Програма От командната линия, след като сме влезли в директорията където е файла с фортран-кодДата09.09.2016
Размер27.29 Kb.
#8581
ТипИнструкция
Компилиране и стартиране на програма

1. От командната линия, след като сме влезли в директорията където е файла с фортран-код:

  • Компилиране с инструкцията:

g77 -o myprogram myprogram.for

myprogram.for е името на файла с код на Фортран

g77 е името на компилатора

-о е опция показваща на компилатора че следващата дума е името на файла с бинарен код (компилирания екзе-файл)  • Стартиране. След успешно компилиране се появява файл myprogram.exe. Програмата се стартира с името на екзе-файла т.е. myprogram

2. С компилатора Vfort:

Отваря се прозорец за нов файл за фортран-код. С бутона project/create project се отваря прозорец save as, в който се задава име на проекта във файл с разширение .prj След това се отваря прозорец open, в който се приема или записва името на файла с фортран кода с разширение .for.  • Компилирa се с бутона project/Build (или съответната икона)

  • Стартира се с бутона project/Execute (или съответната икона)

Най-късата възможна програма, която нищо не прави, но съдържа задължителните инструкции: име на програмата, спиране, край.

PROGRAM MAIN

STOP

END


Първите 6 знака ( вляво от синята черта) се остават празни за поставяне на номер на командата, при нужда, или за знак за коментар.

Прости инструкции за въвеждане и извеждане на данни:

Инструкцията WRITE(*,*) променлива

Извежда в неформатиран вид значението на променливата на екрана на монитора.Инструкцията PRINT *, list

Извежда в неформатиран вид значението на променливите на екрана на монитора. Текстови коментари могат да се извеждат като се ограждат с апостроф.

Например:

A=2.3


PRINT *, ‘rezultat=’, A

Ще изведе на екрана: rezultat=2.3Инструкция READ

За прочитане на данни от файл или от клавиатура се използва инструкцията

READ (u,f) list

Където u е номерът на устройството, от което се чете (* е клавиатура), a f форматът на данните (* е произволен формат).

Например:

READ(*,*) A

Прочита данни въведени от клавиатурата и ги съхранява в променливата А.

Зад.1 Наберете кода и изпълнете следната програма:

program circle

real radius, obikolka, plosht

parameter (PI=3.1415926)

c tazi programa izchisliava

c obikolkata i ploshta na kryg.

write(*,*) ‘Vyvedi stoinost za radius: ‘

read(*,*) radius

obikolka=2*PI*radius

plosht=radius*radius*PI

write(*,*) ‘Obikolka= ‘, obikolka

write(*,*) ‘Plosht= ‘, plosht

pause


stop

end


Стандартни функции

Вградените във FORTRAN стандартни функции се извикват като се въведе тяхното име и израз (наречен аргумент) в кръгли скоби след него.

Основните функции са следните:

SQRT - квадратен корен от реален аргумент;

SIN - синус от ъгъл в радиани;

COS - косинус от ъгъл в радиани;

TAN - тангенс от ъгъл в радиани;

ASIN - arcsin (в радиани);

ACOS - arccos (в радиани);

ATAN - arctg (в радиани);

ALOG10 - лоритъм при основа 10;

EXP - експонента;

IFIX - преобразуване на реален аргумент в цял;

FLOAT - преобразуване на цял аргумент в реален;

NINT - преобразуване на реален аргумент в най близкото цяло;
Зад.2 Напишете програма, в която потребителят въвежда стойност на х от клавиатурата и се пресмятат и извеждат на екрана стойностите на формулите:

У1=3х21/23У2= sin(x)+2cos2(x)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница