Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2016/2017гДата13.01.2018
Размер77.76 Kb.
ТипПрограма
Приета на КС 14.09.2016.

ПРОГРАМА

по анатомия за студенти І курс дентална медицина

зимен семестър на учебната 2016/2017г.
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЕН АПАРАТ

Лектор: Доц.д-р Слави Делчев, дм


Седмица

Лекции 1 ч.

Упражнения 2 ч.

Уч. час

І.

15-17.09.


 1. Въведение в анатомията

общи понятия, ориентация в пространството, анатомична номенклатура.

2

ІІ.

19-21.09.Въведение в анатомията на човека.

а. Анатомията в системата на биологичните науки. Предмет и задачи на анатомията.

б. Морфологична организация на човешкото тяло – отдели, области, системи, елементи. Ориентация на човешкото тяло. Анатомична номенклатура

в. Значение на анатомията за стоматологичната практика.1. Кости на туловището.

Гръбначен стълб.

а. Прешлени. Типични прешлени. Принципно устройство. Регионални особености. Първи и втори атипичен прешлен.

б. Извивки на гръбначния стълб.

Кости на гръдния кош – костна и хрущялна част на ребрата, класификация.

Гръдна кост – части.
2. Кости на раменния пояс и свободния горен крайник.

Ключица – форма, разположение.

Лопатка – разположение, повърхности, ставна ямка. Раменна кост – проксимален и дистален край, ставни повърхности.


2

2

ІІІ.

26-30.09.


 1. Кости на раменния пояс и свободния горен крайник.

Лакътна и лъчева кости – проксимален и дистален край – ставни повърхности, костни елементи. Кости на китката, дланта и пръстите.


 1. Кости на тазовия пояс и свободния долен крайник.

Тазов пояс: тазова кост – части, ставни повърхности. Кръстцова кост- образуване и функция. Бедрена кост – проксимален и дистален край – ставни повърхности. Капаче. Голям пищял и малък пищял – ставни повърхности в проксималния и дистален край. Кости на глезена и ходилото.

2

2


ІV.

3-7.10.Учение за костите.

Общи данни.Костта като орган. Форма и структура на костите.

Класификация,развитие и растеж на костите. Свързвания между костите. Общи данни.Видове свързвания- непрекъснати и прекъснати свързвания. Характеристика. Класификация. Биомеханика.


 1. Кости на черепния покрив.

Челна, теменна и тилна кост. Калвария. Череп на новороденото.


 1. Слепоочна кост.

Кухини и канали в слепоочната кост.2

2


V.

10-14.10.


 1. Кости на черепната основа.

Клиновидна и решетъчна кост.


 1. Кости на лицевия череп.

Горна челюст. Долна челюст. Възрастови особености. Малки кости на лицевия череп.

2

2


VІ.

17-21.10.Учение за мускулите.

а. Общи данни.Мускулът като орган. Строеж на мускула. Класификация на мускулите.

Спомагателни образувания на мускулите. Биомеханика.


 1. Черепът като цяло.

Носна кухина и околоносни синуси. Възрастови особености на черепа.


 1. Черепът като цяло.

Очница, слепоочна, подслепоочна и крилонебцова ямка.

2

2


VІІ

24-28.10

 1. Черепът като цяло.

Вътрешна и външна повърхност на черепната основа.


 1. Черепна топография.

Отвори и елементи, преминаващи през отворите. Наименования на черепномозъчните нерви.

2

2


VІІІ.

31.10-04.11.МСН на горен крайник.

Мускулни групи.Магистрални кръвоносни съдове.Инервация. Общи данни. Мишичен сплит. Главни клонове за горен крайник.
2.Тест върху череп и кости на туловището и крайниците.

2


ІХ

07-11.11.1. Свързвания на костите.

Свързвания на костите на крайниците – раменна и лакътна става. Принципно устройство, биомеханика.


2. Свързвания на костите.

Свързвания на костите на крайниците - тазобедрена и колянна става. Принципно устройство, биомеханика.2

2


Х

14-18.11.МСН на горен крайник.

Топографски образувания. 1. МСН на горен крайник.

Мускули на рамо и мишница.


 1. МСН на горен крайник.

Мускули на предмишница и ръка.

2

2


ХІ

21-25.11.

2.МСН на горен крайник, топографски образувания.

2


ХІІ

28.11-02.12.
МСН на долен крайник.

Мускулни групи. Магистрални кръвоносни съдове.Инервация. Общи данни. Поясно-кръсцов сплит. Главни клонове за долен крайник. 1. МСН на долен крайник.

Мускули на таз и бедро.


 1. МСН на долен крайник.

Мускули на подбедрица и ходило.

2

2


ХІІІ

05-09.12.


 1. МСН на долен крайник, топографски образувания.

 2. Обзор върху МСН на крайници.

2
2

ХІV

12-16.12.МСН на долен крайник.

Топографски образувания.

2.Тест върху свързвания и МСН на крайниците.

2


ХV

19-23.12.1. Връзки на нормалната морфология на ОДА с клиничната практика.

2Семестриални изпити:

I тест - череп и кости на туловището и крайниците - 60 точки :

Теоретичен тест– 40 т. - череп и кости на туловището и крайниците

Практичен изпит – 20 т. - череп

II тест - свързвания и МСН на крайниците - 40 точки

Теоретичен тест – 20 т.

Практичен изпит – 20 т.

Общо: 100 точки


Оценка:

95 – 100т. – 6,00

89 – 94т. – 5,50

83 – 88т. – 5,00

77 – 82т. – 4,50

71 – 76т. – 4,00

65 – 70т. – 3,50

60 - 64 т. – 3,00

Под 60 т. – 2,00

ВАЖНО! Студентите постигнали 80% от общия брой точки за първи семестър /т.е. 80 точки/ освобождават раздела ОДА от крайния изпит.

Студентите постигнали 80% от сумата на общия брой точки от трите семестъра/І+ІІ+ІІІ/ се освобождават от практичен изпит.

Литература

Учебници

1.Балтаджиев Г , Атанасова П, Коева И, Сивков С, Балтаджиев А. Анатомия на човека, Издателство Лакс Бук, Пловдив, 2016.

2. Овчаров В, Ванков В,. Анатомия на човека. Медицинско издателство Арсо, София, 2012, 2015 или 2016

3.Василев В. Repetitorium anatomicum. Медицина и физкултура, София, 1995.Ръководства

1.Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.

2.Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Опорно-двигателен апарат. Лакс Бук, Пловдив, 2014.

Атласи

1.Sobotta. Atlas of human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2011.

2.Платцер В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Двигателен апарат. 8. преработено издание.Thieme Lettera, 2005.

3. Синельников Р. Атлас по анатомия на човека - под редакцията на проф. Овчаров, Издателство Софпрес ООД, 2010, том I.5.Фотографски атлас по анатомия. С. Делчев, С. Новаков, Р. Иванова, Лакс Бук, 2016.

Сайт на Катедра по анатомия, хистология и ембриология: www.anatomy.plcnet.org
Изготвили програмата: Утвърдил:

Доц. д-р Слави Делчев, дм Проф. д-р Стефан Сивков, дм
Каталог: files -> Programs -> 2016 17
Programs -> Програма по анатомия за студенти от ІІ медицински курс летен семестър 2013/2014
Programs -> Програма по анатомия за студенти от ІІ курс медицина летен семестър 2016/2017 Лектор: Доц д-р Слави Делчев, дм
Programs -> Седмична програма (2013-2014) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Кредит: 7 Седмица
Programs -> Програма по анатомия за студенти от І курс дентална медицина през летен семестър на учебната 2016/2017г
Programs -> Програма по анатомия за студенти І курс дентална медицина зимен семестър на учебната 2017/2018г
Programs -> Седмична програма (2016-2017) Нервна система и сетивни органи I курс медици Лектор: Проф д-р Стефан Сивков, дм Седмица
2016 17 -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2016/2017 Г
Programs -> Програма за лекции и упражнения по анатомия за І медицински курс през първи зимен семестър на учебната 2017/2018 Г
Programs -> Програма на лекциите и упражненията по анатомия и хистология


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница