Програма 3 април 2012 г. 13. 00 13. 30 официално откриване Eмил Стоянов член на Европейския парламентДата13.10.2018
Размер282.5 Kb.
#86499
ТипПрограма
КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕВРОПЕАНА И БЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ"

ПЛОВДИВ (3-4.04.2012)

ПРОГРАМА
3 април 2012 г.
13.00 - 13.30 – официално откриване

Eмил Стоянов – член на Европейския парламент

Даниела Петрова – председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание на Република България
13.30 - 13.45 – Милена Попова – представител на фондация „Европеана”

"Нови инициативи на Европеана и възможностите на българските институции да участват в тях"
13.45 - 14.00 – Анелия Грозданова, началник на отдел в дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС" в Министерския съвет

"Финансовият механизъм на ЕИП и дигитализацията на културното наследство"
14.00 - 14.15 – Ели Канева – гл. експерт в дирекция „Информационни технологии” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НКЛ по програма "Подкрепа за ИКТ политики"

"Цифрово съдържание, отворени данни и креативност"
14.15 - 14.30 – проф. дмн Галя Ангелова, НКЛ 7 РП ИКТ, Тотка Чернаева, дирекция „Информационни технологии” МТИТС, член на Управляващия комитет на програма ИКТ/7РП

"Информационни и комуникационни технологии за достъп до културното съдържание на 7-ата Рамкова програма и българското участие в нея"
14.30 - 15.00 - дискусия
15.00 - 15.15 – Vesna Injac-Malbaša – Национална библиотека на Република Сърбия "Националната библиотека на Сърбия в международните проекти по дигитализация"
15.15 - 15.30 – Zdeněk Uhlíř – Национална библиотека на Чешката република

"Чешкото сътрудничество с Europeana/EDL: манускрипти и други източници"
15.30 - 15.35 – „Инициатива за създаване на Регионален културен цифров портал” – съобщение от Димитър Минев, директор на НБ „Иван Вазов” – Пловдив и други директори на регионални културни институти
15.35 - 15.50 – д-р Милена Добрева – Университет на Малта

"Въздействие и стойност на дигиталните ресурси: поуки от последните проекти"
15.50 - 16.00 – доц. д-р Мартин Иванов – председател на Държавна агенция «Архиви» "Българските архиви в Европеана и ApeNet/APEX"
16.00 - 16.15 - дискусия
16.15 - 16.40 – кафе пауза
16.40 - 16.50 – доц. д-р Христина Тончева и доц. д-р Иван Илиев – Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»

"Старобългарският Евхологий – ръкописно наследство в Пловдивската народна библиотека"
16.50 - 17.00 – Петко Георгиев – НБ „Иван Вазов” – Пловдив

Балканската война 1912 г. – представена чрез дигитална фотографска сбирка на НБ „Иван Вазов”


17.00 - 17.10 – доц. д-р Цветанка Панчева – ръководител на направление „Дигитална библиотека” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Марина Василева, ръководител на направление "Информационни технологии" "Дигитализираното книжовно наследство, съхранявано в Националната библиотека – достъпно и чрез Европеана"
17.10 - 17.20 – Емилия Станева-Милкова и инж. Радка Калчева – Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна

"Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, в Европеана – вчера, днес и утре"
17.20 - 17.30 – Спаска Тарандова – зам.-директор на Столичната библиотека и Калина Иванова, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" – Велико Търново "Консорциумът – успешно решение за дигитализация на писменото културно наследство"
17.30 - 17.40 – ст.н.с. д-р Динчо Кръстев и н.с. Даниела Атанасова – Централна библиотека на БАН

"Проекти и проектни възможности на Фондация НАБИС и на ЦБ на БАН"
17.40 - 18.00 - дискусия
19.30 – коктейл в хотел „Лайпциг”, булевард „Руски” 70, Пловдив
4 април 2012
9.30 - 9.40 – доц. д-р Николай Киров – НБУ

"Дигитализация на български народни песни и представянето им в Европеана (размяната на добри практики и възможности за финансиране на тази дейност)"
9.40 - 9.50 – доц. д-р Цветана Кьосева – зам.-директор на Националния исторически музей – София

"Дигитализация на триизмерни културни ценности. Проблеми и финансиране"
9.50 - 10.00 – н.с. Стефан Шивачев – директор на Регионалния исторически музей – Пловдив, и Мария Карадечева, главен уредник на музея

"Опитът на Регионалния исторически музей в дигитализация на фондовете"
10.00 - 10.30 – кафе пауза
10.30 - 10.40 – Петя Толева, Регионален археологически музей – Пловдив

"Приоритети в дейността на Регионалния археологически музей по отношение на съхранение и популяризиране на културното наследство"
10.40 - 10.50 – д-р Владимир Алексиев и д-р Мариана Дамова – Онтотекст

"Опитът на Онтотекст в областта на културното наследство: колекции на Bulgariana, публикувани в Europeana"
10.50 - 11.00 – проф. дин Вера Бонева – Университет по библиотекознание и информационни технологии

"За Европеана – междуинституционално"

11.00 - 11.10 – Анна Попова – Българска библиотечно-информационна асоциация

"Проект на ББИА за национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките"
11.10 - 11.20 – Владимир Балчев, Регионален държавен архив – Пловдив

"Дигитализацията в Държавен архив – Пловдив. Постижения и проблеми"
11.20 - 11.30 – ст.н.с. Милчо Цветков – Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория – Българска академия на науките

"Европейската мрежа: съхранение и онлайн достъп до астрономическите архивни записи"
11.30 - 12.00 – дискусия
12.00 – закриване
12.30 – 13.30 – бюфет
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЕМБАРК
13.30 – 13.45 – проф. М. Цибранска-Костова, проф. Е. Мирчева, Институт за български език, БАН

" Зайковският требник от ХІV век в среднобългарската литературна традиция"
13.45 – 14.00 – Владан Триич, Национална библиотека на Сърбия

"За ролята на един сръбски ръкопис в историята на исихастката полемика"
14.00 - 14.15 – Миланка Убипарип, Национална библиотека на Сърбия

"Един общ литературен феномен в сръбската и българската средновековна литература"
14.15 - 14.30 – Зденек Ухлирж, Национална библиотека на Чешката република

"Славянското влияние върху ранната централноевропейска история и нейната последваща латинизация"
14.30 - 14.45 – Томаш Климек, Национална библиотека на Чешката република

"Наша или чужда? Балканите в средновековни хроники от Чешките земи до средата на ХV век"

СПИСЪК С УЧАСТНИЦИ


 1. Емил Стоянов – член на Европейския парламент

 2. Даниела Петрова – председател на Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание на Република България

 3. Анелия Грозданова – началник на отдел „Други инструменти и програми“, Министерство по управление на еврофондовете

 4. Мирела Тотева – съветник в политическия кабинет на министъра, Министерство по управление на еврофондовете

 5. Деяна Костадинова, секретар на Президента на Р. България по социални политики, младеж и спорт

 6. Доц. д-р Мартин Иванов – председател на Държавна агенция “Архиви”

 7. Мария Божкова, директор на дирекция "Протокол и публични прояви" и на Пресцентър на Столична община

 8. Ирина Иванчева – гл. експерт в дирекция “Протокол и обществени прояви” в Столичната община

 9. Ели Канева – гл. експерт в дирекция „Информационни технологии” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, НКЛ по програма ” Подкрепа за ИКТ политики”

 10. Проф. Греди Асса - изпълнителен директор на Националния дарителски фонд "13 века България"

 11. Игор Чипев, началник сектор "Литературно наследство" – Министерството на културата

 12. Милена Попова – представител на фондация „Европеана”

 13. Milanka Ubiparip – Национална библиотека на Република Сърбия

 14. Vesna Injac-Malbaša – Национална библиотека на Република Сърбия

 15. Tamara Butigan-Vučaj – Национална библиотека на Република Сърбия

 16. Tomáš Klimek – Национална библиотека на Чешката република

 17. Vladan Trijić – Национална библиотека на Република Сърбия

 18. Zdeněk Uhlíř - Национална библиотека на Чешката република

 19. Анастас Бадев – Европейски колеж по икономика и управление

 20. Анна Попова – Българската библиотечно-информационна асоциация

 21. Антоанета Лесенска – Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

 22. Венета Ганева – Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив

 23. Проф. дин Вера Бонева – Университет по библиотекознание и информационни технологии

 24. Владимир Балчев – Регионален държавен архив – Пловдив

 25. Д-р Владимир Алексиев – Онтотекст

 26. Проф. дмн Галя Ангелова, НКЛ 7 РП ИКТ – Институт по информационни технологии – БАН, Департамент по лингвистично моделиране

 27. Галя Лачева – Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив

 28. Н.с. Георги Врагов – Институт по математика и информатика – БАН

 29. Н.с. Даниела Атанасова – Централна библиотека на БАН

 30. Проф. дфн Диана Иванова – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

 31. Димитър Минев – директор на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

 32. Димитър Севов – директор на Регионалния държавен архив – Пловдив

 33. Ст.н.с. д-р Динчо Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН

 34. Проф. Елка Мирчева – Институт за български език – БАН

 35. Емилия Станева-Милкова – директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна

 36. Доц. д-р Живко Иванов – декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

 37. Иван Александров – директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново

 38. Доц. д-р Иван ИлиевПУ „П. Хилендарски”

 39. Калина Иванова – зам.-директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново

 40. Д-р Красимира Иванова – ръководител на Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство", Институт по математика и информатика – БАН

 41. Мариана Вучкова – Регионален държавен архив – Пловдив

 42. Д-р Мариана Дамова – Онтотекст

 43. Марина Василева – Ръководител направление
  "Информационни технологии" на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”


 44. Проф. Марияна Цибранска – Институт за български език, БАН

 45. Мария Карадечева – гл. уредник в Регионален исторически музей, Пловдив

 46. Д-р Милена Добрева – Университет на Малта

 47. Ст.н.с. Милчо Цветков – Институт по астрономия – БАН

 48. Ст.н.с. д-р Никола Икономов – Институт по математика и информатика – БАН

 49. Доц. д-р Николай Киров – НБУ

 50. Павлина Илиева, зав. отдел „Фондове” на Националния археологически институт с музей при БАН – София

 51. Петко Георгиев – Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив

 52. Доц. д-р Петя Бъркалова – зам.-декан на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

 53. Петя Толева – Археологически музей – Пловдив

 54. Инж. Радка Калчева – зав. отдел “Информационни технологии”, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна

 55. Ст.н.с. д-р Радослав Павлов – Институт по математика и информатика – БАН

 56. Росица Овчарова – Институт по математика и информатика – БАН

 57. Проф. дфн Светла Коева – директор на Института по български език – БАН  

 58. Н.с. Стефан Шивачев – директор на Регионалния исторически музей – Пловдив

 59. Спаска Тарандова – зам.-директор на Столичната библиотека

 60. Христина Кукова – Институт за български език – БАН

 61. Доц. д-р Христина Тончева – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

 62. Доц. д-р Цветана Кьосева – зам.-директор на Националния исторически музей – София

 63. Ст.н.с. д-р Цветанка Панчева – ръководител на направление „Дигитална библиотека” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

 64. Юлия Цинзова – зам.-директор на Столичната библиотекаEmil STOYANOV, MEP, EPP GROUP

Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli 11E157, 60, rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Tel. : +32 (0)2 28 47287, Fax : +32 (0)2 28 49 287

emilstefanov.stoyanov@europarl.europa.eu


Каталог: public -> files -> news -> 158
158 -> Старобългарският евхологий ръкописно наследство в пловдивската народна библиотека
news -> Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Reform Fund Linked to Civil Society Participation
news -> Предизвикателствата пред българското съдържание в Европеана
news -> Трезорът на националния археологически музей – бан в контекста на европеана
news -> Регламент и график за провеждане на изложба базар на биологични продукти, произведени от български производители
news -> Аз, долуподписаният/долуподписаната в качеството си на управител на
news -> Програма 01. 10. 2010 13. 00 откриване Емил Стоянов член на Европейския парламент
news -> Българското архивно наследство в контекста на проекта европеана
158 -> Дигитализация на триизмерни културни ценности. Проблеми и финансиране


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница