Програма на курс по solidworks начинаещи І. Основни подходи на моделирането. Запознаване с Интерфейс на SolidWorks Въведението в скициранетоДата25.06.2017
Размер53.78 Kb.
#24497
ТипПрограма
ПРОГРАМА НА КУРС ПО SOLIDWORKS

НАЧИНАЕЩИ
І.

 1. Основни подходи на моделирането. Запознаване с Интерфейс на SolidWorks

 2. Въведението в скицирането

 3. Какво представлява първи детайл

 4. Основни насоки в базово моделиране

Практически упражнения

ІІ.

 1. Работа с ротационни тела. Тела по сечение и траектория. Работа с детайли, съставени от много тела.

 2. Размножения и симетричност на обектите

 3. Работа с тела по свързани напречни сечения

 4. Конфигурации – видове и типове

 5. Създаване на парсиметрични таблици

 6. Тънкостенни тела и ребра

Практически упражнения
ІІІ.

 1. Създаване на сглобена единица от готови компоненти

 2. Как се осъществяват проверки за колизии. Разглобени изгледи – основни насоки

 3. Сглобени единици – допълнителни възможности

 4. Базово моделиране – допълнителни възможности

 5. Създаване на чертожни листи и изгледи

Практически упражнения
ІV.

 1. Запознаване с анотации – видове и техники

 2. Методи за оразмеряване и видове помощни линии

 3. Използване на чертожни шаблони

 4. Създаване на чертежи на сглобени единици

 5. Спецификации и таблици – допълнителни възможности

Практически упражнения

Обобщение на изучения материал


V.

 1. Детайли от листов материал

 2. Изготвяне на заварени конструкции и 3D скициране

 3. COSMOSXpress

 4. Тест


ПРОГРАМА НА КУРС ПО SOLIDWORKS

НАПРЕДНАЛИ
І. Основни насоки в базовото моделиране - преговор

 1. Въведение в скицирането – особености и допълнителни възможности

 2. Запознаване и работа с Boss & Cut extrude

 3. Конфигурации и таблици – методи и допълнителни възможности

 4. Работа със сборки

Практически упражнения по темите
ІІ. Детайли от много тела – основни концепции

 1. Какво е Bridging, extrude „от – до”

 2. Работа с локални операции

 3. Размножаване и позициониране на обектите

 4. Използване на командата Indent Feature

 5. Как се осъществява формиране на сборка

ІІІ. Тела по сечение и треактория – основни насоки

 1. Детайлно разглеждане на базовите възможности

 2. Използване на командата Sweep с водещи криви

 3. Техники на вмъкване на криви по координати

 4. Особености и работа с проектирани криви

 5. Работа със закръгления и променлив радиус

 6. Работа със закръгления до крива

 7. Работа с команди за ротация на профила около траектория

Практически упражнения
ІV. Работа с повърхнини

 1. Основни инструменти – въведение

 2. Използване на изображения в скица

 3. Използване на командата Surface trim

 4. Използване на командата Ruled surface

 5. Използване на командата Lofted surface

 6. Използване на командата Swept surface

 7. Използване на командата Surface fill

 8. Използване на командата Planar Surface

 9. Използване на командата Knit to solid

 10. Динамична промяна на параметри – въведение

 11. Използване на командата Replace face

 12. Използване на командата Split bodies

 13. Създаване на криви, образувани при пресичане

 14. Работа с компонент Dome

Практически упражнения
V. Основни насоки в In-context моделиране

 1. Техники на редактиране на детайл в сборки

 2. Способи за създаване на нови детайли

 3. Начини на работа с външни връзки

 4. Използване на инженерни компоненти в сборка

 5. SolidWork filе management – възможности и основи на мениджмънта

VІ. Работа с различни техники на сглобяване

 1. Използване на командата Mate refenernces

 2. Работа с библиотечни детайли

 3. Използване на командата Smart components

 4. Как се създават специални типове връзки


VІІ. Конфигурации в сборки – допълнителни възможности

 1. Техники при ръчно създаване

 2. Запознаване и работа с опорни скици

 3. Видове параметрични таблици

 4. Различни състояния на визуализация на обектите

Практически упражнения
VІІІ. Основни насоки при работа със сборки

 1. Използване на Time dependent компоненти

 2. Видове уравнения в сглобените единици

 3. Как се създават огледални образи на детайлите

 4. Как се създават копия на детайлите

ІХ. Основни насоки за работа с 2D блокове

 1. Създаване на блокове и видове операции с блокове

 2. Използване и работа с библиотечни детайли – допълнителни възможности

 3. Техники на преминаване от 2D блок към 3D модел


Х. Основни насоки за работа с 2D блокове

 1. Как се създават подсбирки

 2. Как се формират подсбирки

 3. Използване на командата Large assembly mode

 4. Конфигурации – начини и техники на използване

 5. Използване на командата – Flexible sub –assemblies

Практически упражнения
ХІ. Тест
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница