Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница1/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk

ПО НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
170 часа годишно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ
по учебния предмет математика за 5. клас


по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната статия

Очаквани резултати от обучението

Методи при работа

Бележки/
коментари


1

2

3

4

5

6

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК (18 седмици по 5 часа)

Начален преговор

1

1

1. Естествени числа – записване и четене.
Сравняване и изобразяване върху числов лъч

Умее да чете, записва и изобразява естествените числа върху числов лъч. Знае записа на мерни единици за дължина, маса и вместимост (в литри) на латиница.

Провеждат се беседа и колективна работа. Акцентира се върху междупредметни ключови компетентности чрез сравняване на географски обекти по различни количествени признаци; чрез използване на коментарните рубрики, снимковия материал и схеми, с които се дообясняват основните понятия.

Темата е подходяща за формулиране на проектна задача за колективна или индивидуална работа, свързана с възникването на числата и еволюцията на тяхното записване в различни бройни системи.
Задачата може да бъде завършена в края на началния преговор и оценката от нея да бъде част от оценката от входното ниво на учениците.

1

2

3

4

5

6

2

1

2. Събиране и изваждане на естествени числа

Умее да извършва действията събиране и изваждане на естествени числа и да прилага знанията си при решаване на практически задачи.

Преминаването от една разредна единица към нейна съседна се подготвя чрез припомнянето на алгоритъма на събирането и изваждането на естествени числа с преминаване. Решените на жълт фон задачи може да се използват за самостоятелно припомняне на двете действия. Чрез предложените задачи и илюстративни снимки се стимулира изграждането на междупредметни връзки, като тези с дисциплините човекът и природата и география и икономика.
3

1

3. Умножение и деление на естествени числа

Умее да извършва действията умножение и деление на естествени числа и да прилага знанията си при решаване на практически задачи.

Припомнят се двете взаимно обратни действия – умножение и деление на естествени числа. Развива се умението на учениците да преминават от една мерна единица в друга, което е от съществено значение за развиването на социалните компетентности.
4

1

4. Свойства на действията с естествени числа

Знае свойствата на действията с естествени числа и умее да ги прилага при рационално решаване на учебни и практически задачи.

Таблично са систематизирани свойствата на действията с естествени числа и потвърждението им с конкретни примери. Доразвиват се математическата и социалната компетентност на учениците чрез решаване на задачите, които са сюжетно свързани с различни научни области и житейски проблеми.
5
6

1
2

5. Общи задачи
Подготовка за входно ниво

Умее да сравнява и да изобразява естествени числа върху числов лъч, както и да прилага правилно реда на четирите действия с естествени числа.

Решават се задачи за подготовка и самоподготовка на учениците за входно ниво.

Двучасов урок
Чрез решаването на тестовите задачи с помощта на приложения електронен ресурс се дава възможност на учениците за самооценяване на постиженията им.

7

2

Входно ниво – контролна работа № 1

Умее да извършва действия с естествени числа.

Оценява се индивидуалното ниво на знанията и уменията на учениците на входа на 5. клас чрез общия контролен тест. Препоръчително е последните 10 минути на часа или първите 10 минути на следващия час да се отделят за анализ на най-често допусканите грешки. Добре е да се даде възможност на учениците, непокрили очакваните резултати, да направят подобен тест след предварителни индивидуални или колективни консултации.

Препоръчителен формат на теста е този, който включва трите типа задачи (в отношение 2:1:1) – с избираем отговор, с кратък числов или текстов отговор и с обоснован отговор. Оценяването се осъществява на базата на ясно разписани критерии за оценяване.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница