Програма по дисциплината: "Увод в инструменталната фонетика" Професионално направление: ФилологияДата23.07.2017
Размер28.89 Kb.
#26354
ТипПрограма
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
УЧЕБНА ПРОГРАМА
По дисциплината: "Увод в инструменталната фонетика"
Професионално направление: Филология

Специалност: Немска филология


Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Фонетика

Статут на дисциплината: избираема

Форма на контрол: курсова работа
Общ хорариум

Седмично разпределение на часовете

Семестър

Лекции

15

Блок-курс (2.04.-6.04.2012)


1

Упражнения

30


АНОТАЦИЯ:

Избрани експериментални въпроси преди всичко от областта на акустиката служат за основа на примерни анализи на предварително записани звукови сигнали и записи, направени от самите студенти. Целта на семинара е да запознае студентите с критериите за сегментиране и измерване на сигнали както и със спектралната структура на различните звукови класове в съвременния немски език.


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ (по методични единици)


Nr.

Наименование на темата

Хорариум


1.

Запис на стимули.

1+1

2.

Дигитализиране и едитиране на звукозаписи.

1+2

3.

Осцилограма. Сегментиране на сигнали.

1+3

4.

Критерии за измерване на времетраенето на гласни звукове.

1+2

5.

Плозиви - Voice Onset Time.

1+2

6.

Спектрограма. Критерии за разграничаване на гласни и съгласни звукове в спектрограмата.

2+5

7.

Спектър. Гласни звукове и техните форманти.

2+4

8.

Фрикативи.

2+4

9.

Назали, латерали и /r/-варианти.

2+4

10.

Супрасегментни фонетични единици – ударение и интонация.

2+3ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА:

Borden, G., Harris, K. & Raphael, L. (1994). Speech Science Primer. Physiology, Acoustics and Perception of Speech. Baltimore: Williams&Wilkins.

Boersma, Paul & David Weenink, 1996. PRAAT, a System for Doing Phonetics by Computer (version 3.4.). Report 132. Institute of Phonetic Sciences of the University of Amsterdam, 182 pages. Web Page: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Ladefoged, P. (1982). A Course in Phonetics. San Diego: HBJ

Petursson, M. & Neppert, J. (1991). Elementarbuch der Phonetik. Hamburg: Helmut Buske Verlag. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

http://www.phonetik.uni-muenchen.de/Lehre/Skripten/SGL/SGLHome.html

http://www.ims.uni-stuttgart.de/~jmayer/resources/Phonetik_201004.pdf

http://www.fb10.uni-bremen.de/khwagner/phonetik/kapitel1.aspx
Съставил: Bistra Andreeva

University of the Saarland

FR. 4.7 Phonetics P.O. Box 151150

D-66041 Saarbruecken phone: +49-681-3024691

fax: +49-681-3024684

andreeva@coli.uni-sb.de


Учебната програма е обсъдена на Катедрен съвет.
Р-л на катедра:………………………………….
Учебната програма е приета на Факултетен съвет с протокол Nr. ………. от ……………

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница