Професионална гимназия по моден дизайн – велико търновоДата01.01.2018
Размер346.98 Kb.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


З А П О В Е Д
273 / 07.04.2017 г.
На основание чл.259 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.17 от Правилника за дейността на Професионална гимназия по моден дизайн, Наредба №3 от 15 април 2003 година за система за оценяване /Глава ІІ Раздел ІV чл.29б ал.1, чл.29в, чл.29г, чл.29е ал.1 т.3, чл.29з/ и във връзка с провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Училищната комисия по организация на изпитите да бъде в състав:

Председател: Силва Георгиева

Членове: Петя Начева, инж. Марияна Иванова

Комисията да подготви стаите, учебните салони, изпитните материали и протоколите за

деня на изпита, както и да организира дежурството на квесторите. 1. Редовна сесия април - май 2017 г. в самостоятелна форма на обучение IX- XII клас да се проведе при следния график
по

редДата, ден

час, вид на изпитаМясто

Учебен предмет

Комисия

1. Председaтел

2. Член


Подпис

Квестори

Подпис

1.

18.04.2017г.

Вторник


От 15.15 ч. до 18.15 ч.

Практически203

Производствена практика

специалност Козметика

/XI-XII клас/

Лилия Петрова

Ивелина Недева2.

18.04.2017г.

Вторник


От 17.00 ч. до 20.00 ч.

Практически207

Производствена практика

специалност Фризьорство

/XI-XII клас/

Маринка Стефанова

Елка Бакова3.

18.04.2017г.

Вторник


От 09.50 ч. до 11.50 ч.

Писмен


От 13.25ч. до 13.55ч.

Практически201

307

Информационни технологии

/X клас/

Лилия Станева

Лилия Петрова

Петя Начева

Инж.Марияна Иванова

4.

19.04.2017г.

Сряда


От 08.50 ч. до 11.50 ч.

Писмен


201

Български език и литература

/X, XI, XII клас/
Светла Димитрова

Александрина Григорова – Янкова


Инж.Марияна Иванова

Петя Начева


5.

19.04.2017г.

Сряда


От 14.25 ч. до 17.25 ч.

Писмен


303

Здравословни и безопасни условия на труд

/IXклас/Инж.Марияна Иванова

Елка Бакова


Силва Георгиева Георги Гърев
6.

20.04.2017г.

Четвъртък

От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

ЗИП Български език и литература

/XI - XII клас/
Светла Димитрова

Александрина Григорова – Янкова


Инж.Марияна Иванова

Петя Начева


7.

20.04.2017г.

Четвъртък

От 14.15 ч. до 17.15 ч.

Писмен


303

Материалозна-ние

/IXклас/Росица Даскалова

Елка Бакова


Силва Георгиева Георги Гърев
8.

21.04.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Свят и личност

/XII клас/Веселка Николова

Грета Гюнева - Косева


Инж.Марияна Иванова

Петя Начева


9.

21.04.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Философия

/XI клас/Веселка Николова

Грета Гюнева - Косева


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова10

21.04.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

География и икономика

/X клас/


Веселка Николова

Грета Гюнева - Косева


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова11

21.04.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Хигиена на фризьорството

/IX клас/Елка Бакова

Росица Даскалова


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова12.

24.04.2017г.

Понеделник

От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Химия и опазване на околната среда

/IX- Xклас/Елка Бакова

Таня Илиева


Петя Начева

Георги Гърев


12.

24.04.2017г.

Понеделник

От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

ЗИП Рисуване

/ XI - XII клас /Наталия Карапенчева

Боряна Мочева


Петя Начева

Георги Гърев


13.

25.04.2017г.

Вторник


От 15.15 ч. до 18.15 ч.

Практически203

Учебна практика по козметика

специалност Козметика

/ X, XI, XII клас /


Лилия Петрова

Ивелина Недева
14.

25.04.2017г.

Вторник


От 17.00 ч. до 20.00 ч.

Практически207

Учебна практика по технология на специалността специалност Фризьорство

/ X, XI, XII клас /Маринка Стефанова

Елка Бакова
15.

26.04.2017г.

Сряда


От 13.30 ч. до 16.30 ч.

Практически303

Учебна практика по счетоводство /XII клас/


Силва Георгиева

Ивелина Недева
16.

26.04.2017г.

Сряда


От 13.30 ч. до 16.30 ч.

Писмен


303

Етика и право

/X клас/Веселка Николова

Грета Гюнева - Косева


Ивелина Недева

Росица Даскалова17.

28.04.2017г.

Петък


От 11.45 ч. до 14.45 ч.

Писмен


201

ЗИП Биология и здравно образование

/XI, XII клас/Елка Бакова

Таня Илиева


Силва Георгиева

Лилия Станева18.

28.04.2017г.

Петък


От 11.45 ч. до 14.45 ч.

Писмен


201

Биология и здравно образование

/X клас/


Елка Бакова

Таня Илиева


Силва Георгиева

Лилия Станева19.

02.05.2017г.

Вторник


От 14.20 ч. до 17.20 ч.

Писмен


303

Математика

/X, XI, XII клас/Лилия Станева

Лилия Петрова


Елка Бакова

Веселка Николова


20.

03.05.2017г.

Сряда


От 15.15 ч. до 18.15 ч.

Писмен


302

История и цивилизация

/X, XI клас/Веселка Николова

Грета Гюнева - Косева


Росица Даскалова

Светла Димитрова


21.

03.05.2017г.

Сряда


От 15.15 ч. до 18.15 ч.

Писмен


302

Счетоводство

/XII клас/Силва Георгиева

Ивелина Недева


Росица Даскалова

Светла Димитрова


22.

04.05.2017г.

Четвъртък

От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Технология на специалността

Специалност

Фризьорство

/X, XI, XII клас/Маринка Стефанова

Елка Бакова


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова23.

04.05.2017г.

Четвъртък

От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Професионална етика

Специалност

Козметика

/X клас/


Ивелина Недева

Лилия Петрова


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова24.

04.05.2017г.

Четвъртък

От 14.15 ч. до 17.15 ч.

Писмен


303

Декоративна козметика

/XI клас/Ивелина Недева

Елка Бакова


Лилия Станева

Георги Гърев


25.

05.05.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

ЗИП Козметика

/XI, XII клас/Ивелина Недева

Елка Бакова


Петя Начева

Георги Гърев


26.

05.05.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Електротехника и електроника

/X клас/


Лилия Петрова

Инж.Марияна Иванова


Петя Начева

Георги Гърев


27.

09.05.2017г.

Вторник


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството Специалност

Фризьорство

/XI, XII клас/

Елка Бакова

Маринка Стефанова
Петя Начева

Инж.Марияна Иванова

28.

09.05.2017г.

Вторник


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Психология и професионална етика

Специалност

Фризьорство

/X клас/


Росица Даскалова

Елка Бакова


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова29.

09.05.2017г.

Вторник


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Фирмено право

Специалност

Козметика

/XII клас/Силва Георгиева

Ивелина Недева


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова30.

10.05.2017г.

Сряда


От 14.20 ч. до 17.20 ч.

ПрактическиСпорт-на площадка

Физическо възпитание и спорт

/IX,X,XI, XII клас/Георги Гърев

Гергана Ангелова
31.

11.05.2017г.

Четвъртък

От 14.20ч. до 16.20 ч.

Писмен


От 16.50 до 17.50 ч.

Устен


302

Първи чужд език – Английски език

/X, XI клас/Росица Даскалова

Петя Начева


Елка Бакова

Лилия Станева


32.

11.05.2017г.

Четвъртък

От 14.20ч. до 16.20 ч.

Писмен


От 16.50 до 17.50 ч.

Устен


302

303


Първи чужд език – Руски език

/X, XI клас/Силва Георгиева

Светла Димитрова


Лилия Станева

Елка Бакова


33.

11.05.2017г.

Четвъртък

От 14.20ч. до 16.20 ч.

Писмен


От 16.50 до 17.50 ч.

Устен


302

303


Чужд език по професията – Руски език

/XII клас/Силва Георгиева

Светла Димитрова


Елка Бакова

Лилия Станева


34.

12.05.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Козметика

/X, XI, XII клас/Ивелина Недева

Елка Бакова


Петя Начева

Георги Гърев


35.

12.05.2017г.

Петък


От 09.40 ч. до 12.40 ч.

Писмен


201

Физика и астрономия

/X клас/


Лилия Петрова

Бисерка


Йосифова
Петя Начева

Георги Гърев


36.

15.05.2017г.

Понеделник

От 14.20 ч. до 17.20 ч.

Писмен


303

Рисуване

/X, XI клас/Наталия Карапенчева

Боряна Мочева


Лилия Петрова

Елка Бакова


37.

15.05.2017г.

Понеделник

От 14.20 ч. до 17.20 ч.

Писмен


303

Икономика

/XII клас/Силва Георгиева

Ивелина Недева


Лилия Петрова

Елка Бакова


38.

16.05.2017г.

Вторник


От 09.45ч. до 11.45 ч.

Писмен


От 12.00 до 12.30 ч.

Устен


201

Втори чужд език –Руски език

Специалност

Фризьорство

/X клас/


Силва Георгиева

Светла Димитрова


Петя Начева

Инж.Марияна Иванова39.

16.05.2017г.

Вторник


От 14.20ч. до 16.20 ч.

Писмен


От 16.50 до 17.50 ч.

Устен


302

Втори чужд език – Английски език

Специалност

Фризьорство

/X клас/


Росица Даскалова

Петя Начева


Силва Георгиева

Веселка Николова


40.

16.05.2017г.

Вторник


От 14.20ч. до 17.20 ч.

Писмен302

Козметични средства

Специалност

Козметика

/X клас/


Ивелина Недева

Лилия Петрова


Веселка Николова

Силва Георгиева41.

16.05.2017г.

Вторник


От 14.20ч. до 17.20 ч.

Писмен


302

Съвременни тенденции във фризьорството

Специалност

Фризьорство

/XI клас/Елка Бакова

Маринка Стефанова


Силва Георгиева

Веселка Николова


42.

17.05.2017г.

Сряда


От 10.00 ч. до 13.00 ч.

Практически203

Учебна практика по козметика

специалност Фризьорство

/ X клас /


Лилия Петрова

Ивелина Недева
3.На сесията да се явят учениците, както следва:

IХ клас – специалност Фризьорство

Ася Ганкова Йорданова

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Здравословни и безопасни условия на труд

4.Материалознание

5.Хигиена на фризьорствотоХ клас – специалност Фризьорство

1.Катя Николаева Радулова

1.Български език и литература

2.Първи чужд език- Руски език

3.Втори чужд език- Английски език

4.Математика

5.Информационни технологии

6.История и цивилизация

7.География и икономика

8.Етика и право

9.Биология и здравно образование

10.Физика и астрономия

11.Химия и опазване на околната среда

12.Физическо възпитание и спорт

13.Електротехника и електроника

14.Рисуване

15.Психология и професионално етика

16.Технология на специалността

17.Учебна практика по технология на специалността2.Бисерка Асенова Асенова

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Електротехника и електроника

4.Рисуване

5.Психология и професионална етика

6.Технология на специалността

7.Учебна практика по технология на специалността3.Василка Пламенова Радославова

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Електротехника и електроника

4.Рисуване

5.Психология и професионална етика

6.Технология на специалността

7.Учебна практика по технология на специалността4.Цветелина Райкова Ценкова

1.Български език и литература

2.Първи чужд език- Английски

3.Втори чужд език- Руски

4.Математика

5.Информационни технологии

6.История и цивилизация

7.География и икономика

8.Етика и право

9.Биология и здравно образование

10.Физика и астрономия

11.Химия и опазване на околната среда

12.Физическо възпитание и спорт

13.Електротехника и електроника

14.Рисуване

15.Психология и професионална етика

16.Технология на специалността

17.Учебна практика по технология на специалността

5.Фатме Бесимова Кабакова

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Електротехника и електроника

4.Рисуване

5.Психология и профеионална етика

6.Технология на специалността

7.Учебна практика по технология на специалността6. Дафин Бойчев Костов

1.Български език и литература

2.Първи чужд език – Руски език

3.Втори чужд език – Английски език

4.Математика

5.Информационни технологии

6.История и цивилизация

7.География и икономика

8.Етика и право

9.Биология и здравно образование

10.Физика и астрономия

11.Химия и опазване на околната среда

12.Физическо възпитание и спорт

13.Електротехника и електроника

14.Рисуване

15.Психология и професионално етика

16.Технология на специалността

17.Учебна практика по технология на специалносттаХ клас – специалност Козметика

1.Алекс Петров Петров

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Електротехника и електроника

4.Рисуване

5.Козметика

6.Козметични средства

7.Професионална етика

8.Учебна практика по козметика

2.Кадяр Руменова Коюмджиева

1.Химия и опазване на околната среда

2.Физическо възпитание и спорт

3.Електротехника и електроника

4.Рисуване

5.Козметика

6.Козметични средства

7.Професионална етика

8.Учебна практика по козметика

ХI клас – специалност Фризьорство

1.Асие Юмерова Махмудова-Чакова

1.Физическо възпитание и спорт

2. Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

2.Диана Нанкова Йорданова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

3.Диян Колев Младенов

1.Български език и литература

2.Първи чужд език- Руски

3.Математика

4.История и цивилизация

5.Философия

6.Физическо възпитание и спорт

7.Рисуване

8.Козметика

9.Съвременни тенденции във фризьорството

10.Технология на специалността

11.Учебна практика по технология на специалността

12.Учебна практика по козметика

13.Производствена практика

14. ЗИП Български език и литература

15. ЗИП Биология и здравно образование

16.ЗИП Рисуване

17.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството4.Ипек Алиева Чалъшканова

1.Физическо възпитание и спорт

2. Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

5.Радостина Живкова Кирчева

1.Физическо възпитание и спорт

2. Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

6.Серкан Алиев Мутев

1.Физическо възпитание и спорт

2. Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Козметика

7.Тоня Кънчева Кънева

1.Физическо възпитание и спорт

2. Съвременни тенденции във фризьорството

3.Технология на специалността

4.Учебна практика по технология на специалността

5.Учебна практика по козметика

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

ХI клас – специалност Козметика

1.Ипек Айдънова Сабриева

1.Български език и литература

2.Първи чужд език- Английски

3.Математика

4.История и цивилизация

5.Философия

6.Физическо възпитание и спорт

7.Рисуване

8.Декоративно козметика

9.Козметика

10.Учебна практика по козметика

11.Произведствена практика

12.ЗИП Български език и литература

13.ЗИП Биология и здравно образование

14.ЗИП Рисуване

15.ЗИП Козметика2.Пенка Пенчева Петкова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Учебна практика по козметика

3.Производствена практика

4.ЗИП Български език и литература

5.ЗИП Биология и здравно образование

6.ЗИП Рисуване

7.ЗИП Козметика3.Пенка Тодорова Василева

1.Физическо възпитание и спорт

2.Учебна практика по козметика

3.Производствена практика

4.ЗИП Български език и литература

5.ЗИП Биология и здравно образование

6.ЗИП Рисуване

7.ЗИП Козметика4.Цветомила Георгиева Каменова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Учебна практика по козметика

3.Производствена практика

4.ЗИП Български език и литература

5.ЗИП Биология и здравно образование

6.ЗИП Рисуване

7.ЗИП КозметикаХII клас – специалност Фризьорство

Гюлбахар Гюнярова Мустафова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Козметика

2. Иванка Димитрова Пангелова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

3.Иглика Михайлова Бакърджиева

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

4.Илияна Райчева Добринова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

5.Мариела Иванова Иванова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

6.Мариета Георгиева Михалева

1.Счетоводство

2.Учебна практика по счетоводство

3.Технология на специалността

4.Производствена практика

5.ЗИП Български език и литература

6.ЗИП Рисуване

7.Надежда Зорницова Христова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Съвременни тенденции във фризьорството

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

8. Наталия Емилиева Кючукова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Биология и здравно образование

9.ЗИП Рисуване

10.ЗИП Съвременни тенденции във фризьорството

9.Ненка Радкова Николова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

10.Радослав Асенов Радославов

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

11.Фатме Мехмедова Курдова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Технология на специалността

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП Рисуване

12.Хасан Салиев Ембиев

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетводство

5.Учебна практика по технология на специалността

6.Производствена практика

7.ЗИП Български език и литература

8.ЗИП РисуванеХII клас – специалност Козметика

1.Айлин Стефанова Ангелова

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Учебна практика по козметика

5.Производствена практика

6.ЗИП Български език и литература

7.ЗИП Рисуване2.Галя Илиева Илиева

1.Български език и литература

2.Математика

3.Свят и личност

4.Физическо възпитание и спорт

5.Икономика

6.Чужд език по професията- руски

7.Счетоводство

8.Фирмено право

9.Учебна практика по счетоводство

10.Козметика

11.Учебна практика по козметика

12.Производствена практика

13.ЗИП Български език и литература

14.ЗИП Биология и здравно образование

15.ЗИП Рисуване

16.ЗИП Козметика

3.Дилек Сабахатин Хаджимустафа

1.Физическо възпитание и спорт

2.Счетоводство

3.Учебна практика по счетоводство

4.Учебна практика по козметика

5.Производствена практика

6.ЗИП Български език и литература

7.ЗИП Биология и здравно образование

8.ЗИП Рисуване

9.ЗИП Козметика4. Задълженията на длъжностните лица, ангажирани с провеждането на изпитите:
Училищна комисия за организиране на изпита:

 • Съставя протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82 съгласно Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – ДВ, брой №66 от 2016 г., в сила от 23.08.2016 г., който се води по време на изпита.

Квесторите:

 • Дежурят при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следят за нормалното му протичане.

 • Спазват продължителността на изпитите, съгласно чл. 29е от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

 • Не напускат изпитната зала, не водят разговор, не се занимават с дейности, несвойствени за изпита, и не ползват мобилни устройства.

 • Не допускат в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

 • Не допускат подсказване и преписване.

 • Вписват в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

 • Приемат изпитните работи на работното място на учениците и отбелязват в протокола времето на предаване.

 • Оформят окончателно протокола и го предават на директора на училището.

Комисия по оценяването:

 • Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в срок до 10 дни преди провеждане на изпита по предмета.

 • В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита (теглене на изпитните билети), при необходимост дава  кратки разяснения и напуска изпитната зала.

 • Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

 • След приключване на писмения изпит председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

 • Изпитните работи на учениците се  проверяват и оценяват от председателя и члена на комисията. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80 съгласно Приложение № 2 към чл. 7, т.2 от Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – ДВ, брой № 66 от 2016 г., в сила от 23.08.2016 г.

 • Протоколът се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите е съгласно чл. 29 з от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване. Крайната оценка от изпитите се формира, като средно аритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяване с точност до единица на основание чл.3 з, ал.1.т.1 от Наредба №3.

 • Крайната оценка от изпитите, които се провеждат на две части (Информатика, Информационни технологии, Първи чужд език – Английски език, Първи чужд език – Руски език, Втори чужд език – Английски език, Втори чужд език – Руски език, Чужд език по професията – Руски език) е средноаритметична от оценките, поставени за всяко част с точност до единицата.

 • Проверката на всяка писмена работа се извършва от председателя и члена на комисията, като първият проверител проверява с червен химикал, а вторият със зелен химикал.

 • На писмената работа се вписва обща рецензия с червен химикал и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица. Подписите се поставят с цвета на химикала, с който е проверявана писмената работа.

 • Писмените работи да се проверяват в училище /стая 309/ до два дена след провеждане на всеки изпит.

 • Резултатите от всеки изпит се оповестяват до 2 дена след провеждането му в стая 304 при Георги Гърев – заместник– директор по учебната дейност.

 • След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи,  които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

Заповедта да се доведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Георги Гърев – заместник-директор по учебната дейност.Боряна Мочева

Директор на ПГ по моден дизайн

гр.Велико Търново

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница