Програма Цели и приоритетни осиДата11.06.2018
Размер85.75 Kb.
ТипПрограма

Програма

Цели и приоритетни оси

Териториален обхват

Допустими кандидати

Контакти на Управляващия орган


Програми за трансгранично сътдрудничество

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 година”
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
Отворена е покана за набирането на стратегически проекти с краен срок за 31 август 2009 година,

Приоритети
Приоритет 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион.
Приоритет 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион.

Приоритет 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона

Приоритет 4: Техническата помощ ще предостави обща помощ по програмата при подготовката на проекти, управлението и изпълнението на програмата, както популяризирането и оценката на програмата


Седем окръга от Румъния: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;

Девет области от България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и Разград


Окъжни Съвети / Областни администрации; Местни съвети / общини;

Сдружения на местни обществени органи;

Търговски камари / Сдружения на Малки и Средни Предприятия ;

Университети;

Министерства и техни регионални отделения/техни местни органи/;

Научно-изследователски институти с нестопанска цел;

Други Непарвителствени Организации имащи, чийто предмет на дейност отговаря на финансираните от програмата области на интервенция;


Министерството на развитието, благоустройството и жилищата в Румъния

Ministry of Development, Public Works and Housing

17 Apolodor Street, Sector 5, 050741 Bucharest, Romaniawww.mdrl.ro


Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 година”

Приоритети:

Приоритет 1: Качество на живот  - Повишаване и управление на природните и културни активи, здравеопазването и социалните въпроси за подобряване качеството на живот в трансграничния регион и благоденствието на неговите жители.
Приоритет 2: Достъпност - Подобряване на транспортната и комуникационна мрежа и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион. 
Приоритет 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – Стимулиране на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научната дейност и иновациите с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социално развитие на трансграничния регион. 
Приоритет 4: Техническа помощ– Цели да подпомогне общото управление и гладкото изпълнение на Програмата. 

Седем префектури в Гърция: Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун, Серес

Четири области в България: Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково

Обществени организации, академични, образователни и научноизследователски институти, местни

здравни центрове, държавни организации за култура, обществени лица и

организации, еквивалентни на обществени, еврорегиони,

бизнес съюзи / организации.Министерство на икономиката и

финансите в Гърцияwww.interreg.gr


Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 година”

Приоритети:

Приоритет 1: Устойчиво социално-икономическо развитие,

Приоритет 2: Подобряване качеството на живот;

Приоритет 3: Техническа помощ.
Две провинции от Турция: Киркларели и Одрин

Три области от България: Ямбол, Хасково и Бургас

Общини,

неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, камари и други от граничните райони.Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция  "Програмиране на регионалното развитие" 
Адрес: 
1202, София, България
ул. "Кирил и Методий" 17-19

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 година”

Приоритети:
1. Развитие на малко-мащабна инфраструктура;
2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблемите и развитие;
3. Техническа помощ

Шест области от България:

Видин, Монтана, Кюстендил, София-град, София-област,Перник

области в Сърбия:

Шест окръзи от Сърбия: Борски, Нишовски, Пиротски, Зайчарски, Ябланички и Пчински в Сърбия


Общини, неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, камари и други от граничните райони.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция  "Програмиране на регионалното развитие" 
Адрес: 
1202, София, България
ул. "Кирил и Методий" 17-19

Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007-2013 година”

Приоритети:

Приоритет 1: Устойчиво социално-икономическо развитие,

Приоритет 2: Подобряване качеството на живот;

Приоритет 3: Техническа помощ
Две области от България: Кюстендил и Благоевград от България,

Три района от Македония - Североизточен район, Източен район и Югоизточен район.Общини, неправителствени организации, асоциации на общини, изследователски институции, междуобщински организации за сътрудничество, камари и други от граничните райони.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция  "Програмиране на регионалното развитие" 
Адрес: 
1202, София, България
ул. "Кирил и Методий" 17-19

Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007-2013 година”- http://www.blacksea-cbc.net
Отворена е покана за набирането на проектни предложения с краен срок 12 октомври 2009 г

Цели на програмата :

1. Подпомагане на икономическото и социално развитие в граничните области


2. Съвместна работа за справяне с обичайните предизвикателства
3. Насърчаване на прякото местно сътрудничество

Румъния: Югоизточен район

България: Североизточен и Югоизточен район

Гърция: Централна Македония, Източна Македония и Тракия

Русия: Ростовска област, Краснодарски Край и Адигейска Република

Турция: Истанбул, Текирдаг, Коджаели, Зонгулдак, Кастамону, Самсун, Трабзон

Украйна: Одеска, Миколаивска, Херсонска, Запорожка и Донецка област, Севастопол и Република Крим

Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова: целите територии


Централни публични власти местни / регионални публични органи власти, регулирани от публичното право, сдружения, създадени от един или няколко национални, регионални или местни публични власти или един или повече органи, регулирани от публичното право, публични предприятия, както е определено в Директива 2004/17/ЕО, други организации с нестопанска цел, еврорегионите, Европейска групировка за териториално сътрудничество (European Grouping for Territorial Cooperation – EGTC).

Министерството на регионалното развитие и жилищата на Румъния

Ministry of Regional Development and Housing


Directorate for International Territorial Cooperation
12 Libertăţii Avenue
040129 Bucharest 5


Програми за междурегионално сътрудничество

Оперативна програма INTERREG ІV С

http://www.interreg4c.netЦелта на програмата е да се повиши ефективността на политиките за регионално развитие и да се допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа чрез:

  • Улесняване на обмяната на

опит и знания между представители на местните и регионални власти из Европа;

  • Свързване на по-неопитни в

изработването на политики в дадена сфера региони с такива с по-голям опит;

  • Осигуряване на трансфера на

добри практики в основните програми, финансирани от Структурните фондове.

Тематичните приоритети :

Приоритет 1: Иновации и икономика, базирана на знанието Приоритет 2: Околна среда и предотвратяване на риска27-те държави-членки плюс Норвегия и Швейцария

Публично-правни организации

Съвместен технически секретариат

Mailing address:

Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage

45 rue de Tournai

59000 Lille

FRANCE


Tel: +33 328 144 100

Fax: +33 328 144 109

Email: info [at] interreg4c.eu


Програми за транснационално сътрудничество

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 година

http://www.southeast-europe.netЦелта на програмата е повишаване качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение. Приоритети:

Приоритет 1: „Насърчаване на иновациите и предприемачеството”

Приоритет 2: „Опазване и подобряване на околната среда”

Приоритет 3: „Повишаване на достъпността”

Приоритет 4: „Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж”

Приоритет 5: „Техническа помощ за изпълнение и административен капацитет16 държави: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватска, Македония, Гърция, Унгария, част от Италия, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения, Молдова и част от Украйна

Публично-правни организации

Съвместен технически секретариат

Gellérthegy u. 30-32


1016 - Budapest - Hungary
Tel: +36 1 224 3180
Fax: + 36 1 224 3129
Email: jts@southeast-europe.netПрограма ESPON (Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране)

http://www.espon.eu/


Целта на програмата е да предостави на хората, създаващи политики на европейско национално и регионално ниво със систематични и нови знания за териториални тенденции и въздействие на политиките, които засягат регионите и териториите в Европа – знания, които могат пряко да улеснят изработването и осъществяването на политики.

Приоритети:

Приоритет 1. Приложни изследвания на териториалното развитие, конкурентноспособността и кохезията: Данни за териториалните тенденции, перспективи и въздействие на политиките

Приоритет 2. Целеви анализ, базиран на потребителското търсене: Европейска перспектива за развитие на различни типове територии

Приоритет 3. Научна платформа и инструменти: териториални индикатори и данни, аналитични инструменти и научна подкрепа

Приоритет 4. Капитализация, собственост и участие: Изграждане на капацитет, диалог и изграждане на мрежи

Приоритет 5. Техническа помощ, аналитична подкрепа и комуникации.27 държави-членки, както и . Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн

Публично-правни организации/ органи на националната, регионалната и местната власт или университети/

Postal Address:
CRP HT - P.O. Box 144
L-4221 Esch-sur-Alzette
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Visiting address:


70, rue de Luxembourg
Esch-sur-Alzette
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Telephone: +352-545580-700


Telefax: +352-545580-701
Mail: info@espon.euПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница