Програма "Хоризонт" с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция "Социално подпомагане"Дата24.07.2016
Размер85.54 Kb.
#3866
ТипПрограма
Интервю за БНР, Програма “Хоризонт” с Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция “Социално подпомагане” към АСП, в

предаването – “Социален капитал” на 21. 10. 2003г.


Водещ: Много наши слушатели проявяват интерес или тревога около някои изменения в нормативната база, свързана с условията за социално подпомагане през тази година. Приетият през пролетта Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане създаде правна възможност за включването на допълнителни компоненти при оценката на финансовото състояние на желаещите да получават социална помощ. Друг важен документ, свързан с целева помощ за една много голяма група граждани, е Наредба № 5 за целева помощ за отопление през сезона 2003-2004 г.. А от началото на 2004 г. ще настъпи промяна и в начина на изплащането на детските надбавки.

За разяснения по тези промени поканихме в студиото г-жа Николина Иванова, главен директор на Главна дирекция “Социално подпомагане” в АСП. Можем ли да започнем с целевите помощи във връзка с измененията в нормативната база, кои са приоритетните групи , които се подпомагат с целеви помощи?Иванова: Това са хората с увреждания, самотните родители с непълнолетни деца и самотните възрастни хора, които не могат сами да се справят с трудната житейска ситуация.

Водещ: Да започнем с възрастните хора . Много наши слушатели се безпокоят дали ще загубят социалната си помощ, ако техните деца имат добри доходи и ако те живеят при децата си. Взимат ли се предвид доходите на децата, като се прави социална оценка за възрастните хора?

Иванова: Законодателят ясно е определил в кои случаи доходите на децата се взимат предвид за определяне правото на целеви помощи. Това е в случаите, когато има съдебно решение, с което децата са задължени да дават издръжка на своите родители. Тук е мястото да спомена случаите, когато има деца в много добро финансово състояние и живеят заедно с възрастните хора. Това, разбира се, е една малка група. Например в голяма къща с луксозни мебели, с луксозен автомобил в двора, къщата е прехвърлена от възрастния човек на децата му, които имат проспериращи фирми. В тези случаи независимо от това, че няма съдебно решение, комисия от експерти от Дирекция “Социално подпомагане”, ако установи, че децата имат финансовата възможност да се грижат за своите родители, може да се откаже помощта с промяната, заложена в Закона за социалното подпомагане . Това са случаи, в които обаче безусловно експертите от Дирекциите “Социално подпомагане ” имат доказателства, а не във всички случаи.

Водещ: Каква е опасността да има субективна оценка в подобни случаи?

Иванова: Дори и да се получи някъде субективна преценка, което не се изключва, редно е да се обжалва заповедта пред регионалната дирекция за социално подпомагане. Това не е най-добрият вариант, но в тези случаи изключително точно се прецизира и задължително социалната анкета се извършва от двама социални работници на място, за да има ясни и точни доказателства и за да не се нарушават правата на българските граждани.

Водещ: Особено важно за нашите слушатели са промените през тази година във връзка с целевата помощ за отопление. Какви са условията за достъп до тази помощ? В началото сме вече на отоплителния сезон.

Иванова: Наредба №5, която е издадена от министъра на труда и социалната политика, е в сила от месец юни тази година. Целевите помощи са три вида: за отопление с твърди горива, за отопление с топлоенергия и с електроенергия. Молбите за отопление с твърди горива се подаваха от 10 юни до 30 септември, тоест Министерство на труда и социалната политика направи всичко възможно българските граждани по-рано да подадат молбите и да се снабдят с твърди горива преди да започне зимата. Разбирате, че ако утре падне сняг, тези хора, които така или иначе са в тежко финансово състояние, голяма част от тях са хора с увреждания или семейства с малки деца, не биха могли в студените месеци да се снабдят с твърди горива.
Водещ: Ще има ли компромис за тези, които са закъснели?

Иванова: Компромисът е да подадат от 1 ноември молба за друг вид отопление, най-често електроенергия. Молбите за електро- и топлоенергия се подават от 1 ноември тази година във всички дирекции “Социално подпомагане”, срокът е до 31 март 2004 г.

Водещ: Ако искат да подадат молба за отопление с твърдо гориво?

Иванова: Не. Вече нямат тази възможност. Имаше такава възможност за месец септември. Молбите се подаваха до 31 август, но при обективни причини за закъснение имаше период от 1 месец, в който можеха да подадат молбите си.

Водещ: От 1 ноември ще започне подаването на молби за отопление с електро- и топлоенергия. Какъв е размерът на тази помощ?

Иванова: Със заповед на Министъра на труда и социалната политика е определен размерът на помощта за този отоплителен сезон - 52 лева и 63 стотинки месечно. Искам да спомена, че за миналия отоплителен сезон размерът беше 45 лв. и 38 ст. Увеличението на цените на енергоносителите се покрива на 100 % за хората, които са на социално подпомагане.

Водещ: Колко граждани общо ще се възползват от тези целеви помощи за отопление?

Иванова: Аз ще цитирам цифрите от миналия отоплителен сезон, приблизително това ще бъде и броят на молбите, които очакваме да се подадат и за този отоплителен сезон - 30 760 молби за отопление с топлоенергия бяха подадени за миналия отоплителен сезон и 138 200 молби за електроенергия.

Водещ: Ще има ли някаква промяна в механизма за отпускане на целевите помощи за отопление?

Иванова: Промяна в механизма няма, но има промяна в размера на помощта, що се касае до топлоенергията. За предишния отоплителен сезон всеки месец в зависимост от размера на отопляемата кубатура, която бяха посочили гражданите, се отпускаше помощта и тя можеше да бъде по-малко от лимита, определен от държавата. За този отоплителен сезон, ако едно семейство е правоимащо за петте месеца от ноември до март, то ще получи за петте месеца лимита на помощта по 52, 63 лв. След като приключи отоплителният сезон и фирмите за топлинно счетоводство отчетат показанията, тогава става изравняване, но това изравняване се осъществява между топлофикация и АСП, тоест гражданите нямат никакви ангажименти по този въпрос.

Водещ: И ако изравняването посочи, че е ползвана топлоенергия за повече или по-малко пари, които посочихте?

Иванова: Ако е ползване енергия за по-малко от лимита на помощта, топлофикация трябва да възстанови остатъка на АСП. Ако гражданинът е изразходвал повече от това, което е предвидено по наредбата, тогава трябва да доплати размера. Примерно, ако размерът на помощта за 5-те месеца е приблизително 260 лв., гражданинът е изразходвал 300 лв., той трябва да доплати 40 лв.

Водещ: Това приравняване в края на отоплителния сезон се отнася само са топлоенергията или и за електроенергията?

Иванова: Това се отнася за топлоенергията. За електроенергията, тъй като всеки български гражданин има електромер, това става ежемесечно, тоест след като се отчетат показанията на електромера, гражданинът заплаща това, което е надвишил над лимита. Ако той е изразходил по-малко от лимита, се превежда само това, което е изразходвал.

Водещ: Стана дума за целевите помощи. Какви допълнителни възможности обаче се търсят, за да бъдат подпомогнати хората в най-голяма нужда?

Иванова: Няколко са възможностите, аз ще се спра на социалните услуги. Има много български граждани, които поради липса на доходи например не са освидетелствани от ТЕЛК – хора в тежко здравословно състояние, които към този момент не знаят към кого да се обърнат и как да направят така, че да получават пенсия, да имат право на лекарства с намаление или безплатни. В този случай българските граждани е необходимо да се обърнат към дирекциите за социално подпомагане по местоживеене, за да може да се окаже тази подкрепа от социалните работници. Новото в Закона за социално подпомагане е наистина индивидуалният подход към всеки гражданин, за да може всеки да се ползва от допълнителните услуги, които ще му предоставят социалните работници, а за хората пък в трудоспособна възраст евентуално включване в програми за заетост.

Водещ: Как стои въпросът с изплащането на здравните осигуровки на хората в трудоспособна възраст, които са на месечно подпомагане?

Иванова: На всички, които са на месечно подпомагане и нямат други доходи освен социалните помощи, здравните осигуровки се изплащат за сметка на АСП. Това става служебно чрез дирекциите за социално подпомагане. Подават се данните в съответните районно управление за социално осигуряване по ЕГН на всички членове на семейството. Другата група, която осигурява АСП, са родителите, съпрузите или осиновителите на хора с увреждания, над 90 процента загубена работоспособност с право на чужда помощ, които така или иначе по независещи от тях причини не работят, нямат здравни осигуровки, но полагат постоянни грижи за тежко болните членове на своите семейства.

Водещ: Тоест на тези хора може да кажете, че не трябва да се редят на опашки пред НОИ?

Иванова: Да. Само трябва да се обърнат към Дирекциите “Социално подпомагане”, за да подадат декларация. Оттам нататък ще бъдат здравно осигурени.

Водещ: Обещахме на слушателите да разясним как точно ще става начинът на изплащане на детските надбавки от началото на 2004 г., когато ще настъпи промяна.

Иванова: Съгласно промяната на Закона за семейни помощи за деца всички български граждани, които имат доход на член от семейството под 200 лв, от 1 януари 2004 г. следва да подадат молби-декларации за получаване на семейни помощи в дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес. Такива има във всички общини в страната. Това е новият момент. Досега голяма част от българските граждани получават семейни помощи от своите работодатели, тоест от осигурителя. От 1 януари това ще бъде ангажимент на АСП. Начинът за изплащане е различен, най-често практикуваният ще бъде чрез дебитни карти, така че хората да не се редят на опашки. Другият начин е чрез пощите, където няма банкомати и не е възможен този начин на изплащане. Третият начин е чрез сметка в ДСК или друга банка. Направено е така, че гражданите да не се редят на опашки.

Водещ: Кое налага тази промяна? По-стриктно осъществяване на контрол ли?

Иванова: Тази промяна се налага от факта, че това са средства от държавния бюджет. До този момент всички осигурени лица ги получаваха от НОИ, тоест държавният бюджет отделяше средства и те отиваха във фонд “Социално осигуряване”, който има съвсем друго предназначение – да акумулира средства от осигуровки и съответно оттам всички български граждани в определен момент да започнат да получават пенсия.

Водещ: Да уточним още веднъж – кои родители ще имат право на помощ, споменахте сумата – под 200 лв.

Иванова: Да, всички български семейства, чийто доход за последните 6 месеца преди подаването на молбата-декларация на член от семейство е под 200 лв. Тоест ако едно 4-членно семейство – двама съпрузи и две деца, за да получат помощи за децата си, трябва да имат доход под 800 лв.

Водещ: Дали новият начин на изплащане няма да създаде затруднения на родителите, да предизвика опашки в дирекциите?

Иванова: Помислили сме по този въпрос, една сериозна работна група работи по него, с представители на министерството, на НОИ, Министерството на образованието – към днешна дата студентките майки получават помощите си чрез ВУЗ, и на експерти от АСП, за да направим така, че да бъдат улеснени българските граждани. Един от вариантите е да организираме плаващо работно време, тъй като голяма част от работещите са заети до 17 часа, което съвпада с работното време на дирекциите за социално подпомагане. Ако се наложи, ще направим приеми и в съботни и неделни дни. Ще има разяснителна кампания, тя ще включва и адресите на дирекциите за социално подпомагане. Много важно е, че това е право на майката, тоест тя трябва да подаде молбата декларация в дирекцията за социално подпомагане по адрес на местоживеене.

Водещ: И това от началото на 2004 г. За финал два въпроса, зададени от наши слушатели. Иванка Димитрова, тя има мускулна дистрофия, на легло е, не е минавала през ТЕЛК, тъй като не е здравно осигурена, както самата тя твърди поради липса на средства. Има ли право, пита тя, на социални помощи и към кого да се обърне?

Иванова: Трудно ми да кажа така дали има право на социална помощ, защото трябва да се направи социална анкета. Бих посъветвала гражданката да запише “горещия” телефон на АСП – 933 30 07, да посочи адреса, на който живее, за да могат да отидат социални работници в дома й, да извършат социална анкета. Ако госпожата не получава пенсия и най-вероятно не получава и няма възможност да се яви на ТЕЛК, социалните работници ще й съдействат, за да може да се направят съответните изследвания, да се яви на ТЕЛК, да получи процент загубена работоспособност с диагнозата, която има, и съответно да придобие право на някаква помощ. Ако получава пенсия, ще бъде и здравно осигурена и в зависимост от пенсията ще може да получава и социална помощ.

Водещ: Проблем ли е това, че от провинцията?

Иванова: Няма никакъв проблем. Тя ще бъде насочена към точната дирекция, какви са нужните документи. Колегите от “горещия” телефон ще сигнализират точната дирекция, за да могат да отидат социалните работници на място.

Водещ: И въпрос от Александър Георгиев. Той получава 150 лв., синът му получава 150 лв., те са 4-членно семейство, тоест това са техните доходи. Имат ли право на семейни помощи и какви?

Иванова: Така зададен въпросът е малко некоректен. Струва ми се, че синът е над 18-годишен. Ако той работи и получава 150 лв. трябва да се види съставът на семейството. По Закона за социално подпомагане семейството са съпруг, съпруга и ненавършили пълнолетие деца. На гражданина ще кажа също да се обади на “горещия” телефон.

Водещ: 933 30 07 – това е горещият телефон на АСП. Благодаря ви, г-жо Иванова, за участието.
Каталог: ASP Files
ASP Files -> 1. предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Наредба №5 от 30. 05. 2003 г за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
ASP Files -> Над 64 милиона лева са интеграционните добавки на хората с увреждания през първото полугодие на 2007 г
ASP Files -> Приложение към Заповед № рд 01/900 от 22. 10. 2008 г. Предпоставки за реализация на програмата
ASP Files -> Програмата има много възможности, убедена е Бина Садова, директор на Дирекция "Социално подпомагане"
ASP Files -> Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица
ASP Files -> Ред за предоставяне на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница