Програма на „загорка" ад „ Създаваме по-добро бъдеще"Дата25.07.2016
Размер61.59 Kb.
#5244
ТипПрограма


Дарителска програма на „ЗАГОРКА” АД

Създаваме по-добро бъдеще”2012 г.
ФОРМУЛЯР

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
РЕЦИКЛИРАНЕ
ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ:ИМЕ НА ПРОЕКТА:СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:


Вх. №
Попълва се при получаване

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Моля, използвайте полетата под съответните точки, за да впишете необходимата информация. Използвайте шрифт Ариал, размер 11. Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен текстови файл на ел. поща: zagorka@fund-sz.org или на електронен носител в офиса на „Обществен дарителски фонд - Стара Загора” (ул. „Граф Игнатиев” 14, гр. Стара Загора)

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
1.1 Име и адрес за кореспонденция


Име на организацията / групата:

Адрес:


Телефон/факс:

електронна поща:

интернет страница:
Представляващ организацията:

Телефон:

електронна поща:
Ръководител на проекта:

Телефон:

електронна поща:


  1. Съдебна регистрация (гражданските групи посочват данните на организацията-посредник)
Номер и дата на съдебното решение:

ЕИК:  1. Кратка история на организацията. Информация за последните проекти и опит в областта, в която се кандидатства.
 1. ПРОЕКТ
  1. Наименование на проекта

  1. Стойност на проекта

(По настоящата програма не се изисква собствен принос от кандидатите. Минималната стойност на финансиране по програмата е 5000 лева)


Обща стойност на проекта:

Искани средства от програмата:

Собствен принос:  1. Период на изпълнение

(Дейностите по проектите трябва да започват не по-рано от 1 май 2012 година и да приключват не по-късно от 30 октомври 2012 г. Максималната продължителност на един проект е 6 месеца.) 1. ОПИСАНИЕ
3.1 Описание на проблема. Каква е необходимостта от реализиране на този проект? Направете кратък анализ на ситуацията. (максимум 1 страница)3.2 Цел на проекта3.3 Целева група

(Кой има полза от осъществяването на вашата инициатива и в какво се изразява тя? Кои са преките ползватели на резултатите от проекта? Предвиждате ли да ги включите в изпълнение на някои от дейностите?)3.4. Планирани дейности

а) Опишете всички основни дейности, като се уверите, че те са в съответствие с поставените цели.б) График на дейностите.

месец

дейност

І

ІІ

ІІІ

ІV

V


  1. Организация и управление на проекта

(Направете списък с имената и отговорностите на членовете на екипа)3.6 Очаквани резултати от реализацията на проекта

(Посочете количествени и качествени показатели, с които ще се измерят постигнатите резултати)
3.7 Публичност и прозрачност

(По какъв начин ще популяризирате проекта и неговите резултати? Как ще популяризирате получената подкрепа?) 1. ОБОСНОВКА НА БЮДЖЕТА
Попълнете приложението с бюджетната таблица във формат Excel!

(В свободен текст аргументирайте предлаганите разходи и приносът им за постигане целите на проекта - до 1 стр.)
Приложение 2: Формуляр на бюджет (Microsoft Excel Spreadsheet)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница