Програма „ развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013Дата25.07.2016
Размер29.31 Kb.
#5878
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТАНА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG161PO003-2.1.14

Технологична модернизация в малки и средни предприятия”


Бюджет на процедурата: 97 791 500 лева, в т.ч.:

5 500 000 лв за микропредприятия

35 000 000 лв за малки предприятия

57 291 500 лв за средни предприятия


Краен срок за подаване на предложения (проекти): 23 декември 2013 г.
Кой може да кандидатства с проект:

Юридическо лице или едноличен търговец, регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите, който:  • да е микро, малко или средно предприятие (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за МСП;

  • да има седалище в Република България;

  • да е пряко отговорен за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действа в качеството на посредник

  • да има минимум три приключени финансови години – 2010, 2011 и 2012;

  • да е реализирал нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2012 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • Микро предприятия - минимум 150 000 лева

 • Малки предприятия - минимум 300 000 лева

 • Средни предприятия - минимум 750 000 лева

 • да развива основната си дейност в следните сектори/кодове съгласно КИД 2008:

 • сектор С – „Преработваща промишленост” (без производство на хранителни продукти, производство на напитки, корабостроене, въгледобив, стоманодобив и някои други);

 • сектор J – „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”

 • сектор М - „Професионални дейности и научни изследвания” само код М72 (Научноизследователска и развойна дейност).

Забележка: По процедурата ще бъдат финансирани с предимство (като получат допълнителен брой точки) кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в следните раздели: C20, C21, C26, C27, C28, C29, С30 и М72
Кой може да бъде партньор в проекта: партньори не се допускат
Какви дейности се финансират:

 • Инвестиции (задължителен компонент)

  • Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), прякo свързано с постигане на целите на проекта);

  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на проекта.

 • Услуги (компонент по желание)

  • консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по тази процедура - не повече от 10 000 лв;

  • визуализация - не повече от 2 000 лв;

  • одит (само за проекти с размер на безвъзмездната помощ над 750 000 евро) - не повече от 5 000 лв.


Продължителност на проект:

 • Максимална продължителност – 12 месеца


Субсидиране (максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ):


Финансови рамки на безвъзмездната помощ (субсидията) за един проект:

 • Микро предприятия - минимум 100 000 лева, максимум 500 000 лева

 • Малки предприятия - минимум 200 000 лева, максимум 1 000 000 лева

 • Средни предприятия - минимум 300 000 лева, максимум 2 000 000 лева


Плащане на безвъзмездната помощ – три варианта:

- авансово 65% (иска се банкова гаранция), междинни (по междинни отчети за изразходвани по проекта средства) и балансово (окончателно);

- междинни (по междинни отчети за изразходвани по проекта средства) и балансово (окончателно);

- балансово (окончателно) – в съответствие с верифицираните разходи по проекта.


Забележка: По процедурата и документите за кандидатсване по нея има и редица други изисквания, ограничения и уточнения. Подробно материалите по процедурата могат да се разгледат на адреси:

www.opcompetitiveness.bg и www.eufunds.bg
Център за консултации по усвояване на средствата от европейските фондове за машиностроенето” при Българска Браншова Камара - Машиностроене
За въпроси и пояснения:

e-mail: bbcm.centre@mail.bg Виолин Ненов 0888 22 40 35Каталог: content -> news -> files
files -> За оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони
files -> List of Moldovan companies participating in the economic mission to Bulgaria organized within the official visit of the Prime-minister
files -> Важни срокове: Краен срок за изпращане на заявките
files -> Среща на церн с българската индустрия
files -> Проучване на пазара на кари в Узбекистан
files -> Програма за организиране на участия в международни специализирани изложения за периода 23 април 2013 г. 22 април 2014 г
files -> Pnb ltd International Business Cooperation
files -> Информация за традиционната годишна среща на леярските фирми
files -> Откриване – на 6 март (сряда) от 17 ч
files -> To: Diana Marinkeva Subject: fw: ses formuljari From


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница