Програма " околна среда 2007 2013 г."Дата16.10.2017
Размер15.71 Kb.
ТипПрограма
Решения за

по-добър животОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”
Европейски съюз

Кохезионен фонд

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с процедурата за агломерации между 2000 и 10000 е.ж.

Във връзка с поставени въпроси по отношение на списъка с допустимите бенефициенти и агломерации по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” (Приложение III към поканата), МОСВ прави следното уточнение:
Списъкът на допустимите агломерациите включва агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., посочени в доклада за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистване на отпадъчни води от населените места (http://www.moew.government.bg/Ключови теми/води/т.21 „Отпадъчни води”/,) с изключение на тези агломерации, за които вече e отправена покана за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.

Въпреки това, в поканата за кандидатстване по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 е предвидено, че допустими са и агломерации, които докажат, че са между 2 000 и 10 000 е.ж., независимо, че не са посочени изрично. За целта е необходимо съответната община да внесе за преглед в УО на ОПОС прединвестиционно проучване, разработено в съответствие с „Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС”, с което да доказва, че агломерацията е между 2 000 и 10 000 екв.ж.

Аналогично, допустими за кандидатстване по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25 са и бенефициенти, поканени по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”, за които разработеното прединвестиционно проучване е показало, че съответната агломерация е под 10 000 е.ж.

Напомняме ви, че съгласно поканата за кандидатстване по процедура BG161PO005/11/1.12/02/25, крайният срок за внасяне на прединвестиционно проучване за преглед в Управляващия орган на ОПОС е 31.01.2012 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница