. конф. в с. Арбанаси, 2004 г.). - В. Търново : Фабер, 2005, с. 9–20.
2006

DIES IRAE В „СЛОВО IWАНА ЗЛАТОУСТАГО О ЗАВЕЛЭ. // Маринова, Йорданка. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. - В. Търново, 2006, с. 96-106.
БЕЛИЯТ ДУНАВ - ТУК/ТАМ (ОТВЪД) И ГОРЕ/ДОЛУ В БЪЛГАРСКОТО ЕТНОКУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО. // Река Дунав - поминък и култура. - Тутракан, 2006, с. 123-132.
ДАЖЕ НЕСОША КНИГЫ ТЫ НА ЦАРЮ ГРАДУ” В СЛОВО НА ТЪЛКУВАТЕЛЯ. // Българска филологическа медиевистика : Сб. науч. изсл. в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. - В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 357-376. (съавт. Т. Моллов).
ОТНОВО ЗА ВСТАВКИТЕ В „СЛОВО ЗА ГРАДОБИТИЕТО” НА ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. // Арнаудов сборник : Т. 4. - Русе, 2006, с. 33-38.
Фалшификат ли е каменната плоча с надпис на Цар Самуил от Воден? // Епохи, год. ХІV, 2006, кн. 3-4.

Също и в: Електронно списание LiterNet, 04.06.2004, № 6 (55) (http://liternet.bg/publish/akaloianov/samuil.htm).


2007

КЪДЕ, КОГА И ОТ КОГО Е ПРОИЗНЕСЕНО „СЛОВО ЗА ПАСХА”? // Слово и вяра : Междунар. науч. конф., посветена на 90-год. от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. - В. Търново : Пик, 2007, с. 121-128.
ЦАРЕВАТА ТАЙНА” В „СКАЗАНИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЯ КРЪСТ”. // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. - В. Търново : Фабер, 2007, с. 95-103.
2008

ЗА Т.НАР. “БЪЛГАРСКА КОМПИЛАЦИЯ” ОТ БЕСЕДАТА НА ПРЕЗВИТЕР КОЗМА. // Славистични проучв. : Сб. в чест на ХІV междунар. славист. конгр. В. Търново : Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 77-89.
Кому принадлежат вставките в Климентовото Похвално слово за Кирил. // Преславска книжовна школа: Т. 10. Шумен, 2008, с.165-177.
Княз Симеон като книжовник. // Арнаудов сборник. Т. 5. Русе, 2008, с. 23-31.
Сборникът на българския патриарх Герман. // Проглас, год. XVII, 2008, кн. 1, с. 47-63.
Към кого е отправено Поучението на Георги Черноризец? (За един факт от от най-ранните българо-културни връзки). // Руската литература: културни диалози. Материали от международната научна конференция, посветена на 75-годишния юбилей на проф. д-р Ангел Анчев. В. Търново, 2008, с. 189-202.
Моят учител по история Иван Гъджулов от рода Гъджуловите в Полски Тръмбеш. // Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). В. Търново : Абагар, 2008, с. 101-107.

Рецензии
1984

ЗА НЕДОСЕГНАТОТО - С ПАТОСА НА СЪЗИДАНИЕТО. // Светлик. Месечно прил. на в. Борба (В. Търново) за литература, изкуство и култура, № 10, 27 окт. 1984. [Рец. за: Радев, Ив. Столица на оцелелите. - С., 1984].
1985

ТЪРНОВГРАД - ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ. // Лит. фронт, № 27, 4 юли 1985, с. 3. [Рец. за: Радев, Ив. Столица на оцелелите. - С., 1984].
1986

СПОЛУЧЛИВ «ЛИЧЕН ПРОЧИТ» : [Рец. за] Георги Марковски, “Достойно ест”, издателство “Христо Г. Данов”, Пловдив, 1986 г. // Пулс, № 49, 9 дек. 1986, с. 5.
1987

ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ. “СПАСЯВАНЕТО НА ХРАМА”, КНИГОИЗД. “ГЕОРГИ БАКАЛОВ”. ВАРНА, 1986. // Пулс, № 19, 12 май 1987, с. 5.

1991

СТОЯН ГЕНЧЕВ. ТЕРЕННОТО ЕТНОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. // Наследство (В. Търново), 1991, № 1, с. 68-69.
1992

СИНДРОМ НА КУКУВИЦАТА. [Рец. за Арх. Христо Генчев, Синдром на кукувицата, 1991, ЕФ “Дивла”, Велико Търново]. // Отечество, Пробен брой, 22 май 1992, с. 11.
1996

БОЛКА” НА ВЕСЕЛИН ТАЧЕВ - ЗА ВСЕКИ ОТ НАС, ДО ПОИСКВАНЕ! : Духовни пространства. // Неделник (В. Търново), ІІ, № 17, 24-30 апр. 1996, с. 5.


1997

[РЕЦ. ЗА:] ТОДОР ИВ. ЖИВКОВ. ЕТНИЧНИЯТ СИНДРОМ. С., 1994. // Бълг. фолклор, ХХІІІ, 1997, № 3-4, с. 171-173.


1998

ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ИДЕЯТА ЗА ЖИВОТ У БЪЛГАРИТЕ. // Проглас, 1998, № 3-4, с. 195-199. [Рец. за: Радев, Ив. История на българската литература през Възраждането. - В. Търново, 1997].
КАРТИНАТА ЗА СВЯТ” В СТАРОБЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИКО-АПОКАЛИПТИЧНИ СКАЗАНИЯ. // Бълг. етнология, ХХІV, 1998, № 1-2, с. 185-186. [Рец. за: Тодор Моллов. Мит-епос-история : Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). - В. Търново : ВТУ, 1997].
2007

ОТ СЪЩИЯ АВТОР... (НИКОЛАЙ НЕНОВ ГРАДИ НОВАТА И ВСЕ ОЩЕ ПОЖЕЛАВАНА БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ). // Утро (Русе), 12 апр. 2007, с. 4.

Интервюта и материали в периодичния печат
1985

В ЗОРАТА НА БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН. // Отеч. фронт, № 12127, 3 май 1985. (Разговор по повод лекцията му „Народни песни за Шишмановци”).
1986

...НЕ ПРОБЛЕМЪТ БАЩИ-ДЕЦА, А БАЩИТЕ В ДЕЦАТА...” / Разговора води Юлия Люцканова. // Съвремие. Притурка на в. “Септември” за литература и изкуство, № 2, 22 февр. 1986, с. 3, 4.


1988

ЗАЛОГЪТ ЗА БЪДЕЩЕТО Е И В СЪХРАНЕНАТА ПАМЕТ / Разговора води Галина Пътникова. // Шипка (Хасково), I, №137, 15 юли 1988, с. 3.

По повод повестта “Димитър Злочести и Войводата Патрев”.


1991

КОРЕНИТЕ НА СЪВРЕМЕННОТО БЕЛЕТРИСТИЧНО МИСЛЕНЕ. // Лит. вестник (В. Търново), № 1, 8 ян. 1991. [Разговор за творчеството на Васил Попов с участници: Ив. Радев, А. Калоянов, М. Шишкова, М. Русева, Р. Радев, В. Русева, Ив. Станков].
1993

ОТКРОВЕНИЕТО ЗА МИРОЗДАНИЕТО СЕ ЗАПЛАЩА С ЖИВОТ” / Интервю на Цветана Ненова. // Утро, (Русе), 19 август 1993, с.6.


СВОБОДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НЕ ИМ СЕ ДАВА, ТЯ СЕ ИЗВОЮВА ОТ ТЯХ, ЗА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ НЕ СА РАВНИ... / Разговора води Йово Неделчев. // Варненска дума (Варна), IV, № 36, 3 септ. 1993, с.5, 8.
ФОЛКЛОРЪТ НЕ Е МЪРТВИНА / Интервюто взе Симеон Янев. // Зора, ІІІ, № 38, 21 септ. 1993, с. 9.
1995

АКО “ОНИЯ” НАРОДИ СА ОТКРИЛИ ПАРНАТА МАШИНА, НИЕ СМЕ ОТКРИЛИ СМИСЪЛА НА ИСТОРИЯТА / Интервю на Донка Христова. // Черноморие, № 167, 19 юли 1995, с. 11.
БОЖАТА ЦАРСКА ТРАПЕЗА” НА БЪДНИ ВЕЧЕР. // Лит. форум, V, № 45, 20-26 дек. 1995, с. 6.
КОИТО ОСТАНАТ ВЕРНИ САМО НА ТЪРБУХА СИ, ЩЕ БЪДАТ МЪРТВИ ЗА СЪДНИЯ ДЕН [Доцент по фолклор води битки за бъдещето] / Интервю на Цвета Ненова. // Русенски стандарт, № 155, 8-9 юли 1995, с. 6.
1996

ПОП АНДРЕЙ С ТОПА СРЕЩУ „ЖЕТВАРЯ” ХРИСТОС. // Зора, VII, № 5, 6 февр. 1996, с. 9; № 6, 13 февр. 1996, с. 9; № 7, 20 февр. 1996, с. 9; № 8, 27 февр. 1996, с. 9.
1998

...ЧУЖДИТЕ НИ ПРИМАМВАТ ТАКИВА, КАКВИТО ИМ ТРЯБВАМЕ, НО НИ НАКАЗВАТ ТАКИВА, КАКВИТО СМЕ...” (Интервю с Анчо Калоянов). // Родна реч, XLI, 1998, № 7, с. 2-7.


1999

АУДИО-ВИЗУАЛНИЯТ ЧОВЕК НА XXI ВЕК Е СРЕДНОВЕКОВЕН ФОЛКЛОРЕН ЧОВЕК” : Писателят и фолклористът Анчо Калоянов пред в. “Янтра днес”. / Интервю на Румяна Христова. // Янтра днес, 11 март 1999, с. 4.


КАКВИТО ПОЛИТИЦИТЕ, ТАКАВА И КУЛТУРАТА / Интервю на Донка Христова. // Черно море (Варна), II, № 155, 7 юли 1999, с. 6.
2000

ФОЛКЛОРИСТЪТ ДОЦ. Д-Р АНЧО КАЛОЯНОВ ПРЕД "ЧЕРНО МОРЕ". [Интервю] /Донка Христова. // Черно море (Варна), ІІІ, № 758, 1 юли 2000.

Също и в: http://more.info.bg/old/2000/br758/rub01.asp


2002

ПРЕПОДАВАТЕЛ, УЧЕН, ФОЛКЛОРИСТ, БЕЛЕТРИСТ.../ Интервю на Светлана Драгнева. // Роден край : Прил. на български език към вестника на Върховната Рада на Украйна” Голос України”, № 38, 21 септ. 2002, с.5.
2003

"ДЕВЕТИ" [2003] ОЩЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ МИТ : Писателят Анчо Калоянов за новия си роман / Интервю на Емил Андреев. // Труд, LXVIII, N 322, 22 ноем. 2003, с. 34.
2004

ОТКРИХ ТЕКСТ НА ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” : [Интервю] /Младен Любенов. // Утро (Русе), 6 май 2004.

Също и в: Електронно списание LiterNet, 21.04.2005, № 4 (65) - http://liternet.bg/publish14/m_liubenov/akaloianov.htm
НАДЕЖДАТА ЗА ПО-ДОБРА УЧАСТ НА ОТЕЧЕСТВОТО Е НАД ВСИЧКО!”. / Интервю на Румяна Лебедова. // Събеседник ( Силистра), VII, № 36, 3 ноември 2004, с. 4-6.
СЛАВЯНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ : ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 894 Г. В ПЛИСКА. // Академична реч, произнесена на Тържествено общо събрание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" на 11 май 2004 г.

Също и в: Електронно списание LiterNet, 24.05.2004, № 6 (66) - http://liternet.bg/publish/akaloianov/civilizacia.htm


2006

В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ ИМА И СТАИЧКА ЗА СЛУГИ. / Интервю на Донка Христова. // Черно море (Варна), 20 април 2006, с.11.
В СОЦИАЛНИЯ КАТАКЛИЗЪМ НЯМА ПОБЕДИТЕЛИ / Интервю на Донка Христова // Простори, 2006, № 5, с. 15-16.

Също и в: http://www.prostori.com/RIndex.jsp?counter_id=32&article_id=156&FormArticles_Page=8


ЗАСТАВАМ ПРЕД ВАС КАТО БУДИТЕЛ – каза на среща в Дома на хумора проф. д-р Анчо Калоянов / Интервю на Вела Лазарова. // Габрово днес, LIV, № 129, 3 ноември 2006, с. 6.
ДЕВЕТИ” [2003] ОЩЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ МИТ : Писателят Анчо Калоянов за новия си роман : [Интервю] /Емил Андреев. // Труд, LXVIII, № 322, 22 ноем. 2003, с. 34.
ЗА „ДЕВЕТИ” : [Интервю] /Румяна Лебедова. // Електронно списание LiterNet, 29.12.2004, № 12 (61) http://liternet.bg/publish13/r_lebedova/akaloianov.htm

КАТО СОЛТА.../ Интервю на Елица Виденова. // Знаци, 2006, № 2-3, с. 106-112.

По повод романа “Девети.”


2007

СЪБОРЪТ В ПЛИСКА 894 Г. - НАЧАЛО НА СЛАВЯНСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. / Интервю на Росица Димитрова. // Българе, 2007, № 2 (апр.).

За Анчо Калоянов - изследовател и белетрист
1979

РАДЕВ, ИВАН. С ДОСТОЯНИЯТА НА ТАЛАНТЛИВИЯ БЕЛЕТРИСТ [Творчески портрет на А. Калоянов]. // Борба (В. Търново), № 67, 5 юни 1979.
1983

РАДЕВ, ИВАН. ЗА КОРЕНИТЕ НА ИСТОРИЧНОСТТА В ПРОЗАТА НА МЛАДИТЕ. // Славистични проучвания : Сб. в чест на IХ междунар. славист. конгр. - С., 1983, с. 143-156.

За историческата тема в творчеството на Г. Марковски, Д. Яръмов, А. Калоянов и др.


1984

РАДЕВ, ИВАН. ПОСЛАНИЯТА НА БЕЛЕТРИСТА [А. КАЛОЯНОВ]. // Алманах Зорница (Габрово), 1984, № 23-24, с. 187-192.
1993

ЯНЕВ, СИМЕОН. ВРАСНАТ КАТО ОБРОЧЕН КАМЪК В БЪЛГАРСКАТА ДУША : АНЧО КАЛОЯНОВ НА 50 ГОДИНИ. // Зора, ІІІ, № 38, 21 септ. 1993, с. 9.
ЯНЕВ, СИМЕОН. ДРУГИТЕ ЗА НЕГО : АНЧО КАЛОЯНОВ НА 50 ГОДИНИ. // Зора, ІІІ, № 38, 21 септ. 1993, с. 9.
2003

МОЛЛОВ, ТОДОР. ПРОФЕСОР АНЧО КАЛОЯНОВ, ДОКТОР НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ. // Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” : 1963-2003. В. Търново, Великотърн. унив. “Св. св. Кирил и Методий”, 2003, с. 64-66.
2006

ЛЕБЕДОВА, РУМЯНА. РАЗРУХАТА И ОБНОВЛЕНИЕТО В РОМАНА “ДИВ ОГЪН” ОТ АНЧО КАЛОЯНОВ. // Лебедова, Румяна. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. С., 2006, с. 194-204.
2008

СТАНКОВ, ИВАН. ДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. // Калоянов, Анчо. Див огън. - 2. изд. В. Търново, 2008, с. 294-303.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница