Програма на научната конференция "хранителна наука, техника и технологии 2006"Дата13.06.2017
Размер208.02 Kb.
#23484
ТипПрограма
ПРОГРАМА

НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2006”27 октомври 2006 г.

петък

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 1.          I.      ОТКРИВАНЕ

 2.        II.      Заседания по СЕКЦИИ

1. Технология на храните

1. Technology of Foods

2. Технология на напитките

2. Technology of Beverages

3. Технология на тютюните, захарта, етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти

3. Technology of Tobacco, Sugar, Essential Oils, Cosmetic and Perfumery Products4. Биотехнологии и екология

4. Biotechnologies and Ecology

 

5. Функционални храни5. Functional Foods

6. Качество, безвредност и здравословност на суровините и храните

6. Quality, Safety and Wholesonmess of Raw Materials and Foods

9. Хранителна химия

9. Food Chemistry

 

7. Туризъм, хранене и кетъринг7. Tourism, Nutrition and Catering

 

8. Индустриален мениджмънт8. Industrial Management

10. Автоматика, компютърни и комуникационни системи и технологии

10. Automation, Computer and Communication Systems and Technologies

13. Електротехника и електроника

13. Electrical Engineering and Electronics

 

14. Физико-математически науки в ХВП14. Physical and Mathematical Sciences in FFI

11. Машини и апарати, опаковки и технологично обзавеждане на ХВП и БТП

11. Machines and Apparatuses, Packages and Technological Equipment of Food and Flavour and Biotechnological Industries

12.Енергийна ефективност, топлотехнически, хладилни и климатични инсталации

12. Energy Efficiency, Heat Engineering, Refrigeration and Air-Conditioning Installations

15. Биополимери и биокатализатори

15. Biopolymers and Biocatalyzers

 

16. Лингвистика16. Linguistics

 

ОТКРИВАНЕ 

 •      Регистрация на участниците 830¸945 ч.

Фоайе на І уч. корпус

 •      Официално откриване на конференцията


Аула “Проф. М. Бешков” 1000¸1100 ч.

 1. 1.     Приветствие на Ректора на УХТ към участниците в конференцията

 2. 2.     Киселото мляко като здравословна храна – пленарен доклад на проф. д.б.н. Иван Мургов

 

 

  •      Заседания по секции (І) 1100¸1300 ч.

  •      Обяд 1300¸1400 ч.

  •      Заседания по секции (ІІ) 1400¸1600 ч.

  •      Кафе-пауза 1600¸1630 ч.

  •      Заседания по секции (ІІІ) 1630¸1800 ч.


  •      Официална вечеря 1930 ч.

 

28 октомври 2006 г.


събота

 


 

Издания на конференцията ТОМ LIІІ, св. 1 и 2 – 2006 г.

Заседания по СЕКЦИИ

 

1. Технология на храните


1. Technology of Foods

27 октомври 2006 г.

петък

11,00 ч. аудитория 357, бл.1 11:00 аm, Hall 357 / 1

Председател: проф. д-р инж. Желязко Симов

Секретар: гл. ас. д-р инж. Галин Иванов

 1. 1.        Технологични възможности за повишаване функционалните свойства на видовете млечнокисели сирена, Маркарит Едгарян, Радка Власева

 2. 2.        Бяло саламурено сирене със здравен ефект, Маркарит Едгарян, Даниел Раков

 3. 3.        Липолиза в кашкавал съхраняван в замразено състояние, Галин Иванов, Желязко Симов

 4. 4.        Сравнителна характеристика на методите за получаване на белтъчни концентрати от суроватка, Радка Власева

 5. 5.        Сравнителна характеристика на свежи сирена от краве мляко, Петър панайотов

 6. 6.        Млечнокисели сухи и нисколактозни функционални храни ЕЛБИ СПОРТ, П.Иванова, А.Христова, М.Спасова, Ст.Гронкова, Ж.Димитров, К.Пашова, Ж.Атанасова

 7. 7.        Млечнокисели фунционални храни на основата на българско кисело мляко-технология, качество и съхранение, К.Пашова-Балтова, С.Минкова, П.Иванова

 

 

14,00 ч. аудитория 357, бл. 1 14:00 рm, Hall 357 / 1


Председател: доц. д-р инж. Елка Кузманова


Секретар: гл. ас. д-р инж. Кирил Михалев

 1. 8.        Експресен колориметричен метод за определяне багрилното съдържание на млян червен пипер, Янко Гегов

 2. 9.        Пригодност на F1 хибриди домати за преработка в доматен сок и цели белени домати, Даниела Ганева

 3. 10.     Органолептична характеристика на сокове, произведени от български сортове пипер (Capsicum annuum L.), Галина Певичарова, Величка Тодорова, Данка Луднева

 4. 11.     Кулинарни качества на късни български линии картофи, Галина Певичарова, Емилия Начева

 5. 12.     Изследване състава на восъци изолирани от кутикулата на сливови плодове, Събка Пашова

 6. 13.     Производство на качествено замразени зеленчуци чрез течен въглероден диоксид (СО2), Христо Николов, Елка Кузманова, Васил Шиков, Христина Георгиева

 7. 14.     Стабилност на цвета на замразени ягоди импрегнирани с екстракти от цветове на Rosa damascena Mill, Васил Шиков, Кирил Михалев, Николина Йончева, Пламен Моллов, Васил Карагьозов

 8. 15.     Изследване кутикулата на райска ябълка, Христо Дончев
 9. 16.     Изследване кутикулата на патладжан сорт “Тракиец”, Христо Дончев


 

Председател: доц. д-р инж. Ана Кръстева

Секретар: д-р инж. Цветана Гогова


16,30 ч. аудитория 357, бл. 1 16:30 рm, Hall 357 / 1

 


 1. 17.     Сорбционна кинетика на брашно от тиквени семки, Николай Менков, Албена Дуракова

 2. 18.     Натуральные пищевые и лечебные продукты из лесных растений Дальнего Востока России, Тагильцев Ю.Г., Колесникова Р.Д., Цюпко В.А., Караваев С.В.

 3. 19.     Сензорна оценка на обогатени с витамини А, С и Е маслени кремове, Гроздан Караджов, Валентина Чонова, Цветана Гогова

 4. 20.     Влияние на ксиланазни препарати върху някои показатели на брашното и хляба, Гроздан Караджов, Тодор Николов, Валентина Чонова, Цветана Гогова, Георги Добрев

 5. 21.     Технологични свойства на сортове ръж, Стойо Караянев, Ана Кръстева

 

2. Технология на напитките


2. Technology of Beverages

27 октомври 2006 г.

петък

 

Председател: Доц. д-р инж. Христо Спасов

Секретар: Гл. ас. инж. Христо Николов


11,00 ч. аудитория 225, бл. 3 10:00 аm, Hall 225 / 3

 1. 1.         Изследване върху качествените показатели на проби пивоварен ечемик, реколта 2003, 2004 и 2005 година от района на Велико Търново, Габриела Маринова, Валентин Бъчваров, Антоанета Кръстева, Антон Ненов и Елисавета Иванова

 2. 2.         Изследване върху преработка на центрофугирана безалкохолена зърнена брашка чрез баромембранни процеси, Кольо Динков

 3. 3.         Оптимизиране енергийните разходи при стабилизация на концентрати за винено бренди и винено бренди чрез обработка с изкуствен студ, Христо Николов

 4. 4.         Органолептична оценка на екстракти от бял равнец (Achillea millefolium L.), Мария Кънева, Илияна Митова, Георги Владимиров, Христо Спасов, Георги Попов

 5. 5.         Стабилност на цвета на червени пиперкови сокове обогатени с екстракти от листа на маточина (Melissa officinalis L.), Кирил Михалев, Николина Йончева, Пламен Моллов

 6. 6.         Extraction of lipid compounds from grape berry cuticle, Asen Ivanov

 

27 октомври 2006 г.

петък


 

3. Технология на тютюните, захарта, етеричните масла, козметичните и парфюмерийни продукти


3. Technology of Tobacco, Sugar, Essential Oils, Cosmetic and Perfumery Products

11,00 ч. Лаборатория 311 , бл. 1 11:00 аm, Hall 311/1

Председател: доц. д-р инж. Абдел Карим Мирза Омар

Секретар: гл. ас. д-р инж. Венелина Попова


1. Оптимизиране на подготовката на димни кондензати от цигари за отчитане на тежки метали, Анна Стоилова и Красимира Маркова

2. Изследване влиянието на варирането на въздухопропускли-востта на цигарени хартии върху химичния състав на дима на цигарите, Стефка Киркова

3. Изследване качеството на тютюни тип Бърлей – от внос и отгледани при контролирани агротехнически условия у нас, Стефка Киркова, Лилия Таскова, Йовчо Кочев, Мария Къшева

4. Проучване на запълващата способност на различни типове тютюни и тютюнево фолио, използвани при производството на цигари, Абдел Карим Омар, Венелина Попова

5. Физични свойства на диетични дъвчащи бонбони с инулин, Димитър Хаджикинов, Надя Бибова

6. Характеристика на карамелажни маси получени със средно и високо озахарени глюкозни сиропи, Димитър Хаджикинов

7. Сравнителна оценка на схемите за очистване на клера от сурова тръстикова захар, Неделка Маринова

 

14,00 ч. Лаборатория 311, бл. 1 14:00 рm, Hall 311/1

Председател: доц. д-р инж. Албена Стоянова

Секретар: ас. инж. Теодора Атанасова

8. Върху скоростта на дестилация на трева от мента (Herba Menthae piperitae), Евгений Георгиев, Анастасия Балинова-Цветкова, Катя Върбанова

9. Эфирные масла растений Дальнего Востока России, их пищевые и лечебные свойства, Колесникова Р.Д., Тагильцев Ю.Г., Горовой П.Г., Караваев С.В., Орлов А.М., Уваровская Д.К., Изотов Д.В.


10. Съдържание и състав на етеричното масло при чужди произходи маслодайни рози, принадлежащи към вида Rosa damascena Mill., Наташа Ковачева, Ана Добрева, Красимир Русанов

11. Water solubility and volatility of Algerian Mentha piperita L. essential oil and its major components, Stoyka CHARCHARI, Scheharazade BENZAGHOU, Hana MAIZA

12. Микробна осемененост на листа и воден екстракт на листа от манго (Mangifera indica), Иванка Стоилова, Стоянка Гаргова, Албена Стоянова, Хо Тхи Ню Лиен

13. Качество на парфюмерийните стоки на българския пазар, Теменуга Стойкова

14. Оптимизиране на условията за разделяне и идентифициране на компонентите при газхроматографски анализ на розово масло и тяхната количествена оценка, Анита Велчева, Венцислав Бърдаров, Албена Стоянова

 

27 октомври 2006 г.

петък

 

4. Биотехнологии и екология


4. Biotechnologies and Ecology

 

11,00 ч. Аудитория 202 , бл. 2 11:00 аm, Hall 202/2Председател: доц. д-р инж. Ангел Ангелов

Секретар: гл. ас. д-р инж. Иванка Стоилова

1. Биооччистване в хранителната промишленост, Вяра Иванова

2. характеристика и качества на ЕДТА-разграждащ биофилм образуван върху зеолит и пемза, Вяра Иванова, Александра Тонкова, Йордан Христов

3. Култивиране на трансформирани коренови култури от Devils claw в kолонен биореактор: растеж и биoсинтез на вторични метаболити, М. Георгиев, М. Xайнрих, Г. Кернс, T. Блей

4. Получаване на палатиноза от междинни продукти при производството на захар с имобилизирани клетки на Serratia plymuthica, Д. Блажева, А. Кръстанов, Н. Маринова

5. Изcледване защитните свойства на минерални криопротектори при лиофилизация на дрожди Saccharomyces cerevisiae, Любка Георгиева, Тамара Гинова,Николай Попов, Силвия Милева, Цветан Цветков6. Биодеградация на фенол с имобилизирани клетки Aspergillus awamori NRRL3112, Галина Йорданова, Данка Иванова, Цонка Годжевъргова, Алберт Кръстанов

7. Оптимизиране на състава на хранителната среда за получаване на нанобиочастици от Schizosaccharomyces pombe, Николай Крумов, Веселин Станчев, Клеменс Постен, Ангел Ангелов

8. Екологични аспекти при използването на препарата Biolife за третиране на твърд отпадък от пречиствателните станции, Иван Иванов, Георги Кърчоков

9. Имобилизация на млечнокисели бактерии, Иван Иванов, Борислав Миленков

 

27 октомври 2006 г.петък

5. Функционални храни


5. Functional Foods

6. Качество, безвредност и здравословност на суровините и храните


6. Quality, Safety and Wholesonmess of Raw Materials and Foods

9. Хранителна химия


9. Food Chemistry

11,00 ч. семинарна зала 204, бл. 2 11:00 аm, Hall 204/2

Председател: проф. д.б.н. инж. Иван Мургов

Секретар: доц. д-р инж. Запряна Денкова

 

1. Култивиране на бифидобактерии в лабораторен биореактор,


З. Денкова, А.Славчев, Н. Ципорков

2. Обогатяване на соеви храни с полезна микрофлора, З.Денкова, Р.Николова, И. Мургов, Н. Ципорков

3. Физикохимични характеристики на хладилно съхранявани пъпеши от сорт “Медена роса”, П. Иванова, Д. Луднева, Т. Сапунджиева, С.Филипов, Ат. Краевска, Б. Бръшлянова

4. Нетрадицонни брашна за профилактично и лечебно хранене: видове и приложение (обзор), Николай Менков, Албена Дуракова

5. Особености на култивиране на лактобацили в лабораторен биореактор, А.Славчев, И.Мургов

6. Изследване съдържанието на някои биологично активни вещества във функционални сухи храни, Софка Кацарова, Мария Богданова

 

14,00 ч. семинарна зала 204, бл. 2 14:00 рm, Hall 204/2

Председател: доц. д-р Анастасия Нейчева

Секретар: гл. ас. д-р инж. Цветко Прокопов


1. Определяне на Pb, Cd, As, Cu и Zn в натурални плодови сокове, Бекяров Г., М. Какалова, В. Кметов, В. Стефанова, Д. Георгиева, К. Иванов


2. Влияние на гама облъчването върху редукцията на микрофлората на ябълки, Анета Дякова, Красимир Димов, Александра Баласополу

3. Стратегия за приложението на бензоилфенилурейни пестициди осигуряваща здравословно чиста плодова продукция, Димитър Карагеоргиев, Анастасия Нейчева

4. Тънкослойнохроматографско определяне на многокомпонентни пестицидни остатъци в растителни продукти, Анастасия Нейчева, Калинчо Иванов, Димитър Карагеоргиев

5. Проучване съдържанието на нитрати в растителни суровини, предназначени за приготвяне на детски храни, Цветко Прокопов

6. Сескитерпенови лактони от български диворастящи видове от група Achillea millefolium (бял равнец), Милка Тодорова, Антоанета Трендафилова, Антонина Виткова

7. Проучване на мастнокиселинния състав на български растителни масла с оглед значението им за храненето, Румен Цанев, Анна Русева, Иванка Дончева

 

27 октомври 2006 г.

петък

7. Туризъм, хранене и кетъринг


7. Tourism, Nutrition and Catering

 

11,00 ч. Аудитория 203, бл. 3 11:00 аm, Hall 203/3


Председател: доц. д-р инж. Йорданка Алексиева


Секретар: гл. ас. инж. Румен Михов

 

1. The natural potentially toxicity of seafoods in catering, Iuliana Vintilă, Ş. Chicoş, Aurelia Turcescu2. Curricula in Catering Management discipline of a Hospitality and Tourism University, Iuliana Vintila

3. Оперативната печалба – критерий за ефективност на туристическата фирма, Ас. Конарев

4. Културно-историческото наследство – фактор за устойчиво развитие, Сн. Константинова

5. Пилотният клъстер – модел за развитие на туристическата дейност, Сн. Константинова

6. Проучване влиянието на някои технически фактори върху реологията на моделни М/В емулсии, Румен Михов

 

 

14,00 ч. Аудитория 203, бл. 3 14:00 рm, Hall 203/3


Председател: проф. дн инж. Стамен Стамов


Секретар: ас. инж. Кремена Никовска

7. Проучване върху М/В емулсии, приготвени с орехово масло и с протеинови емулгатори, І. Проучване върху реологични и стабилитетни характеристики на М/В емулсии с орехово масло и протеинови емулгатори, Кремена Никовска, Йорданка Алексиева, Милчо Ангелов

8. Проучване върху М/В емулсии, приготвени с орехово масло и с протеинови емулгатори, ІІ. Проучване върху дисперзитетните характеристики на М/В емулсии с орехово масло и протеинови емулгатори, Кр. Никовска, Й. Алексиева

9. Хигиенна оценка на храни по някои показатели за химична безопасност, П.Гацева, Д.Славчева, М.Славчев

10. Хранителни навици на бременни жени с нисък социално-икономически статус, П.Гацева, М.Славчев, Н.Чардаклиева

11. Бета-каротинът и ликопинът в храненето на служещи от професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив, Виктория Атанасова

12. N-нитрозамини в храните, Виктория Атанасова

 

27 октомври 2006 г.петък

 

8. Индустриален мениджмънт


8. Industrial Management

 

14,00 ч. Аудитория 205, бл. 2 14:00 рm, Hall 205/2


Председател: доц. д-р инж. Александър Бичуров


Секретар: ас. Снежинка Константинова

1. Маркетинговата активност на фирмите от хранителната и питейната индустрия, Александър Бичуров

2. Контролингът – нова концепция във фирменото управление, Александър Бичуров

3. Контролингът в системата на корпоративното управление, Ас. Конарев

4. Някои принципни аспекти на влиянието на чуждестранните преки инвестиции върху заетостта в страната-домакин, Соня Игнатова

5. ОДИТ на маркетинговите взаимоотношения с клиентите и потребителите, Атанас Ташев, Пламен Ицов

6. Визия за виртуалното предприятие, Атанас Ташев

7. реинженеринг на мрежи от предприятия – потребност и шанс за развитие на българския бизнес, Анастасия Бънкова

8. Реинженеринг на фирмите от хранителната промишленост през призмата на изискванията на ЕС, Божидар Хаджиев

9. Юридически статут и системи за управление на търговски дружества от туризма, Ива Бичурова, проф. д.ик.н. Пейо Пеев

10. Данъчните приходи в бюджета под влияние на промените в акциза на цигарите през последните години, Костадин Даскалов

 

27 октомври 2006 г.петък

 

10. Автоматика, компютърни и комуникационни системи и технологии


10. Automation, Computer and Communication Systems and Technologies

 

11,00 ч. Аудитория 354, бл. 1 11:00 аm, Hall 354/1Председател: доц. д-р инж. Чавдар Дамянов

Секретар: гл. ас. д-р инж. Михаил Мукарев


 

1. Разработване на инструментален прибор и методика за проследяване кинетиката на коагулация на мляко, Б. Миленков, К. Динков, М. Душкова2. Настояще и пазарни тенденции при 8-битовите микроконтролери, Атанас Десев, Николай Шопов, Оник Мариносян

3. Постояннотокови или променливотокови електрозадвижвания при избор на енергоспестяващи решения за управление на електромеханични системи, Лена Костадинова, Петя Димитрова, Ангел Кансъзов, Руслан Тенчев

4. Цветово разпознаване със самоорганизиращи се невронни мрежи на Кохонен, Чавдар Ив. Дамянов

5. Основни проблеми при автоматичното управление на фумигацията на съхраняваното зърно, Никола Гинов

6. Управление на работата на вентилаторите за охлаждане на складираното зърно, Никола Гинов

7. Приложение на методите за планиране на експеримента за управление и интензификация на процеса на оцетнокисела ферментация, Жеко Т. Стойчев

8. Изследване и интензификация на процеса на оцетнокисела ферментация на ферментирал хидролизат от оризова кърма, Жеко Т. Стойчев, Нгуен Тхи Зъ, Иванка С. Стоилова

9. Планиране и управление водещо до оптимално използване на ресурсите при работата на многоцелеви заводи от химическата и хранително-вкусовата промишленост. Ресурсно-осигурителни вериги, Кирил Минчев, Боян Иванов

10. Среда за електронно обучение в катедра “Информатика и статистика” при УХТ – Пловдив, Камен Мицев, Нанко Бозуков

 

14,00 ч. Аудитория 354 , бл. 1 14:00 рm, Hall 354/1


Председател: доц. д-р инж. Лена Костадинова

Секретар: ст. ас. инж. Радослава Габрова

 

11. Повишаване бързодействието на автоматични „on-line” класификатори в специализирани устройства за „проследяване” качеството на аграрни продукти, ч. I, Атанас Георгиев, Лена Костадинова, Радослава Габрова, Десислава Попниколова

12. Повишаване бързодействието на автоматични “on-line” класификатори в специализирани устройства за “проследяване” качеството на аграрни продукти, ч. II, Радослава Габрова, Атанас Георгиев, Николай Бакларов

13. Толерантни към неизправности системи за управление, Захари Каврошилов

14. Комплексна автоматизация на спиртното производство, Захари Каврошилов

15. Класификация на ябълки въз основа на тяхната форма чрез обработка на образи, Красимир Колев

16. Цветови анализ на образи за окачествяване на ябълки, Красимир Колев

17. Моделиране на полупериодичен процес за получаване на полимера Poly-b-Hydroxybutyrate (PHB) от смесена култура на Lactobacillus Delbrulckii и Ralstonia Eutropha, В. Любенова, М. Игнатова, М. Новак, Т. Патаринска

18. Синтез на признаци за окачествяване на зеленчуци с дискретно косинусно преобразуване (DCT), Н.А.Шопов, Ч.И. Дамянов, А. Десев19. Подобряване на работата нелинеен предсказващ регулатор посредством вграден цифров филтър, Маргарита Терзийска, Янчо Тодоров, Михаил Петров

20. Сравнително изследване на интелигентни алгоритми за управление, Маргарита Терзийска, Янчо Тодоров, Михаил Петров

21. Методи за обективно разпознаване състоянието на храни, Таня Титова

 

27 октомври 2006 г.петък

13. Електротехника и електроника


13. Electrical Engineering and Electronics

 

14. Физико-математически науки в ХВП


14. Physical and Mathematical Sciences in FFI

16,30 ч. Аудитория 354, бл. 1 16:30 рm, Hall 354/1

Председател: доц. д-р инж. Георги Динков
Секретар: ст. ас. инж. Пламен Никовски

1. Изследване на резонансни инвертори при фазов метод за регулиране на изходната мощност, Николай Банков, Александър Вучев

2. Относно измерването на малка остатъчна индукция, Георги Динков

3. Влияние на геометричните размери върху коефициента на преобразуване на цилиндричен капацитивен нивомер, Иван Маслинков, Пламен Никовски


4. Измерители на преместване, Мария Динкова, Емил Динков, Танер Неджип

5. Устройство за изследване на параметрите и характеристиките на фотоволтаични панели, Танер Неджип, Емил Динков, Мария Динкова

6. Рефрактометричен метод за изследване кинетиката на желеобразуване на биополимери, И.Н.Панчев, Кр.Николова, С.Съйнов

 

27 октомври 2006 г.

петък

 

11. Машини и апарати, опаковки и технологично обзавеждане на ХВП и БТП


11. Machines and Apparatuses, Packages and Technological Equipment of Food and Flavour and Biotechnological Industries

 

11,00 ч. Аудитория 207, бл. 4 11:00 аm, Hall 207/4Председател: доц. д-р инж. Милчо Ангелов

Секретар: д-р инж. Донка Бодурова

1. Числено изследване влиянието на началната турбулентност върху параметрите на двуфазна струя, доц. д-р Милчо Ангелов, проф. дтн Иван Антонов, доц. д-р Иван Богоев

2. Анализ на точността на технологичен процес чрез използване на метода ”6s” в уредостроенето, Н. Панчев, Ат. Ламбрев, В.Ненов

3. Изследване на коефициента на триене при покой между хранителен продукт и контактната повърхнина, Т. Николов, В. Ненов, П. Митев, П. Димитрова

4. Определяне профила на винтовите повърхнини на съвместно работеща винтова двойка, Иван Янчев, Цветан Мачев, Константин Мачев5. Анализ и оценка на конструкцията на флакони за автоматично опаковане на козметични и миещи продукти, Елена Георгиева, Илона Илкова

6. Оптимизиране на технологичен процес за автоматично опаковане на бонбони в кутии, Елена Георгиева

7. Хидродинамика на биореактор за имобилизирани клетки

І. Определяне на основни хидродинамични характеристики, Георги Костов, Здравка Велкова, Михаил Ангелов, Анелия Петрова

8. Хидродинамика на биореактор за имобилизирани клетки,
ІІ. Експанзионни характеристики,
Георги Костов, Здравка Велкова, Михаил Ангелов, Анелия Петрова

9. Синхронизиране работата на VFFS опаковъчна машина с дозиращо устройство, Стефан Стефанов, Иван Янчев
27 октомври 2006 г.

петък

12.Енергийна ефективност, топлотехнически, хладилни и климатични инсталации


12. Energy Efficiency, Heat Engineering, Refrigeration and Air-Conditioning Installations

 

11,00 ч. Аудитория 401, бл. 2 11:00 рm, Hall 401/2Председател: доц. д-р инж. Ангел Емануилов
Секретар: ас. д-р инж. Станислава Ташева

1. Равновесна влажност на закваска за кисело мляко, Иван Киряков, Минчо Минчев

2. Сравнителен анализ на някои технологични схеми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители, Г. Вълчев, Д. Танева, В. Рашева3. Eкспериментално изследване хидродинамиката на три вида пълнежи в кохобационна колона и сравняване с аналитично получени стойности, Станислава ТАШЕВА, Георги ВЪЛЧЕВ, Виолета РАШЕВА

4. Екстракция на растителни суровини с втечнени газове Част І. Лабораторна инсталация, Ненко Ненов

5. Специфична топлина на изпарение на доматен сок, Андрея Костов, Ненко Ненов

6. Топлинната инерция – критерий за енергийната ефективност на импулсни сушилни процеси, Георги Раичков

7. Тенденции и фактори влияещи върху енергийната интензивност на българската икономика, Костадин Даскалов

 

27 октомври 2006 г.

петък

15. Биополимери и биокатализатори


15. Biopolymers and Biocatalyzers

 

 14,00 ч. Аудитория 402, бл.1 14:00 аm, Hall 402/1

Председател: доц. д-р Иван Пищийски
Секретар: гл. ас. Атанаска Колева

1. Биосинтеза на ксиланаза при дълбочинно аеробно култивиране на Aspergillus niger B 03 в лабораторен биореактор, Георги Добрев

2. Кинетични изследвания върху влагозадържащия ефект на хранителни покрития от полизахариди при хлебни изделия, Марианна Баева, Иван Панчев, Елисавета Недялкова, Сашко Ламбов, Надя Илиева, Виолета Славова

3. Имобилизация на ксиланаза от Aspergillus niger B 03 върху мембрана от полиамид, Гинка Делчева, Иван Пищийски

4. Физиологични изследвания на конститутивни мутанти Leuconostoc mesenteroides продуциращи гликозилтрансферази, Тонка Василева и Илия Илиев

5. Влияние на pH и температурата върху получаването на циклодекстрини, Боряна Жекова, Веселин Станчев, Иван Пищийски6. Ядливите гъби – ценен източник за получаване на биологично активни компоненти, М. Крачанова, Ел. Павлова, М. Гочева, П. Денев, Д. Андонова, В. Късовски, В. Карагьозов, А. Славов, Г. Бекяров

 

27 октомври 2006 г.петък

16. Лингвистика


16. Linguistics

 

11,00 ч. Аудитория 201, бл.2 11:00 аm, Hall 201/2


Председател: ст. преп. Таня Великова
Секретар: ст. преп. Мария Попова

1. A la recherche du bilinguisme rationnel, Jana Krasteva


2. Възможности за използването на езикови корпуси в обучението по английски език за специфични цели, Цвета Луизова-Хорева, Корнелия Чоролеева

3. Прилагане на интегрирано обучение в изучаването на специализиран английски език, Корнелия Чоролеева, Цвета Луизова-Хорева

4. Езикова подготовка и речева адаптация към медицинската терминология, Майя Бодурова, Явора Опрова

5. Синоними, антоними, омоними и пароними в езика на медицината, Антоанета Краевска, Андония Куцарова, Петка Къленикова, Лиляна Маджарова, Милка Тилева

6. Комплекс от упражнения за развитие на писмената и устната реч на чуждестранните студенти при работата им със специализирани текстове, Милена Палий

7. Учет особенностей глагольной терминологии русских научно-технических текстов при преподавании русского языка, Милена Палий

 

14,00 ч. Аудитория 201, бл. 2 14:00 рm, Hall 201 / 2


Председател: ст. преп. Цвета Луизова-Хорева

Секретар: преп. Корнелия Чоролеева
 

8. Предложение за изграждане на европейска мрежа от университети, подпомагаща ги в изграждането на стратегия за езикова политика, Ина Манева, Ваня Симеонова

9. Междукултурноориентираното чуждоезиково обучение (I), Надежда Лилова

10. Междукултурноориентираното чуждоезиково обучение (II), Надежда Лилова

11. TWO NOTES ON SHAKESPEARE, Valentin Videnov

12. Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд, Наталия Янкова, Мария Кръстева, Къймет Йълмаз, Айше Йълмаз

13. Българският принос в логическата семантика, Лъчезар Янков

14. Използване на визуализирани мултимедийни терминологични полета (ВМТП) в чуждоезиковото обучение на студенти от Технически университет – София, Антония Велкова


15. Възможности за индивидуализиране и диференциране на обучението по информационни технологии в 9-ти клас, Стоянка Н. Коева, Тоньо Р. Карталев

16. Педагогически измерения на професионалната подготовка във ВУЗ, Стоянка Коева

17. Трапезата в литературното пространство, (Културологични и литературно-съпоставителни аспекти), Данка Иванова, Здравко Дечев, Милена Динева, Светлана Стоянова, Соня Александрова 

 
Каталог: data -> events
events -> Съобщение покана за медиите
events -> Концерт посветен на 100 години от рождението на голямата пианистка проф. Люба Енчева
events -> Aiesec организира студентска бизнес симулация в областта на корпоративната социална отговорност софия, 22. 02. 2008 г
events -> Александър Малинов
events -> Баронът на техното“ Dave Clarke идва да разбие българските техно-фенове през октомври!
events -> 18 февруари 2011, петък, зала “България” 19: 30 Йоханес Брамс (1833 – 1897)
events -> Семинар околна среда Управление на градската околна среда
events -> Съобщение до медиите
events -> Програмата петък – 6 юли
events -> Програма роберт Шуман Цикъл Фантастични пиеси, оп. 12 Клод Дебюси Островът на радостта Морис Равел


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница