Програма 01. 10. 2010 13. 00 откриване Емил Стоянов член на Европейския парламентДата15.01.2018
Размер80.37 Kb.
ТипПрограма


КОНФЕРЕНЦИЯ

БЪЛГАРСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ В „ЕВРОПЕАНА”

ПЛОВДИВ 1-2.10.2010

ПРОГРАМА


01.10.2010
13.00 – откриване

Емил Стоянов – член на Европейския парламент

Тодор Чобанов – зам.-министър на културата на Република България

инж. Иван Тотев - областен управител на гр. Пловдив
Първи панел:

Европеана” – проект и реализация в българските библиотеки
13.20 – 13.40 – „Европеана – един поглед от България”

ст.н.с. д-р Динчо Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН
13.40 – 14.00 – „Европейски мечтания за българското съдържание на „Европеана”

Светлозар Жековлитературен критик, преводач и издател
14.00 – 14.20 – „Специализирани фондове и уникални издания в Пловдивската народна библиотека като част от европейското културно-историческо наследство”

ст.н.с. д-р Радка Колева – директор на Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, Димитър Минев – зам.-директор на Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, Венета Ганева – зав. отдел „Специални сбирки” в Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив
14.20 – 14.40 – „Дигитализиране на езикови данни от теренни проучвания”

доц. д-р Петя Бъркалова – зам.-декан на Филологическия факултет в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, гл.ас. д-р Иванка Гайдаджиева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

14.40 – 15.10 – дискусия
15.10 – 15.40 – кафе пауза
15.40 – 16.00 – „Варненската библиотека и българското съдържание в Europeana”

Емилия Станева-Милкова – директор на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна, Радка Калчева – зав. отдел „Информационни технологии”, Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, Варна
16.00 – 16.20 – „Българското културно-историческо наследство и мястото му в системата на университетското образование и европейския библиотекообмен”

доц. д-р Иван Джамбов, ръководител на катедра „Обща история и археология” към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
16.20 – 16.40 – „Българското архивно наследство в контекста на проекта Европеана”

д-р Милена Тодоракова – гл. експерт в Държавна агенция „Архиви”
16.40 – 17.00 – „Към изграждане на дигитални библиотеки от славянски ръкописи”

ст. н. с. дфн Анисава Милтенова – Централна библиотека на БАН, Институт за литература, БАН
17.00 – 17.20 – „SUDigital: Постижения, проблеми и предизвикателства в българска, балканска и европейска перспектива. Аспекти на дигитализацията в СУ (2008-2010 г.)”

доц. д-р Тодор Попнеделев – председател на Издателския съвет на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ас. Мария Баръмова – Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Добромир Добрев – Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
17.20 – 17.40 – „Проектът CARARE и участието на НАИМ И ЦБ на БАН в Европеана”

н.с. Даниела Атанасова – Централна библиотека на БАН
17.40 – 18.10 – дискусия
19.00 – коктейл в ресторант „Одеон”
02.10.2010

10.00 – 10.20 – „Предизвикателствата пред българското съдържание в Еуропеана”

доц. д-р Живко Иванов – декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
10.20 – 10.40 – „Културно наследство и национална рецепция (стратегиите на един проект)”

проф. дфн Клео Протохристоваръководител катедра «История на литературата и сравнително литературознание» в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, доц. д-р Светла Черпокова, гл. експерт Стефка Видева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Втори панел:

Българските музейни богатства в „Европеана"
10.40 – 11.00 – „Културно-историческите ценности на Националния исторически музей в контекста на Европеана”

Цветана Кьосева – и.д. директор на Националния исторически музей
11.00 – 11.20 – „Български музеи и музейни ценности в Европеана”

проф. дин Вера Бонева – Университет по библиотекознание и информационни технологии
11.20 – 11.40 – „Нематериално културно наследство и дигитализация – проблеми и перспективи”

ст.н.с. д-р Ваня Матеева – Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
11.40 – 12.00 – „Трезорът на Националния археологически музей в контекста на Европеана”

Павлина Илиева – зав. отдел „Фондове” на Националния археологически институт с музей при БАН
12.00 – 12.10 – „Виртуална България” – идеално средство светът да опознае България”

доц. д-р Боян Добрев – Национална художествена академия
12.10 – 12.30 – дискусия
12.30 – закриване
12.45 – коктейл

СПИСЪК С УЧАСТНИЦИ 1. Емил Стоянов – член на Европейския парламент;

 2. Тодор Чобанов - зам.-министър на културата на Република България;

 3. инж. Иван Тотев - областен управител на гр. Пловдив;

 4. Райна Петрова - кмет на район "Централен", гр. Пловдив;

 5. Здравко Димитров - кмет на район "Западен", гр. Пловдив;

 6. Петър Петров - кмет на район "Източен", гр. Пловдив;

 7. д-р Ина Филипова - кмет на район "Северен", гр. Пловдив;

 8. Петя Гогова - зам. кмет "Образование и наука, култура и туризъм";

 9. Анастас Бадев, Европейски колеж по икономика и управление;

 10. ст. н. с. дфн Анисава Милтенова – Централна библиотека на БАН, Институт за литература, БАН anmilten@yahoo.com, amiltenova@gmail.com;

 11. Анна Попова – Българската библиотечно-информационна асоциация apopova@lib.bg;

 12. доц. д-р Боян Добрев – Национална художествена академия boyandobrev@hotmail.com;

 13. ст.н.с. д-р Ваня Матеева, Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН vanimat@abv.bg;

 14. Венета Ганева - Народна библиотека “Иван Вазов”, Пловдив;

 15. проф. дин Вера Бонева – Университет по библиотекознание и информационни технологии vera_boneva@abv.bg;

 16. Весела Илиева – директор на Старинен Пловдив;

 17. н.с. Георги Врагов – Институт по математика и информатика на БАН vragov@gmail.com;

 18. проф. Георги Тотков – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;

 19. н.с. Даниела Атанасова - Централна библиотека на БАН refer3@cl.bas.bg;

 20. Десислава Шишманова - директор на Регионален телевизионен център, Пловдив;

 21. проф. дфн Диана Иванова - директор на Департамента за чуждестранни студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” d_ivanovabg@yahoo.com;

 22. Димитър Минев – зам.-директор на Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив dimin@abv.bg;

 23. ст.н.с. д-р Динчо Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН dinchokr@gmail.com;

 24. Добромир Добрев – Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” dobri@dialogueeurope.org;

 25. Елена Льондева - гл. експерт в Държавна агенция „Архиви” e.lyondeva@archives.government.bg;

 26. Ели Попова – директор на Българската библиотечно-информационна асоциация epopova@lib.bg;

 27. Емилия Станева-Милкова – директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна emilia@libvar.bg;

 28. доц. д-р Живко Иванов – декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” zhivanovs@gmail.com;

 29. доц. д-р Иван Джамбов, ръководител на катедра "Обща история и археология" към Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” djambov@pu.acad.bg;

 30. проф. дфн Иван Куцаров - ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”;

 31. гл.ас. д-р Иванка Гайдаджиева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” wanjagaj@abv.bg;

 32. Ирина Иванчева - експерт в Министерство на културата по проекта Европеана, член на Експертна група към ЕК на държавите членки по дигитализация и дигитално съхраняване i.ivancheva@mc.government.bg;

 33. доц. Кирил Ангелов – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”;

 34. проф. дфн Клео Протохристова – ръководител катедра „История на литературата и сравнително литературознание” в Пловдивския университет Паисий Хилендарски”;

 35. проф. дин Мариана Михайлова,  Европейски колеж по икономика и управление;

 36. Мариана Чолакова - почетен консул на Федерална република Германия;

 37. Марин Данев - директор на Радио Пловдив;

 38. ас. Мария Баръмова – Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” baramova@clio.uni-sofia.bg;

 39. Милена Тодоракова – гл. експерт в Държавна агенция „Архиви” m.todorakova@archives.government.bg;

 40. гл.ас. Младен Влашки - преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”;

 41. Павлина Илиева – зав. отдел „Фондове” на Националния археологически институт с музей при БАН polly_ilieva@mail.bg;

 42. Петко Георгиев - библиотекар;

 43. доц. д-р Петя Бъркалова, зам.-декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” barka@uni-plovdiv.bg;

 44. инж. Радка Калчева – зав. отдел “Информационни технологии”, Регионална библиотека "Пенчо Славейков", Варна kalcheva@libvar.bg;

 45. ст.н.с.д-р Радка Колева – директор на Народна библиотека “Иван Вазов”, Пловдив rkoleva@libplovdiv.com;

 46. Радост Иванова – експерт международни връзки на Старинен Пловдив;

 47. Светлозар Жеков - литературен критик, преводач и издател szhekov@skynet.be;

 48. н.с. Славка Шопова - зав. отдел на Народна библиотека “Иван Вазов”, Пловдив;

 49. Спаска Тарандова – зам.-директор на Столичната библиотека libsofia@libsofia.bg;

 50. доц. д-р Тодор Попнеделев - председател на Издателския съвет на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” popnedelevt@gmail.com;

 51. Цветана Кьосева – и.д. директор на Националния исторически музей nim1973@abv.bg;

 52. Ст.н.с. д-р Цветанка Панчева – ръководител на направление „Дигитална библиотека” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” z.pancheva@nationallibrary.bg


Emil STOYANOV, MEP, EPP GROUP

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 11E157, 60, rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Tel. : +32 (0)2 28 47287, Fax : +32 (0)2 28 49 287

emilstefanov.stoyanov@europarl.europa.eu


Каталог: public -> files -> news
news -> Еуропеана – виртуален дом на културното наследство на европа и българия даниела Петрова
news -> Културните ценности на Националния исторически музей в контекста на Europeana
news -> Старобългарският евхологий ръкописно наследство в пловдивската народна библиотека
news -> Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Reform Fund Linked to Civil Society Participation
news -> Предизвикателствата пред българското съдържание в Европеана
news -> Трезорът на националния археологически музей – бан в контекста на европеана
news -> Регламент и график за провеждане на изложба базар на биологични продукти, произведени от български производители
news -> Аз, долуподписаният/долуподписаната в качеството си на управител на
news -> Българското архивно наследство в контекста на проекта европеана
news -> Европеана – приоритетен проект в политиката за дигитализиране на българското архивно наследство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница