Програма лектори: Елеонора НегуловаДата05.03.2018
Размер35.1 Kb.
#60656
ТипПрограма

ПОДГОТОВКА, ИЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС

І-ви курс: 14-15 май 2008 г. ІІ-ри курс: 28-29 май 2008 г.
Биснес център „Информа Интелект”, София, ул.”Проф.Г.Брадистилов” 6
ПРОГРАМА
Лектори:

Елеонора Негулова, Председател на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес и Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти

Димитрина Тодорова, Изпълнителен директор, Българска асоциация на агенции за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА) – София

Петър Терзийски, директор на НЦПО на БТПП
Ръководител на курса:

Елеонора Негулова
Целта на курса е:

Представяне на възможностите за участие в различни програми на ЕС, чрез проекти, заедно с практически указания и съвети по отношение на подготовката, аргументирането и лобирането за подсигуряване успеха на проектите. Курсът е особенно подходящ за мениджъри и специалисти по разработка и изпълнение на проекти от различни организации в частния и обществения сектор, както и предприемачи и собственици на малки и средни предприятия. Курсът е препоръчителен също за експерти, работещи в (с) български общини.


1 ден – 8.30-9.00 ч. Регистрация на участниците

09.00 – 09.30 – Представяне на участниците в семинара и техните очаквания от обучението


09.30 – 11.10 - Модул І – Национални стратегически и програмни документи на България за периода 2007 – 2013 год. Същност и логика на Оперативните програми, Плана за развитие на селските райони и Плана за рибарство и аквакултури. Б/. Бенефициенти на програмите. Ветрило на инструментите.
11.10 – 11.30 Кафе – пауза
11.30 – 13.10 - Модул ІІ – Представяне на ОП”Регионално развитие”. Основни приоритети, примерни дейности и допустими разходи. Общините и публично-частните партньорства.

13.10 – 13.50 - Обяд


13.50 – 15.30 – Модул ІІІ – Подготовка на бенефициентите за проектиране. Прогнозен план. Път до проекта. Подход на обследване и анализ на информацията – програма, покана, насоки за кандидатстване, пакет от апликационни документи. Информационни източници.
15.30 – 15.50 Кафе пауза
15.50 – 17.30 – Модул ІV – Проектно задание: проектна идея, основни цели, целеви групи, очаквани резултати, анализ на необходимите ресурси. Път на проекта: изготвяне на проектно предложение /логическа рамка, обосновка, методология, бюджет, подкрепящи документи/
2 ден

09.00 – 10.40 Модул V - Представяне на ОП”Развитие на човешките ресурси 2007 -2013 год”. Покани за набиране на предложения. Насоки за кандидатстване на примера на конкретна покана.


10.40 – 11.00 – Кафе пауза
11.00 – 12.40 Модул VІ – Представяне на ОП”Конкурентноспособност на българската икономика 2007 – 2013 год”. Разглеждане на отворени покани за набиране на предложения. Насоки за кандидатстване на примера на конкретна покана.
12.40 – 13.20 – Обяд
13.20 – 15.00 Модул VІІ – Представяне на Програмата за развитие на селските райони. Насоки и общи правила за кандидатстване. Гражданският подход Лидер. Разглеждане на Наредба за кандидатстване с проектни предложения за неземеделски дейности в селските райони.
15.00 – 15.20 Кафе пауза
15.20 –17.00 Модул VІІІ – въпроси и отговори. Практически казуси. Сертификация на обучаемите.
Такса участие: 300 лв. с ДДС за 1 участник

В цената са включени:

  1. Комплект учебни материали;

  2. Кетъринг за двата дни на курса: по две кафе паузи на ден, обяд, безалкохолни напитки и лека следобедна закуска;

  3. Сертификат за преминато обучение

Начин на плащане:

Таксата от 300 лв. с ДДС се превежда по банкова сметка IBAN: BG98BPBI 79401061069101, BIC: BPBIBGSF, „Юробанк И ЕФ ДЖИ България” АД, клон София, офис Дървеница, „Национално сдружение за управление на проекти”.Срок за заявяване: три работни дни преди началото на курса

Място на провеждане: БЦ „Информа Интелект”, София, „Студентски град”, ул.”Проф.Г.Брадистилов” № 6,

ЗА ЗАПИСВАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
НИРС „ОТ ВАС ЗА ВАС” – Плевен
тел. 064 842 061, факс 064 801 101, GSM 0884/756 553,

Web: http://www.otvaszavas.bgE-mail: info@otvaszavas.bg – Димитрина Радулова


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница