Професионална биографична справкаДата16.10.2018
Размер81.17 Kb.
#89343

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
1. Лична информация

Име

Домашен адрес

Дом. телефон

Служебен адрес


служ. телефон

E-mail


Националност

Дата на раждане

Семейно положение

Димитрова, Марийка Николова


ул. “Димитър Найденов” 127 А

гр. Велико Търново 5000

България

062/606 229

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Катедра по германистика и нидерландистика

ул. “Теодосий Търновски” 2

гр. Велико Търново 5000

България
062/618 260

marijka_dimitrova@yahoo.com

България


23.11.1951 г., гр. Бургас

омъжена, две деца
2. Трудов стаж

от 1991 г.


1986-1991

1984-1986

1980-1984

1976-1980

1975-1976

1974-1975
2.1. Учебно-преподавателска дейност

1999-2004

2003-2007
2.2. Професионални ангажименти в чуждестранни университети
2009

2009


2007
2001

2000,


1998
1998

1995


2.3. Заемани административни длъжности
от 2008

2006-2008

от 2004

от 20022000-2004

1999-2003


от 1998 г.

1996-1999


1996-19992.4. Ръководство на докторанти и дипломанти
2008/2009

от 2008


2000-2004
от 2004 г.

1999-2005


1996-2005
Доцент д-р по съвременен немски език към Катедрата по германистика и нидерландистика при ВТУ
Гл.асистент д-р по съвременен немски език
Гл.асистент по съвременен немски език
Ст.асистент по съвременен немски език
Асистент по съвременен немски език към Катедрата по германистика и нидерландистика при ВТУ
Учител по български език и литература и по немски език в СПТУ по автотранспорт – гр. Кула, в ЕСПУ “В. Левски” – гр. Кула
Редактор, Градски народен съвет – гр. Кула
1. Водене на лекции и упражнения по “Словообразуване на СНЕ”, “Семантика и лексикология”, “Семантика и специализирана терминология”, “Текстлингвистика”, “Прагмалингвистика”, “Проблеми на научния текст”, “Съпоставителен текстови анализ”, “Съпоставителен речеви анализ”; упражнения по практически немски език в специалностите “Немска филология”, “Приложна лингвистика”, “Български език и немски език”, както и в МП “Транслатология”, “Германистично езикознание”

2. Организация и работа по учебни програми, учебни планове.


3. Инициатор и автор на МП към Филологическия факултет.
4. Отговорник по изготвянето на документацията за акредитация на специалност “Български език и немски език” във ВТУ.
Участие с разработени материали в Международен семинар на тема: “Die Grenzgänger”. Erlebte Landeskunde. Juli 2009. Schweiz – Österreich – Deutschland

Лекция и семинар със студенти и преподаватели от университета в гр. Мюнстер, Германия, на тема: Textsorten in den Medien – eine Herausforderung für die Textlinguistik. Allgemeine Charakteristik, Spezifik, Funktionen (Мюнстер, май 2009)

Автор и ръководител на семинар на тема “Forschen – Lernen – Schreiben: im Projektunterricht in Deutsch als 1. Fremdsprache (B2 – C1) (Университет Вроцлав, Полша)
Изнасяне на цикъл лекции по “Дидактика на преподаването на граматика в училище”, както и Ръководство на докторантски семинар в университета в гр. Залцбург, Австрия (по линия на програма CEEPUS)

Изнасяне на лекции по “Проблеми на съвременния немски език в съпоставка с българския език” в университета в гр. Йена, Германия (секция “Славистика” и секция “Германистика”)


Изнасяне на цикъл лекции и семинарни упражнения по “Лингвистика на текста” и по “Специализирана терминология” в университета в гр. Залцбург, Австрия (по линия на програма CEEPUS)
Проблеми на номинацията в съвременния немски език, лекция, изнесена в университета в гр. Бон, Германия

Председател на Атестационната комисия на Филологически факултет при ВТУ


Член на Атестационната комисия на Филологически факултет при ВТУ
Член в Редколегията на Трудовете на ВТУ, поредица Езикознание
Член на Управителния съвет на Дружеството на преподавателите по немски език в България
Член на Управителния съвет на Дружество “Мисъл”, гр. В. Търново

Заместник-декан по учебната работа на Филологически факултет при ВТУ; Ръководител на Катедрата по германистика и нидерландистика при ВТУ
Член на Факултетския съвет на Филологическия факултет при ВТУ
Член на Атестационната комисия на Филологически факултет при ВТУ

Научен секретар в Редколегията на Трудовете на ВТУ, поредица Езикознание

Ръководител на дипломната работа на Нина Герджикова, магистър по МП „Германистично езикознание”

Ръководител на гл. ас.Нели Пейчева, зачислена като докторант на свободна подготовка от Катедрата по германистика и нидерландистика
Ръководител на задочната докторантка Анастасия Йоаниду от гр. Солун, Гърция, зачислена като такава към Катедрата по германистика и нидерландистика при ВТУ
Ръководител на ас. Снежана Козарекова, зачислена като докторант на свободна подготовка от Катедрата по германистика и нидерландистика
Консултант по докторските трудове на 4 асистенти от Катедрата по германистика и нидерландистика при ВТУ, 1 от “Стопанска академия “- гр. Свищов
Ръководител на над 30 дипломни работи3. Образование и обучение

1994-1995


1993

1990

1981-19821970-1974

1965-1970
Научна специализация, Рейнски университет “Фридрих Вилхелмс” – гр. Бон, Германия
Научна специализация, Институт по немски език, гр. Манхайм, Германия

Научна специализация, Университет – гр. Лайпциг, Германия
Научна специализация, Институт по немски език, гр. Манхайм, Германия
Висше образование, СУ “Кл. Охридски”, специалност “Немска филология” и втора специалност “Български език”
Средно образование, Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик”, гр. Бургас


4. Чужди езици


Немски език – отлично

Английски език – добро

Руски език – добро5. Организационни умения и компетенции
2010

1999-2005

от 2002

2001


2000

1999


Организация и провеждане на Втория международен конгрес на германистите от Югоизточна Европа в гр. В. Търново (над 70 участника)

Организация и провеждане на методико-дидактически семинари с научни ръководители от България, Германия и Австрия (напр. по австрийски немски – 2, по креативно писане, креативна граматика и др.); Организиране и посрещане на гост-професори от чужбина за дългосрочно и краткосрочно пребиваване във ВТУ; Организиране и посрещане на посланиците на Германия и Австрия както и на официални представители на други институции – Goethe-Institut, Österreich-Kooperation, Außenstelle des Österreichischen Instituts für Ost-und Südosteuropa in Sofia в гр. В. Търново;

Иницииране и организиране изпращането на дарение (български учебници, книги и списания) на Секцията по славистика към университета в гр. Йена, Германия.


Организация и провеждане на Годишната конференция на учителите и преподавателите по немски език по инициатива на Дружеството на учителите и преподавателите по немски език в България

Организация и провеждане на регионална среща на лекторите от Австрия в България и Румъния, проведена в гр. В. Търново


Организация и провеждане на Първия международен конгрес на германистите от Югоизточна Европа в гр. В. Търново (над 120 участника)
Организация и провеждане на VIII. Национална конференция на учителите по немски език в гр. В. Търново (над 300 участника)


6. Технически умения и компетенцииКомпютърни умения и работа с Windows, Microsoft Office, Internet

Каталог: userinfo -> 541 -> doc
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Списък на научните трудове и публикации проф д-р Марийка Димитрова I. Докторска дисертация
doc -> Творческа автобиография проф д-р Марийка Николова Димитрова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница