Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 ЛекториДата22.07.2016
Размер69.71 Kb.
#701
ТипПрограма
КАНДИДАТСТВАНЕ И ФИНАСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ –

МОЩЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УСПЕШНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Национално сдружение за управление на проекти
ПРОГРАМА

10 - 11 февруари 2009 г.

Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3”
Лектори:

Елеонора Негулова, Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти и Председател на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, експерт по бюджетиране и финасово управление на проекти

д.е.с. Живко Кирилов – независим одитор

Държавен експерт от Министерство на земеделието и храните

Ръководител на курса: Елеонора Негулова

Цел на обучението:

Предоставяне на базисни знания относно подготовката, финансовото управление и счетоводното водене на проекти. Обследване на проблемните зони от проектния цикъл, свързани с междинните и окончателни отчети. Често допускани грешки и научени уроци. Реимбурсирането – основен метод за предоставяне на безвъзмездна помощ от ЕФ.Курсът е особено подходящ за служители от отдели “Европейски програми”, финансовите отдели на общини, мениджъри на големи, малки и средни предприятия и НПО, счетоводители, които планират или работят по проекти.

10 февруари 2009 г. (вторник)
9:30-10:00 ч. Регистрация на участниците


10:00

Целево представяне на участниците в семинара и техните очаквания от обучението, водено от ръководителя на курса10:30

Модул 1 Обща селскостопанска политика на Европейския съюз


 • Европейски Фонд за развитие на селските райони - цели и планирани резултати

 • Еропейски Фонд по рибарство

 • Национални стратегически и програмни документи на България за периода 2007 – 2013 г.

 • Същност и логика на Оперативните програми, Национален стратегически план за развитие на селските райони и Плана за развитие на рибарството и аквакултурите

 • Бенефициенти на програмите

 • Защо ни е нужно „Ветрило на инструментите”


Модул 2 Подготовка на проекти

 • Път до проекта

 • Допустимост на кандидатите и дейностите по проекта

 • Изработване на проектен фиш

 • Методика на кандидатстване

 • Договаряне

  • Път на проекта

   • Цикъл на проекта12:00

Обяд13:00

Модул 3 Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. инструмент за реализиране на Националния стратегически план за развитие на селските райони

 • Приоритетни оси и отворени мерки за набиране на проектни предложения

 • Допустими бенефициенти

 • Допустими дейности и разходи по проектите

 • Преглед на ключови текстове от Наредбите за кандидатстване на отворените покани14:45

Кафе пауза15:00

до

17:00

Модул 4 Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” за програмния период 2007 – 2013 г.

 • Представяне на програмата - цели, мерки, изисквания към потенциалните бенефициенти, допустими дейности

 • Бюджет на програмата - индикативно разпределение по години и по мерки

 • Начин на кандидатстване. Апликационни документиНАРЕДБА № 35 от 08.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Приоритетна ос 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

 • Детайлно разглеждане

 • Примерни проектни предложения

 • Дискусия по казуси

 • Въпроси и отговори11 февруари 2009 г. (сряда)


9:00

Модул 5 Организация и подготовка на годишното счетоводно приключване за 2008 г.

 • Допълнителни изисквания за достоверно представяне на годишния финансов отчет

 • Последващи оценки на активи и пасиви

 • Срокове за съставяне, представяне, одитиране и публикуване на годишния финансов отчет

 • Консолидирани финансови отчети10:30

Кафе пауза10:45


Корпоративно подоходно облагане

 • Общи указания

 • Допускани грешки, нередности и нарушения

 • Въпроси и отговори по темата

Нови и специфични моменти в Закона за ДДС след 01.01.2007 г.12:30

Обяд13:30Модул 6 Финансовото управление на проекта – ключов фактор за постигане на прогнозните резултати с наличните ресурси

 • Финансов мениджмънт, мониторинг и отговорности на бенефициента

 • Процедури по ЗОП

 • Представяне на схеми за префинансиране – „мостово финасиране” на спечелените проекти

Връзката бюджет – финансов отчет. Допустимост на разходите.

 • Видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях

 • Изработване на матрица за финансово отчитане

 • Tехники за планиране и контрол, използвани от финансовите мениджъри/счетоводители на проекти

 • Примери за успешно реализирани проекти15:00

Кафе пауза15:15

16:30

Практическа работа

 • Генериране на сборен бюджет на проекта

 • Разглеждане на приложенията към бюджета

 • Формуляри на финансови отчети

 • Обсъждане на казуси

 • Въпроси и отговори по темата на деня


Сертификация на обучаваните лица


Такса участие: 294 лв. за 1 участник с ДДС
В цената са включени:

 1. Комплект учебни материали

 2. Обяди и кафе паузи

 3. Сертификат за преминато обучение

Начин на плащане:

Таксата се превежда по банкова сметка IBAN: BG98BPBI 79401061069101, BIC: BPBIBGSF, „Юробанк И ЕФ ДЖИ България” АД - клон София, офис ДървеницаНационално сдружение за управление на проекти

Моля, носете копие от платежния документ.


Срок за заявяване: до един работен ден преди началото на курса чрез попълнена регистрационна форма, изпратена на e-mail:nsup@abv.bg или на факс 02/491 42 12.
Резервации за нощувка в хотел «Диана-3»: Рецепция тел. 02/862 29 96.
Място на провеждане: София, кв. Дианабад, ул. „Тинтява” № 29,

Конферентна зала на Хотел „Диана-3”

(до автобусна спирка на № 94, № 102 и № 88 и маршрутно такси № 8 от Централна гара София - виж схемата по-долу)

ЗА КОНТАКТИ С НАС:

Национална Информационна Система СОФСПРАВКА ООД

02/9876666, 02/9874411

reklama@sofspravka.info

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Ако желаете да участвате в семинара, моля изпратете на ел. адрес reklama@sofspravka.info или на факс 02/9876666 попълнена регистрационната форма
От ______________________________________ длъжност ____________________
Организация ___________________________________________________________
ИН _________________ ИН по ДДС ____________________________
Ул. ________________________ № ___бл. __вх. ___ гр. _______________________
тел. __________________ Факс ________________ e-mail: ___________________
Заявявам участие в курс, който ще се проведе на 10-11 февруари 2009 г. на тема:
Кандидатстване и финансово управление на проекти – мощен инструмент за усвояване на средствата от ЕФ”,

за ____________ бр. участнициСхема на местоположението на хотел Диана 3 (отбелязан с червен кръг)


Каталог: download -> 2009
2009 -> Календар на срещите : 19 март 2009г., 11. 00-13. 00/15. 00-17. 00
2009 -> Програма за посещението на бизнес делегацията в Израел от 4 до 9 май 2009г
2009 -> Българо-словенски бизнес форум 19. 05. 2009 г. /вторник
2009 -> Хасковска търговско-промишлена палата
2009 -> Изложение за възобновяема енергия в Индия 1 5-ти международен конгрес за ее и веи за Югоизточна Европа, София, 6-8 април 2009
2009 -> Министерство на икономиката, енергетиката и туризма център на п ром и
2009 -> T. C. Sofya büYÜkelçİLİĞİ Tİcaret müŞAVİRLİĞİ
2009 -> Бизнес форум българия-нигерия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница