Програма на България 2011 2014 гстраница1/3
Дата02.02.2018
Размер0.7 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Парламентарен контрол

15.07.2011г.

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно участие на членове на правителството в предизборната кампания.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон".

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно координация на общата политика на правителството.

4. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно информацията в медиите за изнасяне на класифицирана информация от бившия началник щаб ген.Колев.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.

7. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно смяната на председателя на Селскостопанска академия.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ и ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България.

2. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно въвеждане на пределни цени на основните продукти и услуги за населението.

III. Аню Ангелов, Министър на отбраната отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно проект "Нов тип многоцелеви изтребител".

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно удвояване на път от гр. Стара Загора до магистрала "Тракия".

4. Въпрос от н.п. ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ относно изграждане на жилищни блокове на територията на град Стара Загора от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.

8. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно състоянието на първокласните пътища в страната след зимния сезон.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно оптимизиране на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на социалните служби във Варна, във връзка със случая с г-жа Ваня Георгиева.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група с деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно изучаване на турска литература в българското училище.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неграмотността на българските ученици според проучването на Европейската комисия, публикувано на 11.07.2011 г.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на здравната система във Варна във връзка с обществено значимия случай на г-жа Ваня Георгиева.

3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно извършена проверка на шест отделения в МБАЛ - Шумен от Икономическа полиция.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно постъпленията в центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно щетите, нанесени върху околната среда, след инцидента с турска цистерна край Дебелец на 11 срещу 12 юли 2011 г.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно ситуацията с шапа в Странджа.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие".

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно издаването на сертификат за безопасност.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС с. Ситово и ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра.

6. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно изградената система за борба с градушките.

7. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно срокове за дерогация за животновъдните ферми.

8. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008 - 2010" и "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011 -2013 ".

Парламентарен контрол

08.07.2011г.

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ относно разследването на злоупотреби с банковите сметки на жители на с. Годешево, община Сатовча, Благоевградска област.

2. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно контрабандата на цигари и кражби на данъчни постъпления чрез ДДС измами.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно участие на служители от Икономическа полиция в преброяване на лежащо болни в МБАЛ - Шумен.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предоставянето на информация на дипломати относно договори между Р България и страни, различни от представяната от даденото дипломатическо лице страна.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно предложение за приватизация на дял от "Електроенергийния системен оператор" ЕАД през "Българска фондова борса" АД.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно сключването на корупционен договор между Министерски съвет и фирма "Болкан минерал енд майнинг", собственост на канадската "Дънди прешъс метълс", за 30-годишна концесия на златосъдържащи руди от находище "Хан Крум" в близост до Крумовград.

III. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно оперативна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно обновяване на многофамилни жилищни сгради, Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Национална комплексна устройствена схема на Република България.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно удвояване на път от гр. Стара Загора до магистрала "Тракия".

7. Въпрос от н.п. ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ относно изграждане на жилищни блокове на територията на град Стара Загора от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.

IV. Аню Ангелов, Министър на отбраната отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно проект "Нов тип многоцелеви изтребител".

V. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на здравната система във Варна във връзка с обществено значимия случай на г-жа Ваня Георгиева.

VI. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно ситуацията с шапа в Странджа.

3. Въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ относно възникнали проблеми с изплащането на субсидии на земеделските производители /тютюнопроизводители/ за референтния период 2007/2009 г.

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно издаването на сертификат за безопасност.

Парламентарен контрол

01.07.2011г.

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерки, предприети от Правителството, и в частност от министъра на финансите, за събиране на кредитите, отпуснати на други държави в периода преди 1990 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно провеждане на стрес-тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно информация за изплащането на държавната субсидия за политическите партии във връзка с изключените и напусналите депутати, както и депутатите от прекратилите съществуването си парламентарни групи в 41-ото Народно събрание.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно повишение на пенсиите в Република България.

5. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно задълженията на държавата към бизнеса.

II. Маргарита Попова, Министър на правосъдието отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно срив на Търговския регистър.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно прилагането на глава втора "А" от Закона за търговския регистър.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно регионален инспекторат по образованието - Видин.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно контрола, осъществяван от Министерството на образованието, младежта и науката върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно мерки, които ще бъдат предприети спрямо директора на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно участие на деца от детски градини и училища в инициативи, популялизиращи политически партии и техни представители.

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно реквизитите на формуляра за кандидатстване за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии и награди" - втора фаза от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновници в Министерството на образованието, младежта и науката.

9. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно назначаване на директор на ОУ "В. и К. Тютюнджян" - гр.Пловдив, без необходимия ценз.

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно освобождаване на управителя на болнично заведение "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

V. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно оперативна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно обновяване на многофамилни жилищни сгради, Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Национална комплексна устройствена схема на Република България.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно оптимизиране на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.

Парламентарен контрол

24.06.2011г.

I. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно капиталови разходи за МБАЛ "Св. Петка" - гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно структурни промени в системата на здравеопазването.

II. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за равностойно обезщетение на жителите на с. Бели бряг при изкупуването на имотите им за нуждите на "Мини Марица Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно намеренията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за продажба на държавния 33% дял в електроразпределителните дружества.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за разширяване на енергийната сигурност, в т.ч. чрез разработването и реализирането на проекта за експлоатация на Подземното газонаходище "Чирен".

4. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно становището на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за приватизацията на Булгартабак Холдинг.

5. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно тревожния срив в позициите на България в сферата на конкурентоспособността.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно процедурите за геофизични изследвания на определени сондажи и прокарване на нов експлоатационен наклонено-насочен сондаж (Е72) в ПХН-Чирен (природно-газово хранилище).

7. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно преговорите за цената на АЕЦ "Белене".

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно първоначални оценки на компаниите, заявили желание за участие в търга за проучване и добив на шистов газ в района на Нови пазар.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно условията в разрешителното на компанията за проучване на шистов газ в района на Нови пазар.

10. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно предоставено разрешение от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на американска компания за проучване и добив на шистов газ в България, чрез опасна за здравето и живота на българските граждани технология.

11. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно отнемане на лицензиите и разтрогване на договорите на трите електроразпределителни дружества, въз основа на шокиращия доклад на ДКЕВР от 2010 г.

12. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно възлагането на експертна оценка относно ефективността и ползите от строителството на АЕЦ "Белене" на чужд консултант.

13. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно ускоряване изграждането на междусистемна газова връзка с Турция.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно гласуване на българските представители в Регулаторната комисия по хранителни вериги и здравето на животните по предложение на ЕК за разрешаване в ЕС на вноса на неодобрени за внос ГМ фуражи, с праг на замърсяване 0,1 %.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката в сектор тютюнопроизводство.

3. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно случай на конфискувани и унищожени радиоактивни гъби с български произход.

4. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно уволненение на служители от Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно дейността на земеделското аташе в Париж.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда".

V. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ относно пробите и анализите за качеството на материалите, влагани в долните пластове на конструкцията на насипите при строителството на ЛОТ 2 на АМ "Тракия".

VI. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно възстановяване на финансови средства на бенефициента по проект на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

VII. Аню Ангелов, Министър на отбраната отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно договори за доставки на оборудване за българската армия.

2. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно финансиране от страна на САЩ на български маневрени батальонни бойни групи за участие в мисията ИСАФ и изтегляне на контингента ни от Афганистан.

VIII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно срив на Търговския регистър.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.

IX. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно регионален инспекторат по образованието - Видин.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно контрола, осъществяван от министерството върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.

Парламентарен контрол

17.06.2011г.

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно снемане на лични данни на ВИП залата на летище София на народни представители.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно отношението на директора на ОДП - Велико Търново към честта и личното достойнство на служителите на дирекцията.

3. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно постъпления от "Помощи и дарения" по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно заплащането на извънредния труд в ОДП-МВР Велико Търново.

5. Питане от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно бягството от летище София на арестуван български гражданин в Република Кипър.

6. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно почивната база на МВР в с. Арбанаси, Великотърновска област.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница