Програма по безопасност на движението по пътищатастраница1/9
Дата23.09.2016
Размер1.73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ръководство за упражнения

на млади водачи на МПС

по пътна безопасност

Ръководство за упражнения

на млади водачи на МПС

по пътна безопасност

Съставители:

Франческо Авалоне,

Ана Мария Джанини

Роберто Сгала

Ръководство за обучение на млади шофьори по пътна безопасност

Редактирано от

Франческо Авалоне, Ана Мария Джанини и Роберто Сгала
ПРОЕКТ ICARUS

Международна програма по безопасност на движението по пътищата


Програмата ICARUS „Изследване чрез действие“ е разработена в три основни направления: Първото - включва изграждането на европейска мрежа от национални институции, ориентирани към популяризиране на пътната безопасност. Тези институции направиха анализ на факторите, водещи до рисково поведение на младите шофьори на пътя.

Второто направление се занимава с проучване на голяма извадка млади шофьори.

Резултатите бяха резюмирани в доклад, включващ:

i) общи и специфични фактори на риска на национално ниво;

ii) индивидуални променливи, предвиждащи рискови поведения;

iii) наличието на групи шофьори, за които има сериозен риск от предизвикване/участие в пътнотранспортни произшествия.

Въз основа на тези даннитретото направление предвижда образователна програма, основаваща се върху общите и специфичните фактори на риска на национално ниво.

Настоящото Ръководство се занимава с образователната програма.


Координатор на проект ICARUS: Роберто Сгала

Научен координатор: Ана Мария Джанини

Координатор на проекта за обучение: Франческо Авалоне

Ръководител на проекта за обучение: Джорджиа Орту Ла Барбера

Старши експерт по обучение и преводач: Джанета дел Бове

Младши експерти по обучение: Луиза Ди Донато, Киара Пиерсанти

Редактори: Елизабета Манчини, Франческа Барала, Лучиана Барон

Генерална дирекция за енергетика и транспорт

TREN/SUB/01-2008

S12.524865

Проект ICARUS

Международна програма по безопасност на движението по пътищата
Съдържание
Предговор 9
Част първа

Образователният модел

1. Въведение 13

2. Образователен курс 17

3. Образователни модули 19

4. Групата обучаващи се и преподавателят 24 5. Използване на комплекта 26
Част втора

Материали за обучение

Раздел 1. Ориентация 29

Дейности, цели, изложение 30

Раздел 1. Вариант 1. „Вашето настроение” 31 Раздел 1. Вариант 2. „Ако бях...” 33

Раздел 1. Вариант 3. „Аватар” 35 Работни листове 37


Раздел 2. Проучване на явленията. Причините за ПТП и профили на младите шофьори

Дейности, цели, изложение 43

Раздел 2. Вариант 1. „Черният списък” 44

Раздел 2. Вариант 2. „Фотороботът” 47 Работни листове 49Раздел 3. Индивидуалните детерминанти на поведението на водачите при шофиране

Дейности, цели 61

Раздел 3. Фокус 1. Възприемане на рисковете и поемане на отговорността

Раздел 3. Вариант 1. „Маршрутът” 62

Раздел 3. Вариант 2. „Анкетата” 64

Раздел 3. Фокус 2. Емоции по време на шофиране и спазване на правилата по БДП

Раздел 3. Вариант 3. „Емоции в отделни ситуации” 66

Раздел 3. Вариант 4. „Адвокат на дявола” 69 Работни листове 71Раздел 4. Образование по пътна безопасност

Дейности, цели, съдържание 87

Работен лист 90

Раздел 5. Поведение при шофиране и групова динамика

Дейности, цели, изложение 107

Раздел 5. Вариант 1. „Състезанието” 107 Раздел 5. Вариант 2. „Приятели” 110

Работни листове 113
Раздел 6. Популяризиране на културното и безопасно поведение на пътя.

Дейности, цели, изложение 118

Раздел 6. Вариант 1. „Листовката” 120

Раздел 6. Вариант 2. „Страницата от социалната мрежа” 122 Раздел 6. Вариант 3. „Видеоклипът” 124 Работни листове 126Раздел 7. Приключване и оценка на обучението

Дейности, цели, изложение 128

Раздел 7. Вариант 1. „Пощенската картичка” 129

Раздел 7. Вариант 2. „Анкета за оценка на обучението” 130 Раздел 7. Вариант 3. „Вашето настроение” 131

Раздел 7. Сертификати за участие 132

Работни листове 133
Приложения:

Приложение 1 Влияние на поведението на младите водачи върху намаляване на катастрофите 140

Джийн Тачър Шоуп

Приложение 2. Младите шофьори и възприятието им за риска на пътя 163

Ана Мария Джанини и Фабио Лучиди

Приложение 3 Учене и обучение 172

Франческо Авалоне
Психология на учението

Учене и обучение

Организарано обучение

Библиография 193

Предговор
Технологичната еволюция и процесът на глобализация фундаментално промениха ежедневието на нашата планета. Стари и нови проблеми са предоставени на вниманието на политиците и обществото с цел намиране на решения, които да подобрят условията на живот и съвместното съществуване между хората. Основните сфери, в които бъдещето на човечеството е застрашено, включват: околната среда и устойчивото развитие, справедливо разпределение на ресурсите, лекуване и превенция на различни заболявания, насърчаване на работата и работещите. Решаването на проблеми с такава сложност изисква постоянно разширяване на познанията, като се усвоява нова информация , която да стимулира и подпомага постоянния процес на усъвършенстване.

Някои публични и частни организации отдавна са наясно с новите обществени потребности, но в много случаи техният подход е опростенчески и на парче. Обаче естеството на проблемите, пред които трябва да се изправим, изисква повишени нива на интеграция между разнородни институции.

Пътната безопасност и отговорното шофиране се определят от множество променливи и техните резултати се отнасят не само до живота и здравето на отделни хора, а на цялото общество. В Италия е създаден специален алианс между институциите, отговарящи за пътната безопасност и сферата на научните изследвания. По-конкретно, от 2001 г. насам проектът се изпълнява в рамките на кампания за образование по пътна безопасност, която е насочена към младежите и пълнолетните в млада възраст и е популяризирана от италианската полиция, Факултета по психология към Римския университет „La Sapienza”, Министерството на инфраструктурата и транспорта, Министерството на образованието, университетите и научните изследвания и фондация ANIA. Основната цел на тази инициатива е да помогне на младите хора да разберат важността от спазването на правилата за движение по пътищата, насърчаване на културното и законно поведение и избягване на рискови ситуации, основната причина за ПТП.

Значимите констатации, направени през последните десет години1, представляват базата на предложения проект ICARUS (Международна програма по безопасност на движението по пътищата), който е пред приключване и благодарение на финансирането от Европейската комисия включва 14 държави в продължение на 30 месеца.

Целта на ICARUS бе и продължава да бъде разработването на европейска мрежа от изследователи, педагози и полицейски служители, участващи в обучението на младите шофьори и изследването на основните фактори, застрашаващи пътната безопасност.

Документираните в специален том изследвания включват младежи и пълнолетни в млада възраст, живеещи в следните държави: Австрия, България, Кипър, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, и касаят проучване на поведението на водачите на автомобили и мотоциклети във всяка от участващите 14 държави.

Събраните данни бяха използвани за разработване на указания за пътна безопасност и обучение по отговорно шофиране, събрани в настоящото ръководство, което илюстрира различните обучителни програми за европейските младежи на възраст 17-21 години. Ръководството е придружено от обучителен комплект, съдържащ всичките необходими курсови материали и упражнения, които да помогнат на преподаватели и полицейски служители да поемат ролята на преподаватели в близкото бъдеще.

В знак на благодарност към Европейската общност, италианското Министерство на вътрешните работи, ръководителят на италианската полиция, генералния директор на трафика, железниците и комуникациите и специалното звено на италианската полиция, както и делегатите от полицейските сили и министерствата на образованието от участващите 14 държави, бихме желали да посветим този документ на европейските млади хора, които могат да допринесат за пътната безопасност чрез отговорно шофиране, разбирайки света, в който живеят.Част първа

Модел за обучение


Част първа

Модел за обучение

1. Въведение

По самото си естество изследването на пътната безопасност е мултидисциплинарно. Пътната безопасност може да се отнася до планирането и проектирането на пътища и магистрали, технологията на производство на устройства в автомобилите за активна безопасност (напр., алти блокираща система, електронна стабилизираща програма) и пасивна безопасност (напр., подобряване на страничното и челното въздействие, въздушни възглавници, колани и т.н.); законодателни норми и застрахователни практики; процедури за обучение на шофьорите и практиките, използвани за проверка на знанията им, изискванията за управление на МПС; икономическата стойност на повишаването на безопасността и разходите, произтичащи от ПТП; нивото на спазване на закона и правилника, типични за конкретен обществен контекст; до нивото на информираност, наблюдавана в колективното съзнание и ръководена от различните участващи институции.

Въпросът за пътната безопасност включва и темата за културата на водачите на пътя . Без съмнение, важността, отдавана на пътната безопасност, включва спазване на правилата и законите, но тя е и израз на образованието, на гражданското чувство на хората и се отнася до стойности, които движат обществения живот и концепцията за индивидуална и колективна отговорност.

От тази гледна точка младежите имат основна роля в изграждането на нова култура на пътна безопасност и отговорността за поведението на шофиране. Действително, пълнолетните в млада възраст не са просто продукт на средата си, а напротив, те са катализатор на социалния живот. Макар че социалната среда определено има решаваща роля за създаване на условията, при които отделните хора функционират и се проявяват, въздействието й е непряко . С други думи, човешкото действие е генеративно и проактивно, а не изключително реактивно2.

Това предполага, че младите хора имат активна роля в подбора и оформянето на средата; че човешкото съзнание е надарено със способността самостоятелно да генерира нови способности и че е налице възможността за възстановяване от трудностите, срещани в хода на пътешествието из живота.

В тази рамка контролиращото действие и регулиращите познавателни, мотивационни и ефективни процеси и физически състояния получават първостепенна важност в поведението при шофиране. Ако предположим, че при пълнолетните и като цяло при повечето хора познанието за действителността, опитът и адаптирането се характеризират с активно участие в смисъл, че индивидите допринасят за създаването на „реалността“, към която те след това реагират, човек може да осъзнае, че този подход се концентрира върху връзката между индивида и неговия контекст. С други думи, аналитичната част не е отделният човек с неговите присъщи наклонности, стремления и способности, а мрежата отношения, които този човек създава и поддържа с външната среда, в която участва с шофьорското си поведение. Образованието по безопасност е изграждане и реконструкция на представите, които индивидите си създават в нормативните и социални контексти, в които придобиват жизнения си опит.

Следователно, програмата на обучението, представена в настоящото ръководство, придава основна роля на индивида по отношението на неговата среда, подпомага участниците в разбирането на заобикалящата ги среда и улеснява определянето от тяхна страна на подходящи и ефективни стратегии за намеса чрез повишаване на само познанието, разбиране на потенциала и ограниченията и отчитане на способностите (и налични, и придобивани в бъдеще) по отношение шофирането и пътната безопасност.

Настоящото ръководство е предназначено за преподаватели и полицейски служители от различни европейски държави, изразили желанието си да участват в образователна програма, включваща в себе си връзката между само познанието и шофьорското поведение, с цел подобряване на способността за оценка на опасните ситуации и начините за реагиране преди и след това.; способността за самоуправление (предвиждане на последиците от собственото поведение, разбиране и контрол на собствените емоционални реакции, как да се устои на околния натиск); и способността за интроспекция (размисъл по процесите и анализиране на действителността и начините за вземане на решения, генерирането на нови познавателни и поведенчески способности), което е по-подробно илюстрирано в приложение 3, където са изложени потенциалните методологични и технически варианти за обучение.

Целевата аудитория са пълнолетни младежи и девойки на възраст 17-21 г.: диапазон, който представлява важен преход към пълнолетието и често включва в себе си установяването и консолидирането на убеждения, само оценка и поведенчески реакции, които трудно се променят в по-нататъшния живот.

Възприетата методология е в съответствие с перспективата за учене от практическия опит. Всъщност, обучението не е само преноса на информация; то не е под формата на лекции и не цели научаването само на правила или често употребявани фрази. Вместо това обучението е замислено така, че да даде възможност за пътешествие из пътната безопасност, в което от участниците се очаква да играят активна роля, често под формата на игра, в изследването на причините за явленията, в откриването на индивидуални и групови реакции на хората; в определянето на конкретни действия за повишаване на информираността на техните връстници по пътна безопасност и отговорно шофиране.

Предвидени са два различни модела за реализиране на поучителните дейности: целодневен (обучението се извършва постоянно в течение на даден интервал от време) и вечерен (участниците продължават да изпълняват обичайните си задачи, а на обучението по пътна безопасност е посветена само част от техните ежедневни дейности). За всеки модел са осигурени различни варианти от гледна точка на възможностите и времевите ограничения на участниците.

Ръководството не представлява твърдо установен сценарий или текст, който да се спазва стриктно, то по-скоро представлява пътят или маршрутът, който преподавателят може да следва, ако счете за уместно към конкретната тема, като направи избор между отделните варианти за обучение, включени във всеки раздел.

Предимството на ръководството е, че предоставя необходимия материал (от раздела за въвеждането до раздела за оценка на обучението) чрез серия таблици, които подпомагат преподавателя при подготовката и ръководенето на обучението. Тези таблици са подредени в готов за употреба комплект и са придружени от CD, което дава възможност за възпроизвеждането и изменението на образователните материали.

Въпреки включването на помощни материали, изходът от обучението в голяма степен ще зависи от компетентността и ангажираността на преподавателите.

На тях е поверено популяризирането и организирането на обучението по пътна безопасност, активирането на „групата“ и включването на участниците, както и анализът на това какво се получава от различните занимания. Важно е младежите, участващи в това обучение по пътна безопасност, да възприемат водещия като спътник, както и като възрастен експерт, който се интересува повече от разбиране и анализ, отколкото от преподаване. Преподавателят би трябвало да бъде разглеждан като допринасящ фактор в изграждането на бъдещето и в управляването на връзката между отделния индивид и неговия жизнен път.
2. Образователен курс

Както бе посочено във въведението, програма за обучение, представена в настоящото ръководство, придава основна роля на индивида по отношението на неговата среда, подпомагайки участниците в разбирането на заобикалящата ги среда и улеснявайки определянето от тяхна страна на подходящи и ефективни стратегии за намеса чрез повишаване на самопознанието, разбиране на потенциала и ограниченията и отчитане на способностите (и налични, и придобивани в бъдеще) по отношение шофирането и пътната безопасност.

По-конкретно, целта на обучението е подобряване на способността за преценка от страна на участниците на дадена ситуация (предвиждане на възможни развития, предчувстване на събития, прилагане на подходящи стратегии за намеса); способността за самоуправление (предвиждане на последиците от собственото поведение, разбиране и контрол на собствените емоционални реакции, как да се устои на околния натиск); и способността за интроспекция (размисъл по процесите и анализиране на действителността и начините за вземане на решения, генерирането на нови познавателни и поведенчески способности).

Във въведението е подчертан и фактът, че разделите са замислени да дадат възможност за пътешествие из пътната безопасност, в което от участниците се очаква да играят активна роля, често под формата на игра, в изследването на причините за явленията, в откриването на индивидуални и групови автоматични поведения; в определянето на конкретни действия за повишаване на информираността на групата себеподобни по пътна безопасност и отговорно шофиране.

Програма също така се изменя според продължителността на обучението. Използвайки за пример най-екстензивния обучителен модел (включващ 20 часа обучение), можем накратко да опишем курса по следния начин: След въвеждащия раздел, който цели разясняване на целите на обучението и създаване на работната група (раздел 1), целта на втория раздел е да изследва и проучи явленията на пътната безопасност и да определи и дискутира основните профили на шофьорите, произтичащи от изследователския проект ICARUS, изпълнен в редица европейски държави (раздел 2). Впоследствие вниманието се концентрира върху индивида във връзка с различните аспекти на шофирането с цел изследване на степента на възприемане, познавателните и емоционалните механизми, насочващи индивидуалното поведение и имащи въздействие върху шофирането и рисковите ситуации като цяло (раздел 3). След това програмата продължава с преглед на основните рискове от поведението на водача, анализирани са основните стратегии за превенция на риска (раздел 4). Това изложение е пригодено към всяка от участващите европейски държави, за да може представените данни да са уместни и подходящи за конкретния случай.

След това вниманието на участниците се концентрира върху поведението в групата и влиянието му върху излагането ни на рискови ситуации при шофиране (раздел 5). Въз основа на конкретното обучение, участниците се приканват да допринесат активно към създаването на материали, повишаващи информираността на техните връстници по пътна безопасност (раздел 6). Заключителният раздел предлага заключителен синтез на информацията, а обучението приключва с оценка на получените знания (раздел 7).


3. Образователни модули

Както е описано във въведението, за реализиране на образователните дейности са предвидени два различни:

а) ЦЕЛОДНЕВНИ Модули за обучение (обучението се извършва постоянно в течение на даден интервал от време);

б) ВЕЧЕРНИ Модули за обучение(участниците продължават да изпълняват обичайните си задачи, а на обучението по пътна безопасност е посветена само част от техните ежедневни дейности).

За всеки модел са осигурени различни варианти от гледна точка на възможностите за реализирането им и ограниченията във времето.

На разположение са четири различни целодневни модула, включващи съответно 5, 10, 15 и 20 часа обучение.

Целодневните модули са замислени да включват пет последователни часа обучение в течение на един, два, три или четири дни. Дните За обучение може да са последователни (напр. през лятото) или да се използват други модели (например: един ден седмично в течение на две или повече седмици).

Преподавателят има възможността да изгради образователния процес като използва материалите, предоставени в настоящото ръководство. В таблица 1 са дадени примери за програми за всеки от четирите целодневни модула.

Всеки от четирите целодневни модула винаги включва: раздел 1 („Ориентация и въвеждане“); раздел 4 („Образование по пътна безопасност“), който представлява най-важното информационно съдържание и се представя с помощта на слайдове, очертаващи данните, събрани във всяка от участващите европейски държави; и раздел 7 („Приключване и оценка на обучението“).

По тази причина разликите между четирите модула касаят останалите раздели с информация и практически упражнения, които при 5-часов модул са ограничени до раздел 2 („Проучване на явленията. Причините за ПТП и профили на младите шофьори“); при 10-часов модул освен раздел 2, включват и раздел 3 („Индивидуалните детерминанти на поведението при шофиране“) и раздел 6 („Популяризиране на пътната безопасност“). Същата образователна програма се използва и в 15-часовия модул, но повече време е отделено на допълнително изследване и дискутиране на индивидуалните поведенчески реакции на шофьорите в рискови ситуации. 20-часовият модул включва всички учебни раздели;по-конкретно, добавен е раздел 5 („Поведение при шофиране и групова динамика“) и по-подробно разглеждане на поставените въпроси.Таблица 1 – Целодневни модули за обучение


Модули за обучение

Часове

Еднодневен целодневен модул (5 часа)

Двудневен целодневен модул (10 часа)

Тридневен целодневен модул (15 часа)

Четиридневен целодневен модул (20 часа)

1

Раздел 1

Раздел 2


Раздел 4

Раздел 7


Раздел 1

Раздел 2


Раздел 3

Раздел 1

Раздел 2 Вариант 1

Раздел 2 Вариант 2


Раздел 1

Раздел 2 Вариант 1

Раздел 2 Вариант 2


2

3

4

5

6
Раздел 4

Раздел 6


Раздел 7

Раздел 3

Вариант 1 или 2


Раздел 3

Вариант 3 или 4Раздел 3 Вариант 1

Раздел 3 Вариант 27

8

9

10

11
Раздел 4

Раздел 6


Раздел 7

Раздел 3 Вариант 3

Раздел 4


12

13

14

15

16
Раздел 5

Раздел 6


Раздел 7

17

18

19

20

Два различни вечерни модула за обучение са на разположение, в които съответно са включени 10 и 20 часа обучение. Тези модули са замислени да включват два последователни часа обучение в течение на пет или десет дни (но трябва да бъдат проведени в ограничена времева рамка). Примери за двата обучителни модула са представени в таблица 2.Таблица 2 – Вечерни модули за обучение


Модули за обучение

Дни

Часове

Едноседмичен обучителен модул

(10 часа: 2 часа на ден в продължение на 5 дни)Двуседмичен обучителен модул

(20 часа: 2 часа на ден в продължение на 10 дни)1

1

Раздел 1 и Раздел 2

Раздел 1 и Раздел 2: Вариант 1

2

2

3

Раздел 3

Раздел 2: Вариант 2

4

3

5

Раздел 4

Раздел 3 Вариант 1 или 2

6

4

7

Раздел 5

Раздел 3 Вариант 2 или 3

8

5

9

Раздел 6 и Раздел 7

Раздел 3 Вариант 3 или 4

10

6

11
Раздел 4

12

7

13

Раздел 5

14

8

15

Раздел 6 Вариант 1

16

9

17

Раздел 6 Вариант 2 или 3

18

10

19

Раздел 7

20


4. Групата обучаващи се и преподавателят

Настоящата програма е предназначена за младежите и пълнолетните хора между 17 и 21 г. от европейските държави, участвали в проекта ICARUS.

Участниците в обучението може да са младежи, които вече принадлежат към някаква група (например: училищен випуск; културна или спортна група; членове на сдружение, участници в лятно училище и т.н.) или младежи, събрани на едно място единствено с цел участие в това конкретно обучение (ученици от различни випуски, студенти от различни факултети, пълнолетни хора от различни професионални среди).

Създаването на групата следва да бъде предхождано от съответното съобщение, посочващо кой извършва дейността, нейните цели, методология и мястото на обучение. Броят на участниците в дадена група трябва да се състои от минимум 10 и максимум 15-18 младежи, за предпочитане и от двата пола.

Особено внимание следва да се обърне на това да се насърчават младежите да участва в целия обучителен курс и да избягват отсъствия и закъснения, които влияят неблагоприятно на образователния процес.

Преподавателят поема отговорността за целия образователен процес. По-конкретно, той отговаря за:

а) повишаване информираността на ръководителите на организации по темата за опасното шофиране и важността от популяризиране и подкрепа за обучението по пътна безопасност и отговорно шофиране;

б) насърчаване на общуването, любопитството и желанието за участие у младите хора;

в) активно участие на младежите в програмата за обучение и корекциите по нея;

г) адекватна самоподготовка по темите и упражненията, предназначени да ангажират участниците и да насърчат младежите да изразят своите виждания и чувства относно обхванатите теми;

д) провеждане на контролен изпит;

е) записване по начина, счетен за най-подходящ, на всичките въпроси, възникнали по време на заниманията (този собствен доклад ще бъде полезен и за продължаването на образователните дейности, провеждани през следващите седмици, и като архив за бъдещи издания на тази програма).

Въпреки, че програмата е направена за един преподавател, нищо не пречи обучението да се извършва от двойки преподаватели. В такъв случай е важно двамата да споделят общ подход към обучението, особено при подготовката на заниманията.

Независимо дали обучението се извършва от единични преподаватели или двойки преподаватели, от полза е да се организират редовни срещи (на всеки три до шест месеца) между тези, които вече са били в ролята на преподаватели, за да се направи съвместна оценка на напредъка на обучението и постигнатите цели.5. Използване на комплекта

При изпълнението на задачата си, преподавателят ще открие помощните материали, включени в образователния комплект.

Комплектът включва следните 7 раздела:

Раздел 1 – „Ориентация и въвеждане“.

Раздел 2 – „Проучване на явленията. Причините за ПТП и профили на младите шофьори“.

Раздел 3 – „Индивидуалните детерминанти на поведението на водачите при шофиране“

Раздел 4 – „Образование по пътна безопасност“.

Раздел 5 – „Поведение на шофиране и групова динамика“.

Раздел 6 – „Популяризиране на културата на пътната безопасност“.

Раздел 7 – „Приключване и оценка на обучението“.

За всеки раздел е предоставено кратко резюме на дейностите и целите. В допълнение към това всеки раздел включва подробно описание на упражненията, различните варианти за обучение, от които преподавателят може да избира, потенциални теми за групова дискусия и списък на необходимите материали.

Също така, всеки раздел е съпътстван от таблици, които служат за провеждане на разнообразни упражнения и дават възможност за по-задълбочено изучаване на темата с необходимите материали.

Раздел 4 е малко по-различен от останалите. С оглед на това, че представлява занимание с много статистически данни, което е различно в зависимост от конкретната държава, преподавателят следва внимателно да избере само нужните данни преди заниманието. По този начин в раздел 4 ще бъдат включвани различни статистически данни, за всяка от европейските държави, участващи в проект ICARUS. В голяма степен статистическите данни са сходни, с изключение профилите на шофьорите, които са специфични за всяка отделна държава.

Целият материал, е на разположение в приложения компактдиск. Файловете са предоставени и във формат, и в оригиналните варианти, за да се даде възможност за допълнения и/или изменения.

Включена е и брошура, която преподавателят да попълни и използва за организиране на курсовете.

Част втора

Част втора

РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ

И МАТЕРИАЛИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА МЛАДИ ШОФЬОРИ


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница