Програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 За информация и контактистраница4/9
Дата02.11.2017
Размер0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Цели:


 1. Намаляване степента на инвазия на вароатозата.

  1. Ограничаване разпространението на икономически значимите заболявания по пчелите и пилото.
 1. Допустими разходи:


  1. Сектор 1: Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители.

  2. Сектор 2: Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата, одобрени, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. Критерии за допустимост:


3.1. Сектор 1:

3.1.1.Пчеларят-проверител притежава необходимата квалификация за извършване на профилактични прегледи.

3.1.2.Прегледите се извършват под контрола на регионалните ветеринарномедицински служби;

3.1.3.Пчеларят-проверител е упълномощен за извършване на прегледите от директора на РВМС;

3.1.4. В заявлението за подпомагане пчеларя-проверител е посочил броя на пчелните семейства, които ще бъдат прегледани по населени места (общини), съгласно заповед на директора на ОДБХ.
3.2.Сектор 2:

3.2.1.Кандидатът е регистриран земеделски производител (в случаите, когато кандидат за подпомагане е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ и не е земеделски производител, то може да кандидатства само за членовете си, които са регистрирани земеделски производители);

3.2.2.Кандидатът използва одобрени от БАБХ препарати;

3.2.3.Количеството закупени препарати за борба срещу вароатозата съответства на броя на третираните пчелни семейства;

3.2.4. Кандидатът за подпомагане (в случаите, когато кандидатът е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ) не е в открито производство по обявяване в несъстоятелност или не е обявено в несъстоятелност или не е в производство по ликвидация

4. Допустими кандидати:


4.1.Сектор 1: пчелари-проверители, притежаващи необходимата квалификация за извършване на профилактични прегледи.

4.2.Сектор 2 : за подпомагане могат да кандидатстват физически, юридически лица и сдружения на пчелари /съюзи, дружества и др./, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел регистрирани като земеделски производители. В случаите, когато кандидат за подпомагане е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЦЛ и не е земеделски производител, то може да кандидатства само за членовете си, които са регистрирани земеделски производители;


5. Необходими документи при кандидатстване и финансиране:


  1. Сектор 1

   1. Удостоверение за квалификация “пчелар-проверител”;

   2. Заповед на директора на ОДБХ, с която пчеларят-проверител е определен да извършва прегледи /чл. 7, ал. 1 от Наредба № 30 за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (ДВ, бр. 78 от 2002 г.)/;

   3. Служебна бележка издадена от ОДБХ за извършените прегледи. Бележката се издава след представени протоколи за извършените прегледи;

   4. Протоколи за извършени прегледи, подписани от пчеларя, чиито семейства са прегледани и заверени от ветеринарномедицинския специалист.
  1. Сектор 2

   1. Регистрационна карта на земеделския производител ( в случаите когато кандидат за подпомагане е сдружение на пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЦЛ, което не е земеделски производител, сдружението трябва да представи регистрационна карта за земеделски производител на членовете си, с които кандидатства);

   2. Копие от ветеринарния дневник, удостоверяващ броя пчелни семейства;

   3. Удостоверение за пререгистрация или регистрация на животновъден обект за всеки пчелин на кандидата;

   4. Актуално състояние;

   5. Разходооправдателни документи.

6. Финансови условия и лимити:


  1. За сектор 1 финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи, в съответствие с лимита за разход за преглед на едно пчелно семейство , вкл. 50% от Бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.

Финансов лимит – 310 807,04 лева за 2011г., 305 460,97 лева за 2012г. и 317 640,26 лева за 2013г.


  1. За сектор 2 финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените разходи, в съответствие с лимита за разход за третиране на едно пчелно семейство за всеки препарат, вкл. 50% от Бюджетни средства на РБ и 50% съфинансиране от ЕС.

Финансов лимит - 355 208,05 лева за 2011г., 349 098,26 лева за 2012г. и 363 017,44 лева за 2013г.
Мярка С. Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед;

1. Цели:


1.1.Подобряване на проследяемостта и окачествяване на пчелния мед;

  1. Подобряване на реализацията на пчелния мед;

  2. Подобряване на качеството на пчелния мед;

  3. Стимулиране на самоконтрола на пчеларите, касаещ качеството на продукта

  4. Модернизация на лабораториите за изследване на физико-химичните показатели на пчелния мед, което осигурява високо качество на меда

2. Допустими разходи:


  1. Сектор 1: Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен

анализ на пчелния мед за следните показатели:

   1. хидроксиметилфурфурол /ХМФ/;

   2. диастазна активност /количествено/;

   3. редуциращи захари и захароза;

   4. полен;

   5. водно съдържание;

   6. неразтворими примеси във вода;

   7. електропроводимост;

   8. свободна киселинност;

Пчеларят има право да кандидатства за анализ на най-малко две проби от партидите си пчелен мед по свой избор, веднъж годишно. Същият има право да направи анализ на всички изброени по-горе показатели, както и само на част от тях по свой избор.
  1. Сектор 2: Подкрепа на лаборатории за закупуване на лабораторно оборудване, необходимо за дооборудване или осъвременяване на съществуващо такова:


   1. за апаратура и съоръжения;

   2. за консумативи;

При избор на доставчик на оборудване се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

 • Не се подпомагат лаборатории, собственост на предприятие за преработка на пчелен мед, за извършване на физико-химични анализи на пчелния мед.

 • Всички останали дейности, свързани с преработката на пчелен мед и пчелни продукти ще бъдат подпомагани по Програмата за развитие на селските райони в съответствие с разпоредбите на Регламент на Съвета №1698 от 20.09.2005г.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница