Програма „ околна среда 2007 2013 Европейски съюзДата22.12.2018
Размер45.1 Kb.
#109291ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фонд
Проект: DIR-51011119-2-14 „Изграждане на ГПОСВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на гр. Дряново”

Решения за

по-добър живот

СПИСЪК
на участниците подали оферти в община Дряново

във връзка с обявена, с Решение № 480/09.09.2011г.,

откритата процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на услуга

Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система – гр.Дряново ” –Етап 1 и Етап 2”

Входящ номер

на офертата


Участник, подал оферта,

по реда на постъпване в деловодството на община Дряново

1

53.00–229 / 17.11.2011г.

Консорциум “АРТ ДИЗАЙН – ЦИЕРЛ – ПАССЕР И ПАРТНЬОРИ”

2

53.00-230 / 18.11.2011г.

Консорциум “ДРЯНОВО - ПРОЕКТ”

3

26.00-429 / 18.11.2011г.

ДЗЗД „В.Е.С.”

4

53.00-231 / 18.11.2011г.

ВАГ” ООД

5

53.00-232 / 18.11.2011г.

СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД

6

53.00-233 / 18.11.2011г.

КОНСОРЦИУМ „АКВА – ВЕЛДЕР – ДРЯНОВО 2011”

7

53.00-234 / 18.11.2011г.

ДЗЗД „ЛЕСС - ЕВРОКОНСУЛТ”

8

53.00-235 / 18.11.2011г.

ЕЖИС ВОДИ БЪЛГАРИЯ” ДЗЗД

9

53.00-237 / 18.11.2011г.

ЕКО – ПРОЕКТ 2000” ООД

10

26.00-431 / 18.11.2011г.

ДЗЗД „ЕТС - ТОНУС”

11

53.00-238 / 18.11.2011г.

КОНСОРЦИУМ „ЦЕФ – МБМ - ВОДОКАНАЛПРОЕКТ”

12

26.00-432 / 18.11.2011г.

ДЗЗД „СИАТ - БОРА – ВОДОКАНАЛПРОЕКТ ЧБ - ДРЯНОВО”

13

53.00-239 / 18.11.2011г.

КОНСОРЦИУМ „МВВИ АР СИ АКВА ДИЗАЙН”

14

53.00-240 / 18.11.2011г.

КОНСОРЦИУМ „ШЕР - ДАЛЕМ”

15

26.00-433 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „ДРЯНОВО - ВС”

16

53.00-241 / 18.11.2011г.

ДЗЗД „ТРАНСЕКОПРОЕКТ”

17

53.00-232 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „ХИДРОСКАН - ВАЙТЕХ”

18

26.00-435 / 18.11.2011г.

ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ”

19

53.00-243 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „СЕРИН ООД – СЕРВИЦИЙ ДИ ИНДЖЕНЕРИЯ – УОТЪРЛАЙН СЪРВИСИС”

20

53.00-244 / 18.11.2011г.

КОНСОРЦИУМ „ХИДРОПЛАСТ - АТМ”

21

53.00-245 / 18.11.2011г.

АКУАРИУС 3 КОНСУЛТ” ООД

22

53.00-246 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „АБМ – БЕК - АДВАЙС”

23

53.00-247 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „БГ -ТОП - ИНЖПРОЕКТ”

24

53.00-248 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „ХИДРОКАН – ЛИТ - ПРОАКТИВ”

25

53.00-249 / 18.11.2011г.

ОБЕДИНЕНИЕ „БЕСТ УОТЪР МЕНИДЖМЪНТ”


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА

2007 - 2013Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Дряново и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от

Министерство на околната среда и водитеОБЩИНА ДРЯНОВО

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница