Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница8/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
Годишен преговор

156
157

32
32

113. Делимост
Упражнение

Умее да прилага признаците за делимост, НОД и НОК при решаване задачи

Преговор, в който чрез решаване на задачи с различно ниво на сложност и формат се обобщават и поддържат придобитите знания от темата „Делимост“. Използват се разработените електронни ресурси.

Двучасов урок158
159

32
32

114. Обикновени дроби
Упражнение

Сравнява обикновени дроби и извършва действията събиране, изваждане, умножение и деление.
Умее да решава основни задачи, свързани с част от число.

Преговор, в който чрез решаване на задачи с различно ниво на сложност и формат се обобщават и поддържат придобитите знания от темата „Обикновени дроби“. Използват се разработените електронни ресурси.

Двучасов урок160
161

32
33

115. Десетични дроби.
Упражнение

Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от един запис на дробно число към друг.
Умее да пресмята числови изрази с десетични дроби, съдържащи до четири действия.
Знае понятието „процент“.
Умее да решава основни задачи, свързани с процент.
Умее да решава задачи от областта на икономиката и финансите.

Преговор, в който чрез решаване на задачи от различно ниво на сложност и формат се обобщават и поддържат придобитите знания от темата „Десетични дроби“. Използват се разработените електронни ресурси.

Двучасов урок162

163


33

33


116. Геометрични фигури и тела
Упражнение

Познава основните равнинни геометрични фигури: триъгълник и четириъгълник, знае техните елементи, видове, някои техни свойства и признаци и умее да ги прилага.
Познава куб и правоъгълен паралелепипед, знае елементите и развивките им.
Прилага формулите за периметър и лице на основните равнинни фигури: триъгълник и четириъгълник.
Прилага формулите за лице на повърхнина и обем на куб и на правоъгълен паралелепипед.

Преговор, в който чрез решаване на задачи от различно ниво на сложност и формат се обобщават и поддържат придобитите знания от темите „Основни геометрични фигури“ и „Геометрични тела“. Използват се разработените електронни ресурси.

Двучасов урок164

33

Изходно ниво – Контролна работа № 9

Умее да оперира с дробни числа.
Умее да моделира с числов израз.
Умее да намира елементи, периметри и лица на основните геометрични фигури, лице на повърхнината и обем на куб и на правоъгълен паралелепипед.
Разчита и интерпретира информация, представена с текст, с графики, с таблици или с диаграми.

Темата за контрол и оценка на придобитите знания и умения се изработва съгласно очакваните резултати.

Приложеният тест, който е електронно реализиран, дава възможност на учениците за самооценяване на постиженията им и за подготовка за изходното ниво.


6 резервни часаРазработил: ....................................................................................
(Име, фамилия, подпис)Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница