Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновациистраница1/2
Дата01.12.2022
Размер47.17 Kb.
#115735
  1   2
Критерии и показатели за оценяване (1)


Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации

бул. "Захари Стоянов", жк Меден рудник, 8009 Бургас, office@codingburgas.bg, codingburgas.bg
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИМИТРИНА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР
КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на оценка, който се извършва от оценяващия. Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки ученик.


Оценяване се извършва в процеса на училищното обучение. То е вътрешно и външно.

  • При вътрешното оценяване оценяващ е учителят преподаващ в съответният клас.

  • При външното оценяване оценяващи може да са директорът на Гимназията, експертът по физика и астрономия при РУО- Бургас и др.

Оценяване на знанията на учениците се извършва при текущи изпитвания; изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по физика и астрономия за определен клас; изпитвания за установяване постигането на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента на образование за един или повече класове. Текущите изпитвания са устни, писмени и/или практически. Те се осъществяват системно през първия и втория учебен срок.


Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:
За учебен предмет физика и астрономия в X клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, който по училищен учебен план се изучава учебни 2 часа седмично през първия учебен срок и 2 часа седмично през втори учебен срок – минимум една оценка от устно изпитване и две оценки от писмени изпитвания;
По преценка на преподавателя може да се поставят оценки:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница