Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


Маркетингови тактики в спортастраница16/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

4. Маркетингови тактики в спорта


Тактиките в маркетинга представляват най-ефикасния подход от страна на производителя за реализация на продукцията в конкретни пазарни условия. Маркетинговите тактики в спорта се прилагат според пазарното поведение на потребителя и според жизнения цикъл на стоката и нейните пазарни измерения.

4.1. Тактики според пазарното поведение на потребителите.


Пазарното поведение се определя от интересите и социалния статус на потребителя, от който зависи степента на неговата платежоспособност. Тогава, когато потребителят е масов, но с ниска платежоспособност, се прилага т.нар. производствена тактика, при която ударението се поставя на оборота чрез увеличен човекопоток за единица работно време и поносими такси.

Когато потребителите са ограничен контингент, но са високо платежоспособни и имат специални изисквания към качеството на продукта, маркетинговата тактика е фокусирана преди всичко върху него и за това се нарича продуктова.

Когато контингентът от потребители е сравнително многоброен, платежоспособен, но неориентиран в предпочитанията и намеренията си, се прилага търговска маркетингова тактика, която акцентира на рекламата и публичността с оглед информирането и приобщаването на този тип потребители. Те имат интерес да водят здравословен начин на живот, желаят да подобрят своята физическа дееспособност, но им липсват конкретни знания и ориентация.

Има и една малобройна категория потребители - артисти, манекени, фотомодели, балетисти, които поддържат професионално кондицията си и същевременно са високо платежоспособни. Изискванията им за качество на услугите са индивидуални, съобразени с личните качества и предпочитания. В този случай се прилага маркетингова тактика, която се нарича специализирана. Храненето, питейният режим, функционалните програми се изготвят на компютър и са лични, а с клиентите се работи строго индивидуално. Този маниер на работа се нарича “шойпинг” и е много разпространен в практиката на фитнес центровете на запад.


4.2. Тактики според етапите от жизнения цикъл на стоките и техните пазарни измерения


Всяка стока, предназначена да задоволи определени потребности на пазара, преминава през няколко етапа, които съставляват нейният жизнен цикъл. Това са въвеждане, възход, зрелост и упадък. Същевременно всяка стока има специфични пазарни измерения като: качество, цена, реклама, сервиз. В маркетинговата практика ударението, а оттам и приоритетът на пазарните измерения е различен - в зависимост от етапа, в който се намира стоката, следвайки своя жизнен цикъл. Например, когато един продукт тепърва се въвежда в пазара и му предстои да се наложи над конкуриращите го продукти, тактиката на приоритетите е следната: качество-реклама-цена-сервиз. Когато налагането на стоката на пазара бележи възход, за да се засили този ефект, тактиката залага преди всичко на рекламата с постоянна грижа за качеството и постепенно увеличаване на цената (поради голямото търсене и доказаното качество). Тактиката в този случай има следния вид: реклама-качество-цена-сервиз. Когато стоката е в своя зенит, т.нар. етап на зрелост, тогава вече е дошло времето за печалба и за тактиката цена-реклама-качество-сервиз. Стремежът на компаниите е да се удължи във времето този етап от жизнения цикъл на стоката. Разбира се, в определен момент настъпва неизбежен упадък, защото конкуренцията, за да съществува, постоянно взема мерки, свързани с иновацията за осигуряване на конкурентно способността си и респективно - оцеляването си. В период на упадък отново се търсят иновационни решения и цикълът се повтаря. Това довежда до промяната и на маркетинговите тактики. Не е трудно да се предположи, че споменатите тактики са приложими в дейността на фитнес центровете, доколкото предлагането на платени спортни услуги представлява изнасяне на пазара на специфичен вид стока, която има пазарни измерения и й е присъщ жизнен цикъл на съществуване.

5. Маркетингова стратегия в спорта


Маркетинговата стратегия е свързана с цялостното развитие на спортната организация в дългосрочен план. Особено ефикасна е онази маркетингова стратегия, която осигурява стратегическо управление на ценовата, офертната и социалната политики (фиг.4). Всъщност управлението предвижда преодоляване на несъответствията между фактическото и желаното състояние на трите типа политики. Маркетинговата стратегия се представя графично чрез матрица от типа: вид политика - изводи, корекции, очаквани резултати (табл. 3).

Таблица 31. Ценова политика

Изводи
1

Корекции
2

Очаквания
3


2. Социална политика

1

2

3


3. Офертна политика

1

2

3

Технологията на маркетинговата стратегия предвижда пет процедури. Най-напред се предприема обстойно маркетингово проучване във връзка с фактическото състояние на продажбите (в случая на спортни продукти). Правят се изводи за ценовата, социалната и офертата политики на основата на резултатите от проучването. Там където е необходимо се правят корекции в подходите и се очертават прогностично очакванията. Крайната цел е да с предизвика процес на оптимизация на продажбите. / фиг.4/

Политиките в маркетинговата стратегия са и политики на финансовата

стратегия.
Ф И Н А Н С О В А С Т Р А Т Е Г И Я

СТРУКТУРА, ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ И

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ
Социална Бюджетна Офертна

политика политика политика

/ баланс/
Потребители. Активи - пасиви Качество на

Състояние на продукта. пазарните сег- Баланс интере-

менти /позиции/ --------------------------------------------------------- си.

Цени - разходи

Цена - реклама

Ценова цена - качество

----------------------- ---- политика­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------

Реинвестиране в про- Инвестиционна Реинвестиране за

учвания и иновационна по-високо качество

--------------------------- политика -----------------------


Икономика на спорта


Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница