Програма по Висша математика іічаст за студентите от І курс, спец. "Аграрна икономика"Дата10.04.2018
Размер34.78 Kb.
ТипПрограма
УЧЕБНА ПРОГРАМА

по Висша математика – ІІчаст

за студентите от І курс, спец. "Аграрна икономика"

при Аграрен университет – Пловдив, уч. 2008/2009 г.


 1. Неопределен интеграл – свойства.

 2. Интегриране по части. Интегриране чрез субституция.

 3. Определен интеграл – свойства.

 4. Формула на Нютон – Лайбниц.

 5. Приложение на определен интеграл.

 6. Несобствен интеграл с безкрайни граници.

 7. Функция на две променливи. Графика.

 8. Частни производни.

 9. Локални екстремуми на функция на две променливи.

 10. Метод на най-малките квадрати. Линейна регресия.

 11. Квадратна и други регресии.

 12. Обикновени диференциални уравнения с отделящи се променливи.

 13. Хомогенни диференциални уравнения от първи ред.

 14. Линейни диференциални уравнения от първи ред.

 15. Бернулиево диференциално уравнение.

 16. Комплексни числа.

 17. Линейни хомогенни диференциални уравнения от втори ред с постоянни коефициенти.

 18. Линейни нехомогенни диференциални уравнения от втори ред с постоянни коефициенти.

 19. Безкрайна геометрична прогресия. Пермутации. Бином на Нютон.

Комбинации.

 1. Опит, събитие, класическа, статистическа и геометрична вероятност. Свойства. Условна вероятност.

 2. Дискретна случайна величина. Математическо очакване. Дисперсия. Средно квадратично отклонение.

 3. Биномно и геометрично разпределение на дискретна случайна величина.

 4. Разпределение на Поасон.

 5. Непрекъсната случайна величина. Функция на разпределение. Плътност на разпределение. Математическо очакване, дисперсия, средно квадратично отклонение.

 6. Равномерно разпределение.

 7. Експоненциално разпределение.

 8. Нормално разпределение.

ЛИТЕРАТУРА


А. Основна


 1. Джелепов Г., М. Василева, И. Иванова, М. Дечевска. Висша математика за ВСИ – Пловдив, Наука и изкуство, София, 1986.

 2. Джелепов Г., М. Василева, И. Иванова, М. Дечевска. Ръководство за решаване на задачи по висша математика за ВСИ – Пловдив, Наука и изкуство, София, 1989.

 3. Джелепов, Г., М. Василева. Ръководство за обучение по висша математика за АУ – Пловдив, Академично издателство на АУ – Пловдив, 2006 г.Б. Допълнителна


1. Ив. Кирков, К. Бонев. Висша математика (за икономическите ВУЗ).

 1. Др. Байнов, Ив. Христова. Висша математика за фармацевти.

 2. Др. Байнов. Ръководство за решаване на задачи по висша математика.

 3. Венера Димова-Нанчева и др. Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика.

Примерни задачи за изпитЗадача 1.Да се решат интегралите:

а) ; б) .


Задача 2. Да се намери локалния екстремум на функцията:
.
Задача 3. Да се извърши регресия върху следната таблица от опитни данни:


x

0

1

2

3

4

y

0,5

2

4

6

7,5


Задача 4. Да се решат следните ОДУ:

а) ; ; ; б) ; .


Задача 5. Случайната величина Х има закон за разпределение както следва:


x

0,8

0,9

1

1,1

1,2

pi

0,1

0,2

0,4

0,2

0,1

Да се намерят: E, D и .


Задача 6. Случайната величина Х има плътност на разпределение:


а) Да се намери .

б) Да се намери математическото очакване .в) Да се намери функцията на разпределение на Х.

Съставил: Доц. д-р Г. Джелепов

Каталог: cntnr -> uchebni programi -> matematika
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
uchebni programi -> Програма за дисциплината: систематика на растенията (ботаника ІІ ч. ) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: анатомия и морфология на растенията (ботаника І част) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Програма за дисциплината: Анатомия и морфология на растенията (ботаника І ч.) включена като задължителна в учебния план
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
matematika -> Програма по дисциплината Физика за студентите от специалност Растителни биотехнологии, редовно обучение
matematika -> Примерни задачи за изпит по Висша математика – І част
matematika -> Програма по обща физика, спец. Животновъдство, редовно и задочно обучение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница