Програма „Генетика", бф, су „Св. Кл. Охридски", дипломант в цмм, му-софия „ Молекулярно генетични характеристики на рака на гърдата"Дата15.08.2018
Размер52.5 Kb.
Биполярни афективни разстройства – молекулярни механизми и методи за изследване

Лектор: Далия Кънчева, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Молекулярно генетични характеристики на рака на гърдата

Лектор: Мария Цаулевска, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Умствено изоставане”

Лектор: Д-р Р. Въжарова, Национална Генетична Лаборатория, Катедра „Акушерство и гинекология”, МФ, МУ-София


Приложение на туморни маркери при простатен карцином”

Лектор: Д-р Еленко Попов, докторант, Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”


Moлекулни методи и основи за диагностика на хемофилия А”

Лектор: Венцислав Руменов, докторант Национална Генетична Лаборатория, Катедра „Акушерство и гинекология”, МФ, МУ-София


Генетичен анализ на CRC карциногенеза. Хетерогенност на APC, KRAS и p53 Лектор: Д-р Теодора Горанова, ЦММ, МУ-София
Генетичен анализ на многофакторни заболявания”

Лектор: Асист. Д-р Олга Белчева, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София


Генетични варианти, оказващи влияние върху лечението с антикоагуланти на пациенти със сърдечно съдови заболявания

Лектор: Светла Николова, докторант, НГЛ, Катедра „Акушерство и гинекология”, МФ, МУ-София


Изследване на полиморфизми в NAT2 гена и ролята им при спорадичен колоректален карцином” - предзащита на дипломна работа

Лектор: Катерина Нанкова, студент, магистърска програма „Медицинска биотехнология”, Катедра по физикохимия, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Асоциативно проучване на полиморфни варианти в хромозомен регион 8q24 и в гени (CYP1B1, CYP19, SRD5A2), участващи в регулацията на андрогеновия метаблизъм свързани с увеличен риск за развитие на рак на простатата”-предзащита на дипломна работа

Лектор: Дарина Качакова, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Влияние на мутации и полиморфизми в екзони 2, 3,5,16 и 20 на BRCA1 гена върху развитието на рак на гърдата в Българската популация”- предзащита на дипломна работа

Лектор: Мария Цаулевска, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Потвърдителен анализ за скаченост и асоциация на хромозоми 4q31 и 6q23 в семейства с биполярно афективно разстройство от изолатна ромска популация” - предзащита на дипломна работа

Лектор: Далия Кънчева, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София
Анализ на CNV чрез микроарей технология”

Лектор: Д-р Теодора Горанова, ЦММ, МУ-София


Генетичен анализ при пациенти със стероид-резистентен нефротичен синдром”

Лектор: Емилия Бояджиева, студент, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Молекулни механизми на рака на простатата”

Лектор: Мария Бояджиева, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


BRCA1-свързан рак на гърдата: основни изследвания, модели на заболяването, терапия”

Лектор: Станислава Попова, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Варианти на FMR1 при български пациенти с клиничен фенотип на синдром на чуплива Х-хромозома”

Лектор: Рени Цвеова, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Генетичен анализ при пациенти със стероид-резистентен нефротичен синдром”- предзащита на дипломна работа

Лектор: Емилия Бояджиева, студент, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Молекулни фактори при хероинова зависимост”

Лектор: Момчил Николов, докторант, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София


Лабораторен подход за диагностика на лизозомни болести на натрупване (Lisosomal Storage Diseases – LSD)

Лектор: Иванка Синигерска, специалист химик, Национална Генетична Лаборатория, СБАЛГ „Майчин дом”, МУ-София


Епигенетиката – предизвикателства към законите на Мендел”

Лектор: Асист. Д-р Атанаска Миткова, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София


Геномни асоциативни проучвания – ключът към комплексните болести”

Лектор: Гл. асист. Д-р Радка Кънева, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София


Изследване ролята на RAC1 в регулацията на човешки епидермални кератиноцити”

Лектор: Д-р Екатерина Николова, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София

Генетични маркери при гестационен диабет”

Лектор: Доц. Алексей Савов, дб, НГЛ, Катедра „Акушерство и гинекология”, МФ, МУ-София


Статистически програми за анализ на данни от асоциативни проучвания с TaqMan технология”

Лектор: Асист. Д-р Олга Белчева, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ, ЦММ, МУ-София


Промоторно хиперметилиране на CDKN2A, MLH1 и MGMT гените при пациенти с ларингеален карцином”- предзащита на дипломна работа

Лектор: Рени Цвеова, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Влияние на мутации и полиморфизми в екзони 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18 и 19 на BRCA1 гена върху развитието на рак на гърдата в Българската популация”- предзащита на дипломна работа

Лектор: Станислава Попова, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Изследване при български пациенти на рискови локуси, открити при големи асоциативни проучвания за рак на простатата”- предзащита на дипломна работа

Лектор: Мария Бояджиева, студент, магистърска програма „Генетика”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София


Нуклеофекция - високоефективен и възпроизводим метод на невирусна
трансфекция”

Лектор: Владимир Давидов, молекулярен биолог, експерт продажби, Фирма ЕЛТА90


Вариации на броя копия в генома - значение за разнообразието и патологията в човешката популация?”

Лектор: Гл. асист. Д-р Радослава Въжарова, Национална генетична лаборатория


Диагностика на вродени грешки на обмяната”

Лектор: Д-р Мария Иванова, Национална генетична лаборатория
Каталог: lecture
lecture -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
lecture -> Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
lecture -> За При колода от 52 карти каква вероятност има да изтеглим: червена карта, спатия, ас, черен поп, купа дама?
lecture -> Илия Лазаров мениджмънт на качеството
lecture -> Открития и изобретения от 1970 г до 1980 г
lecture -> Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
lecture -> Лекция 2: т-тест за сравнение на средни и тестове за сравнение на пропорции Основни елементи на статистически анализ
lecture -> Java net. Socket. Сървърите приемат клиенти чрез класа java net. ServerSocket


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница