Програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд Дирекция "Дата24.07.2016
Размер25.15 Kb.
ТипПрограма
Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”Европейски съюз

Европейски фонд за

регионално развитие

Кохезионен фонд


Дирекция “Кохезионна политика за околна среда”

ope@moew.government.bg

Протокол

от проведена писмена процедура за вземане на решения на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

На 2 ноември 2011 г., с писмо от Председателя на Комитета за наблюдение г-жа Ивелина Василева, на основание чл. 7, т. 1 от Вътрешните правила за работа на Комитета за наблюдение (КН), беше инициирана писмена процедура за вземане на решения.

За одобрение от членовете на КН бяха представени следните документи:


  1. Изменение на Стратегически план за техническа помощ за периода 2007-2013 г.

  2. Критерии за избор на проекти по процедури „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата” и „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”.

  3. Предложение за нов подход на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Изпълнение на дейности за устройство и планиране на паркове и резервати” по приоритетна 3 на ОПОС.

Писмото и документите бяха изпратени на 2 ноември 2011 г. по електронен път на членовете на КН, като беше определен срок за представяне на становища до 8 ноември 2011 г.

    1. Преглед на постъпилите становища

В срока за получаване на становище са подадени 27 положителни становища и 0 отрицателни становища от общо 57 члена, от които 49 с право на глас, което е повече от половината членове с право на глас. След изтичане на крайния срок, с писма с вх. №№ 91-00-629/ 16.11.2011 г. и 91-00-629 / 21.11.2011 г., са получени 2 становища с коментари от г-жа Добринка Кръстева, представител на дирекция „ПСЕС”, Министерски съвет и г-н Валентин Йовев, представител на Съюз за стопанска инициатива. Коментарите се отнасят до изпратения само за информация План за разходване на средствата по приоритетна ос 4 на ОПОС, към Стратегическия план за техническа помощ за периода 2007-2013 г.

Коментарите изпращаме сканирани, приложени към настоящия протокол.    1. Заключение

Съгласно Вътрешните правила за работа на КН, в случай че повече от половината от членовете с право на глас са изпратили положителни становища, решението се счита за прието.

В резултат от проведената писмена процедура за вземане на решения, може да се обобщи, че КН на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” взе следните решения:  1. Одобрява изменения Стратегически план за техническа помощ за периода 2007 – 2013 г.

  2. Одобрява Критерии за избор на проекти по процедури „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата” и „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”по приоритетна ос 1 на ОПОС.

  3. Одобрява Нов подход на директно предоставяне на БФП за „Изпълнение на дейности за устройство и планиране на паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на ОПОС.

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КН И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница