Програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 За информация и контактистраница1/9
Дата02.11.2017
Размер0.67 Mb.
#33747
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

.………………….


………………. 2011 г.

ОДОБРЯВАМ:

/Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ/

ДИРЕКЦИЯ “ЖИВОТНОВЪДСТВО”


ДИРЕКЦИЯ “АГРОСТАТИСТИКА И СТРАТЕГИИ”
ДИРЕКЦИЯ „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И ПАЗАРНА ПОДКРЕПА”
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО

ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013

За информация и контакти

Кирил Кирков – директор на Дирекция “Животновъдство”, Министерство на земеделието и храните, България.

е-mail : kkirkov@mzh.government.bg

тел.00359298511339

факс: 0035929809394СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Обосновка 3

II.Състояние на пчеларския сектор в България( резюме). 3

III.Цели 4

IV.Предвидени мерки за финансиране съгласно регламента. 4

V.Описание на дейности, теми, допустими разходи и инвестиции по мерки, заложени в програмата. 4

VI.Очаквани разходи и финансов план 29

VII.Общи финансови условия. 31

VIII.Критерии за оценка на проекти. 31

IX.Ред за предоставяне на финансова помощ. 32

X.Управление на програмата. 32

XI.Нормативна база. 33

XII.Списък на пчеларските организации, които сътрудничат при изработване на програмата по пчеларство. 33

ХІІІ. Мониторингови индикатори за наблюдение на изпълнението на програмата. 34


ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011 - 2013 ГОДИНА
 1. Обосновка


Представената програма по пчеларство за тригодишния период 2011 - 2013 година е съобразeна с Регламент № 1234 /2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП). Програмата съдържа всички предвидени действия от гореспоменатия регламент.


 1. Състояние на пчеларския сектор в България( резюме).

България е на едно от първите места в Европа по видово разнообразие на растителността. Голяма част от релефа на страната дава възможност за отглеждане на пчелни семейства.

Страната ни има традиции в пчеларството и производството на мед и пчелни продукти. Развитието на този подотрасъл на животновъдството се благоприятства от подходящите природни и климатични условия. Пчеларството представлява алтернативна заетост за населението на слаборазвитите селски райони, осигуряваща допълнителни доходи.

През 2009 г. броят на стопанствата отглеждащи пчелни семейства е 29 097.

Характерна черта за сектора е големият брой дребни производители, докато броят на професионалните пчелари, отглеждащи над 150 и повече пчелни семейства е малък. През 2009 г. структурата на сектора се запазва, като данните сочат, че около 46% от пчеларите притежават малък брой пчелни семейства (от 1 до 9 бр.), 41% притежават до 50 пчелни семейства, а 11,5% отглеждат между 50 и 149 семейства. Само в 1,1% от стопанствата се отглеждат над 150 семейства. Това показва, че пчеларството в България все още има екстензивен и разпокъсан характер. За повечето от стопанствата, отглеждащи пчелни семейства пчеларството продължава да не е основен източник на доход, а по-скоро допълнителна дейност.

По предварителни данни на дирекция „Агростатистика и стратегии”, МЗХ през 2009 г. наличните пчелни семейства в страната са 617 420 броя. Пчелните семейства, от които е добиван пчелен мед са 581 415 броя, а добитото количество пчелен мед възлиза на 9 441 тона. През 2009 г. средният добив от пчелно семейство възлиза на 16,2 кг.

По предварителни данни, през 2009 г. пчелният мед е реализиран както следва:


 • директни продажби на краен потребител – 3 541 тона;

 • продажби на търговци на дребно – 1 301 тона;

 • продажби на преработвателни предприятия – 3 252 тона;

 • продажби за промишлеността – 181 тона;

 • за собствена консумация и подхранване на пчелите – 2 282 тона;

 • нереализирани количества – 829 тона.

Пчелният мед е един от земеделските продукти с подчертано експортна ориентация. В условията на сериозна конкуренция, България има утвърдени външни пазари, най-вече в страните от ЕС. По предварителни данни на Националния статистически институт, през 2009 г. износът на пчелен мед нараства значително в сравнение с предходната година – с около 84% и е в размер на 6 116,1 тона на обща стойност 29,2 млн. щ. д. Изнесените количества пчелен мед са на средна износна цена 3 406 щ. д./тон.

Традиционни партньори на страната ни за този продукт са страните от ЕС. През 2009 г, както и през предходните години, главни експортни пазари са Германия (2 877,5 тона на ср. цена 3 456 щ. д./тон), Гърция (1 246,1 тона на ср. цена 3 149 щ. д./тон), а по-малки количества са насочени за Италия (563,8 тона на ср. цена 3 262 щ. д./тон), Белгия ( 256,9 тона на ср. цена 3 579 д./тон), Австрия и др.

В България вътрешното производство задоволява пазара целогодишно, поради което не се налага внос на големи количества пчелен мед. По предварителни данни на НСИ, вносът на пчелен мед през 2009 г. е в размер на 201,6 тона на средна цена 2 611 щ. д./тон.

Както за страните от Западна Европа така и за България вароатозата е разпространено заболяване и нейното нашествие влияе съществено върху добивите, а мерките за третиране върху качеството на пчелния мед. През 2009 г. около 99% от пчеларите в страната вземат мерки срещу вароатозата, като са третирали 611 259 бр. пчелни семейства.

Делът на пчеларите практикуващи подвижно пчеларство продължава все още да е малък - едва 2,8% от общия им брой. Основни причини за това са разпокъсаността на земеделските стопанства и произтичащата от това липса на пазар на пчелоопрашването, както и проблеми с отравяния на пчелните семейства при провеждане на растително-защитните мероприятия.

Като цяло секторът се нуждае от внедряването на нови технологии, по-добър контрол на здравния статус на пчелните семейства и мерки за поощряване реализацията на пчелните продукти


 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
  2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
  2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
  2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
  2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
  2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
  2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
  2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
  2012 -> Относно Обособена позиция №1


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница