Проф. Йордан калайков, дн мениджмънт на спорта


класификация на проектитестраница20/25
Дата07.08.2018
Размер2.63 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

класификация на проектите


Признак

Видове проекти

Клас

Цел

1.Получаване на кредит

2. Изследване

3. Бизнес

4. Строителство

5. Други


Насоченост

Финансиране

1. С разходна част

2. С приходна част

3. С приходна и разходна част


Осигуреност

Наименование

1. Проект

2. Програма

3. Заявка

4. Молба


5. Други

Различимост

Ниво (обсег)

1. Локално

2. Регионално

3. Национално

4. МеждународноТериториалност

Авторство

1. Физическо лице

2. Юридическо лице

3.Юридически и физически лица


Отговорност

Пазар

1. С маркетингова част

2. Без маркетингова частКомерсиалност

Времетраене

1. Краткосрочни

2. Средносрочни

3. Дългосрочни


Темпоралност

Институция

1. Държавна

2. Частна

3. Смесена

4. Други


Институционалност

Материал
(носител)

1. Пластични

2. Хартиени

3. Електронни (софтуер)


Материалност


Поради определени сходства в технологията на планирането и тази при разработката на проекти в практиката, понякога има неяснота при разграничаването им. / фиг.2./
/Фиг. 2/

Сходства и различия между проект и план

проект

план

Сходства

Прогностичност

Изпълнители

Решения


Времетраене

Целенасоченост

Финансиране


Различия

Уникалност

Еднократност

Краткосрочност

ВариативностРутинност

Многократност

Различно времетраене

Еднопосочност

ПРОЕКТ – ПРОГРАМА
/ В З И М О Д Е Й С Т В Е/
Европейска Национална Регионална

програма програма програма

/съществуваща/ / съществуваща/ /съществуваща/
ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ

ІІ ІІ ІІ
К А Н Д И Д А Т С Т В А Н Е З А С У Б С И Д И Я

С НЕТИПОВ С ТИПОВ С ТИПОВ ФОРМУЛЯР ПРОЕКТ ПРОЕКТ /ПРЕДИНВЕСТИЦИОНЕН/

/РАЗРАБОТКА ПОПЪЛВАНЕ ПОПЪЛВАНЕ

ПО КРИТЕРИИ/

От методологическа гледна точка представлява интерес технологията за кандидатстване, чрез определен вид проекти, за усвояване на субсидии от различен тип првограми.
I.2.Възможности за проектен мениджмънт в спорта – принципни положения.

В спортната практика разработката на проектни за управление на дейността придобива все по-голямо разпространение, но се срещат и някои затруднения. Причините за това са разностранни. Една от най-съществените е тази, че спортните дейци, които се занимават с мениджмънт, притиснати от действителността, нямат необходимата квалификация, за да реализират такъв тип управление. Друга причина е уникалността на спортния продукт, който се създава и употребява при специфични условия. Така например спортната дейност (спортно-състезателна и учебно-тренировъчна) има прекъснат, а не постоянен цикъл на реализация. Продуктът елитен спортист не се формира еднократно, а в многогодишен период от време. Същевременно пазарът е ограничен и сезонен. По друг начин се реализират спортните услуги независимо от това, дали са платени, или се предоставят на потребителите безплатно от специфични спортни администрации (федерации, асоциации, сдружения) с оглед осмислянето на свободното време и оптимизиране на рекреацията. Спортните услуги имат по-динамичен характер, доколкото влиянието на интересите и потребностите на потребителите се отразяват директно на начина на потреблението и на самия обект на това потребление. От тази гледна точка предмет на проектирането могат да бъдат видоизменени продукти (спортни услуги) или пък създаване на нови

По линията на Министерството на младежта и спорта съществуват различни програми за насърчаване развитието на спорта за всички, за създаването и функционирането на спортни клубове. Кандидатстването става чрез попълването на типови формуляри.Кандидатурите се разглеждат и одобряват от специална комисия.

Проекти могат да се разработват за разширяване на пазарната ниша, за придобиване на нова или пък за оттегляне, ако стратегията го изисква. Проектирането може да третира проблеми, свързани със снижаване на разходите, съвместна дейност, модернизация на обзавеждането, извършване на съпътстващ бизнес. Разбира се, предметът на проекта е тясно обвързан с избраната стратегия, която изисква различен подход, ако тепърва се създава бизнес със спортни услуги или пък вече са завоювани позиции на пазара. В описания случай проектирането ще има маркетингова ориентация и цели и ще бъде пряко зависимо от етапите на жизнения цикъл на продукта, т. е. проектът ще третира проблемите, свързани с пазарните измерения на продукта и техните приоритети в зависимост от етапа в ЖЦС (жизнен цикъл на стоката).

Когато проектирането е свързано с функционални подобрения на дейността и непосредствения мениджмънт, свързан с нея, тогава предмет на разработка могат да бъдат мрежата от контакти, механизмите за насърчаване и мотивация на персонала, финансовата стратегия, структурно-функционалното оптимизиране на дейността. Би могло проектите да се класифицират и по други признаци. Например според времетраенето (краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, строителни, управленски и др.

Интересно е да се отбележи, че управлението чрез проекти може да се осъществява от множество проекти, отнасящи се до постигането на поредица от цели в качеството им на междинни цели. Както е известно, всяка цел е свързана със спазване на срока и вместването и в определения бюджет. Следователно и проектите ще отговарят на тези изисквания.Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница