Програма Грюндвиг „Партньорство за познание №2010-1-fr1-gru06-14362 1Дата18.12.2018
Размер72.44 Kb.
Секторна програма Грюндвиг „Партньорство за познание” № 2010-1-FR1-GRU06-14362 1:

Самооценка на нуждите на предоставящите грижа в семейството:

пътят на подкрепата


Работна програма
Официален старт на проекта: 1 август 2010

Официален край на проекта: 31 юли 2012
Дата

Дейности

Септември 2010

Съгласуване между партньорите на датата и дневния ред на първата транснационална среща в Испания.
Организациите избират полагащи грижи в семейството за обучаеми.
Първи вътрешен бюлетин между рпартньорите.


Октомври 2010

Национална среща N.1
Представяне на партньорството.
Подготовка на методологията на национално ниво.


Ноември 2010

Транснационална среща N.1 – Испания
Представяне на партньорството и партньорите: цели, роли и отговорности.
Формализиране на методите за работа, оценка и разпространение.
Представяне на ситуацията в Испания, обмен между полагащите грижи и професионалисти.
Представяне на общата рамка за анализ на пречките пред полагащите грижи да разберат и направят самооценка на нуждите си (въпросник, подготвен от CEAFA и ЦИПЖ). Дискусия


Ноември 2010-

Февруари 2011Разпространение на въпросника във всяка от партньорските страни; събиране на получените отговори и изготвяне на първичен анализ.


Февруари 2011

Национална среща N.2
Финализиране на резултатите от националното проучване на пречките.


Март 2011

Транснационална среща N.2 – Белгия
Преглед на резултатите от националните проучвания на пречките. Дискусия.
Методология за събиране на съществуващите средства, които подпомагат самооценката, и на добри практики.
Представяне на общата рамка за анализ на условията доколко полагащите грижи възприемат и си служат със съществуващите средства и начина, по който те им помагат да изразят нуждите си пред съответните контакти (въпросник, подготвен от APF и ЦИПЖ). Дискусия.
Представяне на ситуацията в Белгия, обмен между полагащите грижи и професионалисти.


Април 2011

CEAFA предоставя резюме на доклада за пречките пред полагащите грижи да разберат и оценят своите нужди въз основа на националните проучвания и проведената среща в Белгия.


Март 2011-

Май 2011


Разпространение на въпросника във всяка от партньорските страни; събиране на получените отговори и изготвяне на първичен анализ.


Май 2011

Национална среща N.3
Финализиране на националните проучвания за средствата и тяхното въздействие. Идентифициране на добрите практики.


Май 2011

Транснационална среща N.3 – Кипър
Преглед на националните проучвания на средствата и тяхното въздействие и на добрите практики. Първично определяне на основните насоки.
Представяне на ситуацията в Кипър, обмен между полагащите грижи и професионалисти.
Представяне на междинния отчет на проекта и преглед на развитието на проекта относно постигането на планиранети резултати.


Юни 2011

Представяне на междинните отчети на Националните агенции на партньорите по проекта.


Юни 2011

Представяне от APEMH и ЦИПЖ на проект на препоръките за предоставяне на обучение за полагащите грижи да ги подпомогнат да оценят и изразят нуждите си.


Септември 2011

Национална среща N.4
Финализиране идентифицирането на добри практики.
Работа по проект на препоръките за предоставяне на обучение за полагащите грижи да ги подпомогнат да оценят и изразят нуждите си.


Октомври 2011

Транснационална среща N.4 – Франция
Финализиране анализа на средствата, събраните добри практики и насоките на развитие.
Работа по проект на препоръките за предоставяне на обучение за полагащите грижи.
Представяне на ситуацията във Франция, обмен между полагащите грижи и професионалисти.


Ноември 2011

Предоставяне от Carers Association и ЦИПЖ на проект на обобщените препоръки за бъдещо проектиране на нови средства за самооценка и формулиране на нуждите на полагащите грижи в семейството.


Януари 2012

Национална среща N.5
Финализиране работата по препоръките за предоставяне на обучения за полагащите грижи в семейството или за професионалисти, които да подпомогнат полагащите грижи да оценят и изразят нуждите си.
Работа по проект на препоръките за проектиране на нови средства.


Февруари 2012

Транснационална среща N.5 – Словакия
Финализиране на препоръките за обучения.
Работа по препоръките за средствата.
Представяне на ситуацията в Словакия, обмен между полагащите грижи и професионалисти.


Март 2012

Национална среща N.6
Финализиране на пълния набор от препоръки (обучения + средства).
Дискусия относно възможни последици от проекта.


Април 2012

Финализиране (съдържание + оформление) на пълния набор от препоръки (включително примери за добри практики).
Разпространение на предложенията за понататъшно действие на проекта.


Май 2012

Транснационална среща N.6 – Ирландия
Дискусия за потенциала за укрепване на създадената мрежа от партньори след формалното приключване на проекта.
Представяне на Европейските препоръки.
Дискусия по плана на разпространение на окончателните резултати.
Събитие за разпространение на резултатите от проекта, организирано от партньора домакин (включително представяне на ситуацията в Ирландия).


Юни 2012

Разпространение на информация за дейностите на местно, регионално и национално равнище.
Популяризиране на европейско ниво в сътрудничество с НПО, работещи в ЕС (COFACE, Eurocarers, ...).


Юли 2012

Продължение на разпространението на информация за дейностите на местно, регионално и национално равнище.
Представяне на окончателен доклад за оценка на проекта.
Формален край на проекта.


Септември 2012

Представяне на окончателни отчети на Националните агенции на партньорите по проекта.
Възможно продължение на работата на проектната мрежа чрез други инициативи (съвместна работа в европейските НПО, нови проекти, ...) с цел прилагането на препоръките.

Този проект се финансира от Програма „Учене през целия живот”.
Това съобщение отразява изключително и само възгледите на авторите си и Европейската комисия или нейните служби не носят отговорност за използването на съдържащата се тук информация.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница