Програма премия – преференциални условия за служители срещу превод на работна заплата в „юробанк и еф джи българия” адДата25.07.2016
Размер107.4 Kb.
#6550
ТипПрограма

ПРОГРАМА ПРЕМИЯ –

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ СРЕЩУ ПРЕВОД НА РАБОТНА ЗАПЛАТА В „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД

(с предишно наименование „Българска пощенска банка” АД)

Юробанк И Еф Джи България” АД има удоволствието да предложи комплексно обслужване на Вашите служители при преференциалните условия на Програма Премия. Чрез тази програма фирмата Ви ще засвидетелства своята социална ангажираност и ще добави стойност и осезаеми придобивки към политиката си по отношение на човешките ресурси.


Преференциалните условия по Програма «Премия» са валидни при обслужване на работните заплати на служителите на фирмата от „Юробанк И Еф Джи България” АД (*)

Служителите получават право на преференциални условия по следните продукти и услуги на „Юробанк И Еф Джи България” АД:

1. РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ДЕБИТНА КАРТА:

 • Преференциална годишна лихва от 4%*

 • Безплатно издаване на основна дебитна карта в лева плюс до две допълнителни на членове на семейството;

* за суми от 0-250 лв – 1%; 250.01-2 500 лв – 3%; 2500.01-5000 лв – 3.50%; над 5 000.01 лв – 4%
2. ОВЪРДРАФТ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА


 • Срок – 1 година с възможност за продължаване на същия срок

 • Преференциален размер - до 600% от нетното месечно трудово възнаграждение

 • Преференциална годишна лихва* – 12.60%

 • Месечна такса за обслужване – 2 лева

 • Такса за разглеждане – 10 лв.


*Лихвата се формира от Базовия лихвен процент по потребителски кредити за Групови продажби (БЛППК за ГП) и овърдрафт на Юробанк И Еф Джи България” АД (променлива част)плюс надбавка (фиксирана част) съгласно договора за кредит. Към м. ноември 2008 г. БЛППК за ГП е 10.25%. Юробанк И Еф Джи България” АД си запазва правото да актуализира прилаганите лихвени проценти по кредитите при настъпване на съществени изменения на пазарните условия
 1. КРЕДИТНА КАРТА EUROLINE AMEX
 • Без такса за одобрение на кредит (стандартна такса – 25 лв.);

 • Лихва – с 2 пункта по-ниска от стандартната (годишна) при покупки и теглене на пари в брой;

 • До 50 дни безлихвен гратисен период при пазаруване в повече от 10 000 търговски обекта в страната;

 • Покупки на равни месечни вноски;

 • Възможност за sms или e-mail уведомление след всяка извършена транзакция


 1. КРЕДИТНИ КАРТА VISA
 • Годишна такса – половин такса за първата година

 • Лихва – с 2 пункта по-ниска от стандартната (годишна) при покупки и теглене на пари в брой;

 • До 50 дни безлихвен гратисен период;

 • Безплатна застраховка при пътуване в чужбина (за Visa Classic);

 • Покритие до 10 000 EUR за медицински разходи и до 10 000 EUR на разходи за репатриране; и 150 EUR за зъболекарско лечение.

 • Възможност за sms или e-mail уведомление след всяка извършена транзакция 1. КРЕДИТНИ КАРТИ AMERICAN EXPRESS
 • Половин годишна такса за първата година за Amex Green и Amex Gold

 • Лихва при Amex Green – с 2 пункта по-ниска от стандартната (годишна) при покупки и теглене на пари в брой;

 • Лихва при Amex Gold – с 2 пункта по-ниска от стандартната (годишна) при покупки и теглене на пари в брой;

 • Ползване в милиони търговски обекти и на банкомати в цял свят;

 • Безлихвен гратисен период до 55 дни при пазаруване;

 • Застраховка на покупките до 90 дни срещу кражба и/или повреда.

 • Възможност за sms или e-mail уведомление след всяка извършена транзакция


 1. БЪРЗ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
 • Преференциален размер*

 • Срок за погасяване – до 10 години

 • Преференциална лихва*

 • Такса за отпускане на кредит – 2.95%

 • Административна такса – 40 лв.

 • Годишна такса за обслужване – 40 лв.

 • Облекчен пакет документи

 • Месечна такса за обслужване – 2.50 лв.

 • Бонус - кредитна карта Visa с половин годишна такса първата година;* Конкретни преференциални размер и лихвени нива могат да бъдат получени при кандидатстване.

 

Лихвата се формира от Базовия лихвен процент по потребителски кредити за Групови продажби (БЛППК за ГП) на „Юробанк И Еф Джи България” АД (променлива част) плюс надбавка (фиксирана част) съгласно договора за кредит. Към м. Ноември 2008 г. БЛППК за ГП е 10.25%. „Юробанк И Еф Джи България” АД си запазва правото да актуализира прилаганите лихвени проценти по кредитите при настъпване на съществени изменения на пазарните условия.7. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ „ЖЕЛАНИЕ” • Размер*

 • Срок за погасяване – до 10 години с опция за продължаване на същия срок

 • Гратисен период – 20 дни

 • Преференциална лихва*

 • Погасяване – на части или изцяло; минимална месечна вноска 2% от баланса, но не по-малко от 30 лева

 • Такса за отпускане на кредит - 2%

 • Годишна такса за обслужване на кредита – 40 лв.

 • Административна такса – 40 лв.

 • Без такса за предсрочно погасяване

 • Дебитна карта – за достъп до средствата по сметката по всяко време на ATM и POS във всички клонове на Банката

 • Бонус - кредитна карта Visa Electron с половин годишна такса за първата година* Конкретни преференциални размер и лихвени нива могат да бъдат получени при кандидатстване.
Лихвата се формира от Базовия лихвен процент по потребителски кредити за Групови продажби (БЛППК за ГП) на Юробанк И Еф Джи България” АД (променлива част) плюс надбавка (фиксирана част) съгласно договора за кредит. Към м. ноември 2008 г. БЛППК за ГП е 10.25%. Юробанк И Еф Джи България” АД си запазва правото да актуализира прилаганите лихвени проценти по кредитите при настъпване на съществени изменения на пазарните условия.


8. ПРОМОЦИОНАЛЕН ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ „СИГУРЕН ДОМ” • Цел на кредита:

 • Покупка на жилищен имот

 • Строеж и довършване

 • Ремонт и подобрения

 • Рефинансиране на жилищни кредити, отпуснати от други банки
 • Размер – възможност за финансиране до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот, в зависимост от местонахождението на имота

 • Срок на погасяване – 35 години

 • Валута – евро

 • Усвояване на кредита – еднократно или на траншове
 • Преференциална лихва при план с фиксирана и плаваща лихва*


Фиксирана лихва:
- фиксирана лихва 7.90% при финансиране до 70%

- фиксирана лихва 8.20% при финансиране над 70%


Плаваща лихва за останалия период:

- с 0.15% по-ниска плаваща лихва от стандартната или 8.55% при финансиране до 70%- с 0.15% по-ниска плаваща лихва от стандартната или 9.05% при финансиране над 70%


 • Такса за одобрение и отпускане:

 • с 0,75% по-ниска от стандартната такса (стандартна такса 1,5% еднократно върху сумата на кредита) при лихвен план с фиксирана и плаваща лихва*ГПР е 9.43%, изчислен за жилищен кредит в размер на 10 000 евро при финансиране до 70% от пазарната

стойност на имота за срок на изплащане 20 години, при лихва за първите 24 месеца 7.9% и 8.55% за

останалия период, при план с фиксирана и плаваща лихва.

Лихвата се формира от Базовия лихвен процент по жилищни кредити (БЛПЖК) на „Юробанк И Еф Джи

България” АД за съответната валута (променлива част) плюс надбавка (фиксирана част) съгласно

договора за кредит. Към м. октомври 2008 г. БЛПЖК е както следва – в евро 8.20 %, в лева 10.50%. „Юробанк

И Еф Джи България” АД си запазва правото да актуализира прилаганите лихвени проценти по кредитите

при настъпване на съществени изменения на пазарните условия. „Юробанк И Еф Джи България” АД предлага

на своите клиенти застраховка „Живот и безработица”.


9. ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ


 • Цел на кредита:

  • Покупка на недвижими имоти

  • Строеж и довършване на жилищни недвижими имоти (апартаменти, фамилни къщи)

  • Ремонт и подобрения на жилищни недвижими имоти (апартаменти, фамилни къщи)

  • Покупка на недвижими имоти по реда и условията на предварителна продажба
   • Размер – до 80% от пазарната стойност за основно жилище и до 70% от пазарната стойност за други жилищни имоти

   • Срок на погасяване – до 35 години

   • Валута – лева и евро
 • Преференциална лихва при план само с плаваща лихва*:


- с 0,1% по-ниска плаваща лихва от стандартната в лева и с 0,15% по-ниска плаваща лихва от стандартната в евро (действаща лихва към момента – 10.95% в лева и 8,70% в евро) при LTV до 70%

- с 0,1% по-ниска плаваща лихва от стандартната в лева и с 0,15% по-ниска плаваща лихва от стандартната в евро (действаща лихва към момента – 11,45% в лева и 9,20% в евро) при LTV над 70% • Преференциална лихва при жилищен кредит за ремонт и подобрения - план само с плаваща лихва*:


- с 0,1% по-ниска плаваща лихва от стандартната в лева и с 0,15% по-ниска плаваща лихва от стандартната в евро (действаща лихва към момента при кредит за ремонт и подобрения – 11.45% в лева и 9,60% в евро) при LTV до 50%

- с 0,1% по-ниска плаваща лихва от стандартната в лева и с 0,15% по-ниска плаваща лихва от стандартната в евро (действаща лихва към момента при кредит за ремонт и подобрения – 11.95% в лева и 10,10% в евро) при LTV над 50%


 • Такса за одобрение и отпускане:

- с 0,75% по-ниска от стандартната такса (стандартна такса 1,5% еднократно върху сумата на кредита) при лихвен план само с плаваща лихва.
*ГПР е 9.61%, изчислен за жилищен кредит в размер на 10 000 евро, за срок на изплащане 20 години, при план само с плаваща годишна лихва 8.55% при LTV до 70%

ГПР е 10.56%, изчислен за жилищен кредит в размер на 20 000 евро, за срок на изплащане 20 години, при план само с плаваща годишна лихва при ремонт и подобрение 9.45% при LTV до 50%

**Лихвата се формира от Базовия лихвен процент по жилищни кредити (БЛПЖК) на „Юробанк И Еф Джи България” АД за съответната валута (променлива част) плюс надбавка (фиксирана част) съгласно договора за кредит. Към м. октомври 2008 г. БЛПЖК е както следва – в евро 8.20 %, в лева 10.50%. „Юробанк И Еф Джи България” АД си запазва правото да актуализира прилаганите лихвени проценти по кредитите при настъпване на съществени изменения на пазарните условия. „Юробанк И Еф Джи България” АД предлага на своите клиенти застраховка „Живот и безработица”.


10. ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛ • Такса за управление – с 0.4% по-ниска спрямо стандартната такса за управление, предлагана от EFG Leasing в офиса на дружеството и в клоновете на „Юробанк И Еф Джи България” АД;

 • Безплатно разглеждане на документи и възможност за разсрочване на застрахователната премия на месечни вноски.


(*)Посочените преференциални условия и отстъпки са дефинирани като преференциални спрямо стандартните такива, прилагани от „Юробанк И Еф Джи България” АД за съответните продукти към момента на изготвяне на настоящата оферта. „Юробанк И Еф Джи България” АД има право да променя едностранно посочените условия при настъпване на съществени изменения на пазарната обстановка. Преференциалните условия и отстъпки, посочени в настоящата оферта, не се прилагат спрямо други промоционални оферти на „Юробанк И Еф Джи България” АД.
Посочените преференциални условия и отстъпки се прилагат спрямо лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодател, сключил с „Юробанк И Еф Джи България” АД договор за обслужване на  изплащането на трудови възнаграждения и споразумение по Програма «Премия» от момента на сключване на договорите до тяхното прекратяване. Сключените преди прекратяването на договорите споразумения за банкови продукти и услуги при преференциални условия с тези лица, продължават да действат при стандартните условия за тези конкретни продукти, приложими към момента на прекратяването.Каталог: Downloads
Downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
Downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
Downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
Downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
Downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
Downloads -> Alexander Malinov
Downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
Downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
Downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница