Програма "Икономическа информатика"Дата25.10.2018
Размер41.21 Kb.
#97686
ТипПрограма
Програма “Икономическа информатика”

Партньорството на Международен колеж – Албена с Университета в Съндърланд, Великобритания, предоставя възможност за обучение изцяло на английски език по три специалности:

Приложна бизнес информатикаApplied Business Computing);

Софтуерни приложения” (Computer Applications);

Разработване на информационни системи” (Computer Systems Engineering).

Университетът в Съндърланд е едно от водещите учебни заведения в Североизточна Англия. Вестник “Таймс” го определя като “най-добрият университет за изследвания във Великобритания”, а според университетския справочник на “Гардиан” той е “най-добрият нов университет в Англия”. За новаторската си и приложна дейност Факултетът по компютърни науки и технологии на Университета в Съндърланд получи през 2004 г. Наградата на Британското компютърно общество за “Машинен интелект”. Факултетът е признат за едно от най-елитните центрове за академична подготовка по компютърни науки и технологии в цяла Великобритания. Той е регионален център на Microsoft за Североизточна Англия и работи в тясно сътрудничество със Cisco.

Университетът в Съндърланд подготвя и акредитира екип от преподаватели. Тестовете и изпитите се проверяват от британски преподаватели.
Как протича образователният процес?

Специалностите са насочени към развиване и задълбочаване на знанията и уменията на студентите в областта на информационните технологии и техните приложения.

Програмата е 4-годишна, като обучението се провежда в Международeн колеж в гр. Добрич.

Всички студенти имат същите права и привилегии като тези на студентите в University of Sunderland: студентска карта, достъп до интранет мрежата на университета и библиотечния фонд; курсовите работи, модулните проекти и финалният дипломен проект се оценяват от преподавателския състав на университета. Студентите имат индивидуални ръководители, но притежават и необходимите ресурси и възможност за интернет- и телеконферентни консултации с лекторите в университета.


Какви са предимствата на програмата?

 • Обучение по оригинални програма на Университета в Съндърланд;

 • Постоянна интернет-връзка с информационната база на Университета в Съндърланд

 • Стажове в български и международни компании

 • Международно призната диплома


Цели на програмата

 • Да разработват софтуерни приложения; да определят, проектират, построяват, тестват, документират и оценяват софтуерни приложения;

 • Да притежават умения за критично и аналитично мислене, необходими за работа с нови идеи;

 • Да придобият знания и критична оценка в избрани области от информатиката: напр. Изкуствен Интелект, Интернет архитектура, Взаимодействие човек-компютър;

 • Да провеждат независими изследвания;

 • Да анализират и проектиратират информационни системи;

 • Да демонстрират познаване и умения за ефективно използване на компютърни системи в различна среда;
 • Да работят ефективно както индивидуално, така и като част от екип, при разработването на системи за качество;

 • Да демонстрират познаване на компютърните мрежи;

 • Да проектират, разработват и тестват приложения за бази данни.

Каква е професионалната реализацията на завършилите студенти?

Завършилите специалността могат да се реализират в стопански, финансови и нестопански организации като системни аналитици, администратори на бази от данни, програмисти, специалисти поддържащи софтуера на изградени системи, консултанти, преподаватели и научно-изследователски кадри със задълбочени знания в областта на Интернет-технологиите и бизнес комуникациите.

Приложна бизнес информатика” (Applied Business Computing)

Тази специалност може да се определи като най-малко “техническа” сред трите. Освен общите цели, тя цели да създаде професионалисти в областта на икономическата информатика, които ще се занимават с разработването на приложения за дадена област от бизнеса. Обичайната област на реализация на завършилите не е разработване на компютърни системи - тяхната роля по-скоро е да приспособяват вече разработени системи към нуждите на бизнеса.

Софтуерни приложения” (Computer Applications)

Завършилите тази специалност могат да се реализират най-вече на управленско равнище, където намира приложение техническата информатика.

“Софтуерни приложения” е основна компютърна специалност, създаваща специалисти с умения за разработване на софтуерни приложения в множество области. Завършилите ще са способни да извършват системен анализ на проблеми, да работят самостоятелно или в екип за проектиране на комплексно софтуерно приложение за нуждите на бизнеса.

Разработване на информационни системи” (Computer Systems Engineering)

В тази специалност се осигуряват знания, които квалифицират студента до ниво младши програмист/аналитик, като му дадат възможност да заеме позиции, свързани с разработването на компютърни системи и инженеринг.

Тя може да се нарече най-“техническата” от трите. Наред с общите цели, тя се стреми да създаде специалисти с реализация в областта на разработване на компютърни системи. От завършилите се очаква да бъдат експерти по всички въпроси, свързани с разработването на приложения, и особено, да притежават сериозни умения в областта на програмирането и проектирането на приложения.Какво се изучава в програмата?

Учебната програма включва следните дисциплини: • Разработване на приложения

 • Анализ и дизайн на компютърни системи

 • Електронна търговия

 • Въведение в разработването на софтуер

 • Изграждане на системи бази данни

 • Информационни системи за индустрията и търговията

 • Информационните технологии и хората

 • Информационни системи за управление на проекти

Каква диплома получават успешно завършилите студенти?

Успешно завършилите студенти, освен диплома за висше образование от Висше училище Международен колеж - Албена получават британска диплома за степен “Бакалавър”- същата, която получават студентите в Университета в Съндърланд, Великобритания. Дипломите на университета се признават в целия свят.За информация: тел. 058/ 65 56 20, www.internationaledu.org

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница