Програма „дебюти програмата е насочена къмДата21.01.2018
Размер32.48 Kb.
#51064
ТипПрограма

Н
АЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"

София 1040, Бул. “Ал. Стамболийски”17, тел. 988 58 26 , 94 00 842, факс 980 61 90ПРОГРАМА „ДЕБЮТИ”
Програмата е насочена към:

 1. професионални творци (артисти-изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др.), които правят своите първи професионални опити;

 2. организации и събития, създаващи благоприятни възможности за изява на дебютанти.

За подкрепа на проекти могат да кандидатстват:

  • отделни артисти (ако в екипа има повече от един дебютант е предимство), които реализират до третия си самостоятелен професионален опит (моля, имайте предвид, че един автор/изпълнител може да бъде подкрепен от Фонда само веднъж в кариерното си развитие);

  • студенти със завършен поне трети курс на някое от висшите учебни заведения по изкуствата;

  • организации – инициатори на събития, които подпомагат дебютанти (в това число – неправителствени организации, театрални сцени, концертни зали, галерии и издателства, които предлагат конкретен проект, подкрепящ повече от един дебютиращ артист).


При групови проекти/ проекти на организации необходимо условие е повече от половината участници в екипа на проекта да са дебютанти.

Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец ноември 2013 г.


Фондът не финансира проекти:

 • свързани с дългосрочно обучение и стипендии;

 • които покриват дейности, съставляващи задължителна част от учебния процес (изработване на курсови или дипломни работи и др.);

 • които имат националистическа, расистка или ксенофобска насоченост;

 • които кандидатстват за покриване на инфраструктурни разходи, като например строителни, ремонтни работи и др.;

 • които кандидатстват за покриване на текущи разходи на организация /напр. заплати, наем и т.н./;

 • които се отнасят до научни изследвания и/или публикации;

 • кино продукции;

 • възпоменателни публикации, изложби и пр. събития, свързани с конкретна личност или дата.


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Индивидуалните кандидати следва да представят:

 • описание на проекта (до 2 стр.), което трябва да включва и ясна аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви график и финансова рамка

 • автобиография

 • препоръка от утвърден специалист в сферата, за която дава препоръки

 • писмо/а за подкрепа от партньор/и по проекта

 • визуални материали или текст (ако е приложимо)


Кандидатстващите организации следва да представят:

 • описание на проекта (до 2 стр.), което трябва да включва и ясна аргументация защо проектът е важен, както и приблизителен времеви график и финансова рамка

 • кратко описание на организацията (до 1 стр.) – опитът в работа с дебютанти е предимство

 • препоръка от утвърден специалист в сферата, за която дава препоръки

 • копие от съдебна регистрация

 • писмо/а за подкрепа от партньор/и

 • визуални материали или текст (ако е приложимо)

Ако проектът изисква осигуряване на пространство за осъществяването му, кандидатите следва да представят писма, удостоверяващи, че такова ще им бъде предоставено за целите на проекта. В случаите на литературни проекти, такова писмо трябва да бъде предоставено от заинтересовано издателство.

Конкурсът се провежда в два кръга. Участието в първия кръг е изрично условие за участие във втория. Всички кандидати трябва да имат готовност да участват (ако бъдат одобрени на първи кръг) в двудневно обучение по разработване на проекти. Участието в пълния курс на семинара също е задължително условие за разглеждането на проекта на втори кръг.
Документи за участие в първи кръг се подават в пет еднообразни екземпляра в Национален фонд „Култура” до 31.05.2012 г.
Индикативни дати за провеждане на конкурса

Краен срок за кандидатстване на първи кръг: 31.05.2012 г.

Обучение на допуснатите кандидати до втори кръг: 16 - 17.06. 2012 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15.07.2012 г.


За допълнителна информация: Национален фонд “Култура”

тел. 988 58 26;981 08 13

е-мейл: office@ncf.bg
Както и от следните адреси: www.ncf.bg и www.mc.government.bg


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница