Програма Леонардо да Винчи (2007-2011) в рамките на проектаДата16.10.2018
Размер91.25 Kb.
Иновацинен проект „QualiProSH II – Квалификационен профил за професия "Втора Употреба", основан на стандарти за работния процес“ и финасиран по програма Леонардо да Винчи (2007-2011)
В рамките на проекта "QualiProSH II", разработеният в предишния проект "QuliProSecondHand". квалификационен профил, ще бъдe пренесен в 6 европейски страни (Германия, Австрия, Белгия, Финландия, Словения и България). Избрани, специфични за сектора квалификационни модули, разработени при първата фаза, ще бъдат тествани с целева група "квалификация на служителите в сектор втора употреба", ще бъдат адаптирани, внедрени и оптимизирани. Това включва пренос и внедряване на специално създадени за сектора инструменти за идентифициране на необходимостта от квалификация на работниците и служителите, както и на инструмент за проверка на качеството на прилаганите мерки за обучение. Освен това, ще бъдат адаптирани и прилагани стандарти за качество, свързани с процеса на работа, с цел създаване на специфичните за сектора квалификации. Така квалификационният профил ще се пренесе в специфични за страната понятия и ще се изгради тестова мрежа от партньорите по проекта, заедно с тeхни партньори от сектор "втора ръка" или от професионалното образование и обучение (ПОО). Така резултатите от проекта ще бъдат адаптирани към различни, специфични за страната рамки. Тестването ще се извърши в общо три фази на тестване, които обхващат периода на проекта - от 2009 г. до 2011 г..

Внедряването, тестването и оптимизирането на горепосочените продукти се извършва на базата на анализите, които са извършени по предишния проект "Леонардо" – „QualiProSecondHand" в рамките на Европейския съюз обаче ясно показват, че сектора втора употреба, (особено в областите текстил, CD / книги, мебели и електронно оборудване), ще нараства в бъдеще, поради промените в поведението на потребителите, както и в тяхното екологичното съзнание. Дори и днес, този сектор предлага голям потенциал за работниците и служителите, особено за групата на хората в неравностойно положение. Повишаване на стандартите за качество неизбежно води и до необходимостта от квалификация. Бъдещите нарастващи изисквания могат да бъдат достигнати само чрез подходящи инициативи за квалификация и чрез методи за обучение и концепции, които са адаптирани към спецификата на сектора ще могат да дадат на хората необходимото ноу-хау. Основата за подобряване на качеството може да бъде единни за цяла Европа стандарти за качество, свързани с работния процеса тук, които могат да бъдат получени от практическите резултати на проекта "QualiProSecondHand". Освен това, чрез прилагане на квалификационни модули свързани със стандарти за качество, специфични за отделните сектори и с работния процес, възможностите за трудова заетост могат да растат на пазара на труда, и може да се подобри мобилността на работниците и служителите, тъй като техните компетенции и ноу-хау стават сравними в общоевропейски план.

Описаните мерки са значителен принос за по-голяма професионализация на сектор втора употреба”, както и за квалификацията на заетите в този сектор. На участниците в сектора са дадени устойчиви продукти, които правят възможна за реализирането на специфична за сектора и за цяла Европа единна квалификация и се гарантира тяхното качество. Подробна информация за проекта и неговите продукти можете да намерите на сайта www.QualiProSH.eu.

Обща информация относно тестовата мрежа и процедурата за тестване в България:
Резултатите от проекта в България, реализиран чрез включването на ЦТТ при НИС на Софийския университет, ще се постигнат чрез поредица от свързани дейности като:
- Изследване за съответствието на методиката за обучение за сертифициране профил "оператор със стоки втора ръка", с изискванията и критериите на Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) в България;
- Обсъждане на методиката със заинтересованите институции - Държавната Агенция по заетостта, Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за професионално образование и обучение, работодатели, академични служители и представители на бизнеса;
- Организиране на дискусия по проблемите на професионалното обучение в профил "втора ръка", с участието на най-голямата професионална организация за обучение в страната- Национална мрежа за бизнес развитие (НМБР) и на представители на бизнеса „втора ръка”, за да се тества за обратна връзка между потребители и обучаващи организации;

-Стратегия зя разпространяване на информацията по проекта:  • качване на уеб-сайта на ТТО и на сайта на НИС както на материали от първия проект QualiProSH, така и новини и информация за постигнатите междинни резултати по втората фаза на проекта;

  • публикуване на статии по проекта в медиите;

  • отпечатване и разпространение на информация за проекта на хартиен носител.

-Трансфериране, тестване и оптимизиране на следните инструменти:

  • инструмент за оценка на нуждата от квалификация и обучение от потенциални участници в обучението;

  • инструмент за проверка качеството на обучението.

- Изготвяне на необходимите за обучението материали, като текстове, материали и примери за упражнение, презентации, материали за тестване и изпитване и др. и тяхния превод от Български на Английски или обратно.

Първите стъпки към изграждане на национална мрежа в сектор "втора употреба" се проведоха по време на Европейския ден на предприемача (ЕДП), чието 7-мо издание се състоя на 23 / 24 Ноември 2009 г. в София, България. Девизът на този ЕДП бе "Иновациите - европейски модел за преодоляване на икономическата криза". Мрежата включва представители на 11 български фирми, работещи в сектора на Втора употреба, на 5 неправителствени организации и на мрежата от бизнес центрове на НМБР (Национална Мрежа за Бизнес Развитие).

Българската страна е поела създаването на модул 5 - "Организация за получаване/приемаве на стоки" в съответствие с вътрешните договорености между партньорите по проекта в QualiProSH II. С разработването на този модул ще се заеме представител на НМБР под ръководството и с участието на ЦТТ при НИС на Софийския университет.
Очаква се този модул да бъде тестван през месеците април-май на 2010 г. от представители на бизнеса и участниците в мрежата. Няма допълнителни изисквания към участниците в това тестване. Очаква се това да се реализира под формата на еднодневна кръгла маса. Тя ще бъде организирана от ЦТТ към НИС на Софийския университет "Св. Климент Охридски "и Програмата на ООН за развитите в България. Вероятно място на кръглата маса е София. На нея ще се представят и обсъдят и резултатите, постигнати до момента по проекта, както и проблеми на сектора" Втора употреба ".

Модул 5 - Организиране получаването/приемането на стоки включва следните основни дейности: Приемане/одобряване на оферти от доставчиците на стоки, координация с транспорта и получаването на стоките, планиране и организиране почистването на стоките, планиране на маршрута, пренасяне на данните от офертата върху документи на магазина, оценяване на дарения или оферти (например на вида стоки, на действителното им състояние, на цената им и т.н.)

За повече информация относно работата по проекта, възможностите за включване към мрежата в България и други въпроси, свързани с проекта Втора употреба, моля обръщайте се към Златина Карова като използувате зададените по-долу средства за връзка.
Contact in Bulgaria:
Technology Transfer Office - E-mail: zkarova@fmi.ui-sofa.bg

Sofia University “St. Kliment Ohridski” Tel.: + 359 2 816 1340

Zlatina Karova Fax: + 359 2 816 1375

Bul. James Boucher 1 www.tto.uni-sofia.bgBG – 1164 Sofia

Funded by the European Commission

Каталог: Documents -> Projects
Documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
Projects -> Know-in” (мсп за товарен автомобилен транспорт, използващи интензивно нови знания) Проектът „know-in”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница