Програма на конференцията 20 юни 2013 г. 09. 00 10. 00 Регистрация на участниците Корпус I аула на нбуДата10.02.2018
Размер72.86 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

20 юни 2013 г.

09.00 – 10.00

Регистрация на участниците

Корпус I – Аула на НБУ


10.00 – 11.00

Официално откриване на конференцията и пленарна сесия

Корпус I – Аула на НБУ


11.00 – 11.30

Кафе-пауза в Enjoy Artes


11.30 – 13.30

Дискусии по тематични направления


Тематично направление 1: Проблеми и перспективи пред политиките на сигурност в съвременната динамична среда

Корпус I Аула на НБУ


Тематично направление 2: Стратегии за управление на риска в сигурността и отбраната

Корпус II зала 115


Тематично направление 3: Политики, програми и практики за сигурност и обществен ред

Корпус II зала 110


Тематично направление 4: Образование, изследвания, медии и сигурност

Корпус II зала 111


13.30 – 14.15

Обяд в Enjoy Artes


14.15 – 16.00

Дискусии по тематични направления


16.00 – 16.30

Почивка


16.30 – 18.00

Пленарна сесия и закриване на конференцията


18.30 – 20.00

Коктейл в Enjoy Artes

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Корпус I – Аула на НБУ

Встъпително слово


проф. д-р Христо Георгиев

Ръководител на департамент „Нацио- нална и международна сигурност”


Приветствия към конференцията


доц. д-р Пламен Бочков

Ректор на Нов български университет


проф. д-р Йордан Пенев

Ректор на Академия на Министерство на вътрешните работи


полк. д-р Любомир Симеонов

Заместник-началник на Военна академия „Г. С. Раковски”


Жан-Пиер Масюе

Открито частично споразумение за големите бедствия към ЕС


д-р Каролина Хелнарска

Директор на Института за международни отношения, Полша


проф. Светлана Николоска

Факултет по сигурност, Скопие


проф. Башким Рама

Международен университет, Струга


Иван Иванов

Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана


Пламен Софрониев

Докторант на департамент „Нацио- нална и международна сигурност”


Пленарен доклад: „Разбирането на сигурността”


проф дн Димитър Йончев

Департамент „Национална и между- народна сигурност”, НБУ


ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1

Проблеми и перспективи пред политиките на сигурност в съвременната динамична среда

Корпус I Аула на НБУ

Модератор: професор дн Димитър ЙОНЧЕВ

д-р Каролина Хелнарска, Институт за международни отношения, Полша - National Defence University: our experience in education in the area of security

проф. дн Васил Проданов, УНСС - Меката сила и трансформациите в сигурността

проф. д-р Тилчо Иванов, Варненски свободен университет - Политика за сигурност в условията на строги ресурсни ограничения

проф. д.ик.н Йордан Начев, УНИБИТ - Съвременни Разузнавателни Доктрини

проф. дпн Георги Манолов, КИА-Пловдив - Феноменът „търговия с гласове“ и отражението му върху политиката на сигурност в България

доц. д-р Антон Маринов, Академия на МВР - Проблеми на социалната сигурност на Република България

доц. д-р Лъчезар Стоянов, НБУ - Българските конституции, нацията и националната ни сигурност

доц. д-р Петър Цонов, НБУ, Т. Върлева, МЗ - Здравната сигурност в РБългария изисква програмен подход, приемственост и последователност

доц. д-р Юлияна Каракънева, НБУ - Политики в сферата на кибер сигурността

гл. ас. д-р Константин Пудин, УНСС – Политика за национална сигурност през призмата на мениджърската теория

Илия Налбантов, „Джордж Маршал” България - Институционалното взаимодействие и формирането на политиката за сигурност и отбрана

Михаел Димитров, НБУ - Проблеми пред производството на сигурност, породени от изменящите се хоризонти на единство

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2

Стратегии за управление на риска в сигурността и отбраната

Корпус II зала 115

Модератор: професор дн Георги Бахчеванов

проф. дн Георги Бахчеванов, Нов български университет - Принос на Република България за изграждане на отбранителните способности на НАТО и ЕС

проф. дтн Атанас Начев, гл.ас. Станимир Желeзов, Шуменски Университет – Обобщен модел за определяне на загубите в компютърна система (мрежа) от въздействието на възможни заплахи

главен комисар Николай Николов, МВР – Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия, аварии, пожари и катастрофи в Република България

доц. дн Георги Торнев, ВА „Г. С. Раковски” - Метод за разработване и управление на стратегия за корпоративна сигурност

доц. дн Пламен Георгиев, БАН - Медиите в дефектиралата българска демокрация. Към изграждането на нова култура на риска

доц. д-р Веселина Александрова, ВА “Г. С. Раковски”, Георги Вълчанов, Hewlett Packard - Прилагане на съвременни технологии за съхраняване на данни в областта на сигурността и отбраната

доц. д-р Венелин Георгиев, НБУ – За апетита към риска и сигурността

д-р Румен Гюров, ДКСИ - Стратегически анализ и управление на риска

полк. Иван Бечев, МО - Многонационални отбранителни способности в рамките на НАТО и ЕС, стратегия за управление на риска при управлението на многонационални програми

гл. ас. докторант Мариан Нинов, ВА „Г. С. Раковски” - Опит за класификация на лица-източници на разузнавателна информация

ас. Юлиан Джоков, НБУ - Управление на проектния риск за постигане на стратегическите цели на висши училища

Захари Бисеров, НБУ - Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – елемент от системата за национална сигурност

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3

Политики, програми и практики за сигурност и обществен ред

Корпус II зала 110

Модератор: доц. д-р Ненко Дойков

доц. д-р Ненко Дойков, Нов български университет - Политики и практики при подготовка на корпорациите за оцеляване при терористична атака

доц. д-р Светлана Николоска, Факултет по сигурност, Скопие – Modern concepts and methods for dealing with organized crime with special reference to the crime “White Collar Crimes”

проф. д-р Иван Иванов, НБУ - Професионален капацитет на местната администрация за сигурност в АТЕ

доц. д-р Станимир Станев, д-р Христо Христов, Шуменски Университет – Предизвикателства на компютърната и мрежора стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност

д-р Тихомир Стойчев, НБУ - Общи принципи и многоизмеримост в сигурността

Иван Иванов, НАФТСО - Публично-частното партньорство във вътрешната сигурност

докторант Пламен Софрониев, Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД - Проверката за сигурност – практически аспекти на обучението и сигурността в транспортния сектор

проф. д-р Калин Гайдаров, Пловдивски университет - Девиантното поведение като проблем на обществения ред

Йордан Йорданов, НААФ – За сигурността на Интернет медиите

Георги Мичев, НБУ - Позиции и практики на НАТО в борбата срещу тероризма

Светлозар Вешков, НБУ – Ориентири за национални политики и алтернативни инструменти за борба с незаконния трафик на оръжие

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4

Образование, изследвания, медии и сигурност

Корпус II зала 111

Модератор: проф. д-р Христо Георгиев

проф. д-р Христо Георгиев, НБУ – За философията на образованието в сигурността в НБУ

проф. д-р Йордан Пенев, Академия на МВР - Полицейското висше образование като част от националната сигурност

дн Антонина Кардашева, МВР – Психично здраве и механизми за регулация на адаптивното поведение в условия на динамична и несигурна среда

доц. д-р Георги Павлов, УНСС - Анализ на обучението в програма компютърни технологии в сигурността и отбраната

доц. д-р Дмитрий Варзоновцев, НБУ - Форми на активизация на учебния процес по сигурността: опит и възможности

доц. д-р Златогор Минчев, ИИКТ към БАН - Сигурност в дигиталното общество. Технологични перспективи и предизвикателства

доц. д-р Станимир Станев, гл.ас. Станимир Железов, гл.ас. Христо Параскевов, Шуменски Университет – Обучението по компютърна стеганография в шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

доц. д-р Райна Николова, НБУ - Сигурност и медии: правни и етични проблеми

д-р Румен Гигов, МВР – Повишаване на възможностите за професионална кариера на служителите от МВР

гл. ас. д-р Георги Пенчев, УНСС – Възможности за приложение на модели за икономическа оценка на ефективността на образованието по сигурност

гл. ас. д-р Константин Пудин, УНСС – Предизвикателства пред обучението по сигурност в граждански висши учебни заведения

гл. ас. д-р Ралица Костадинова, НБУ - Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност

д-р Милена Караджова, НБУ - Изисквания към обучението на държавни служители в България

ас. д-р Ирина Миндова-Дочева, ВА „Г. С. Раковски” – Легални ограничения върху достъпа до социални мрежи – сравнително-правен анализ

Рени Павлова, НАФТСО - Концепция за развитие на законодателството по отношение на частната охрана

Богданка Лазарова, ВА „Г. С. Раковски” - Ролята на социалните медии във формирането на средата, възгледите и политиките за сигурност
Каталог: PUBLIC -> IMAGES -> File -> departamenti -> nacionalnasigurnost
departamenti -> Семинар „Киното и дълбините на човешкото съществуване в памет на Бергман и Антониони
departamenti -> I gesti жестовете stati d’animo
departamenti -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
departamenti -> Разпределение на щатния състав на департамент “Чужди езици и литератури” в научни секции
nacionalnasigurnost -> Програма на международната научна конференция на тема: „ югоизточна европа: новите заплахи за регионалната сигурност 2 юни 2015 г. (вторник)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница