Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница7/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
5. Геометрични тела

140

28

103. Куб. Елементи. Развивка

Разпознава куб и може да гo открива в обекти (предмети) от заобикалящия свят.
Знае основните елементи на куба и неговите свойства.

Новото знание се въвежда чрез формиране на правилен зрителен образ на базата на илюстративни материали – снимки, схеми и чертежи. Задачите за разпознаване на развивка на куб, както и задачите, свързани с изработката на модели на куб, развиват математическата компетентност.
141

142


29

29


104. Лице на повърхнина на куб
Упражнение

Умее да пресмята лице на повърхнина на куб.

Въвеждането на новото знание (лице на повърхнина на куб) е на основата на умението за намиране на лице на квадрат и на приложението на свойството на лицата – адитивност. Таблиците, систематизиращи правите и обратните задачи, свързани с лице на повърхнина на куб, статичните и динамичните електронни ресурси осигуряват условия за самостоятелно учене, формиране на критично мислене и творческа дейност.

Двучасов урок143

29

105. Обем на куб

Умее да пресмята обем на куб.

В урока се осигуряват последователност и приемственост в учебното съдържание чрез актуализиране на вече придобити знания и умения за измерване или намиране на дължини и на лица на повърхнини. Експерименталните и практическите задачи и електронни ресурси подпомагат използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

Учениците трябва да разполагат с необходимите им материали и инструменти.

144

145


29

29


106. Мерни единици за обем
Упражнение

Знае мерните единици за лице на повърхнина и за обем на правоъгълен паралелепипед и на куб.

Чрез аналогия се изяснява технологията за преминаване от една мерна единица за обем към друга. Системата от практически задачи, пояснителни текстове, чертежи, систематизиращи схеми и електронни ресурси подпомага използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика.

Двучасов урок146

30

107. Правоъгълен паралелепипед. Елементи

Разпознава правоъгълен паралелепипед и може да гo открива в обекти (предмети) от заобикалящия го свят.
Знае основните елементи на правоъгълен паралелепипед и негови свойства.

Чрез снимки, схеми, чертежи и подходящо зададени въпроси се въвеждат новите понятия, свързани с правоъгълен паралелепипед. Електронните ресурси подпомагат усвояването на знанията и стимулират активността на учениците.
147
148

30
30

108. Развивка на правоъгълен паралелепипед
Упражнение.

Умее да чертае развивки на куб и на правоъгълен паралелепипед.
Умее да прави измервания на тела с изучаваните форми и да изработва модели на куб и на правоъгълен паралелепипед.

Специално внимание се отделя на различните форми на развивките на правоъгълен паралелепипед. Динамичните електронни ресурси спомагат за осмисляне на новото понятие.
Извършват се практически дейности, свързани с чертане на развивки и изработване на модели на куб и на правоъгълен паралелепипед. Чертането на развивка допринася за изграждането на математическа компетентност и ключовите компетентности инициативност и предприемчивост

Двучасов урок149

30

109. Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед

Умее да пресмята лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед.

Използването на различни средства – от текст до компютърна анимация, спомага за постигането на желаната образователна цел.
150
151

30
31

110. Обем на правоъгълен паралелепипед
Упражнение

Умее да пресмята обем на правоъгълен паралелепипед.

Осигурен е баланс между текст, илюстративен материал и електронни ресурси. Използват се възможности, които съответстват на стиловете на учене чрез разнообразни и подходящи за възрастта на учениците учебни дейности и задачи.

Двучасов урок152

31

111. Геометрични тела. Обобщение

Разпознава куб и правоъгълен паралелепипед, техните развивки и елементи.
Знае формулите за лице на повърхнина и за обем на куб и на правоъгълен паралелепипед.

Използваните похвати са систематизиране и обобщение на теоретичните знания по темата, подкрепяни от опорни чертежи, примери, формули и електронни ресурси.
153

154


31

31


112. Общи задачи.

УпражнениеУмее да прилага формулите за лице на повърхнина и за обем на куб и на правоъгълен паралелепипед.

Прави се актуализиране и систематизиране. Осъществява се индивидуална и групова работа.
Общите задачи са комплексни, като съчетават в себе си теория и практика.

Двучасов урок155

31

Класна работа № 2

Умее да намира елементи на куб и на правоъгълен паралелепипед по зададени зависимости между тях, да намира лице на повърхнина и обем на куб и на правоъгълен паралелепипед, да преминава от една мерна единица за лице на повърхнина и за обем към техни подразделения и кратни.
Разпознава развивки на изучените тела.

В урока за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците се препоръчва колективно оценяване, което има предимство пред индивидуалното с това, че оценяването е обективно, с еднакво за всички ученици ниво на сложност на задачите и единни критерии за оценяване.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница