Програма bg03 „биологично разнообразие и екосистеми прес съобщениеДата24.10.2018
Размер299.5 Kb.
#96150
ТипПрограма
ПРОГРАМА BG02 „ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ВОДИ“

ПРОГРАМА BG03 „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМИ“

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ
Относно: участие на членове от екипа за управление и изпълнение на проект FOR OUR FUTURE в посещение в Норвегия с цел обмяна на опит и представяне на най-добри практики в Норвегия на ИАГ, РДГ Кърджали и Норвежка Горска Група като партньори по проекта
В периода от 10.10.2016 г. до 14.10.2014 г. членове от екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” - FOR OUR FUTUTRE” осъществиха визита в Норвегия, финансирана от Фонда за двустранни отношения Норвегия - България. Посещението бе организирано и осъществено с помощта на Норвежка Горска Група, партньор по проекта.

В програмата на българската делегация бяха включени срещи с представители на норвежки държавни институции и институти, като Агенцията по земеделие- департамента отговарящ за горите в Норвегия, норвежкия институт за биоикономически изследвания - NIBIO, национални институции отговорни за схемите за подпомагане на горския сектор, собственици на общински гори, норвежки институт за консултации и подобряване на квалификацията в областта на горите и др. Осъществени бяха контакти и бе представено производство на енергия от биомаса и бе реализирано посещение на инсталация за производство на енергия. Освен това, на терен, в конкретна пробна площ бе представен начина на извършване на Националната горска инвентаризация в Норвегия, бе посетен един от най-големите горски разсадници за производство на фиданки за залесяване в горски територии и др. Във визита, която се осъществява със средства от Фонда за двустранни отношения, Норвегия-България от българска страна участие взеха – инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE, д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, д-р инж. Ценко Ценов, експерт „Разработване на система за оценка на материалните и регулиращи ЕСУ на база методиката на МОСВ”, Васко Райчинов – координатор на проекта от страна на РДГ Кърджали, инж. Георги Гогушев, експерт „Теренни проучвания за осигуряване на данни за индикатори за състоянието на екосистемите”, инж. Юсеин Ефендиев – директор на РДГ Кърджали и Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта.
Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птиците


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница