Програма „развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. Инвестира във вашето бъдеще! Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 04 „помощ в дома"Дата16.10.2018
Размер17.44 Kb.
ТипПрограма

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013 г.

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА“

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0005 „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА“ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ПО ПРОЕКТ

ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМА“

На 24 април 2014 г. от 14.30 ч. в зала „Вигор“, гр. Летница се проведе заключителна конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0005-С0001 „Звено за услуги в дома“ , схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Участниците в конференцията бяха приветствани от кмета на община Летница – д-р Красимир Джонев.

На конференцията участниците бяха запознати с постигнатите резултати от изпълнението на проектните дейности. Екипът по проекта споделени добри практики при предоставянето на услугите в домашна среда.

Активната социална политика на община Летница за развитие, разширяване и разнообразяване на социалните услуги в общността, в съответствие с конкретните потребности, с реализацията на проекта създаде нов ефективен подход за помощ и подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора.

Основна цел на проекта е създаването и утвърждаването на иновативен модел за предоставяне на почасови услуги в домашна среда, осигуряващи по-високо качество на живот на лица с трайни увреждания и възрастни хора от община Летница, изпаднали в социална изолация и в невъзможност да се самообслужват.

Общият бюджет на проекта възлиза на 119 326.08 лв., а срокът за изпълнение на заложените дейности е до 31 май 2014 г.Звеното за услуги обслужва 65 потребители, за които община Летница ще продължи да полага грижи и след приключване на дейностите по проекта, надграждайки услугите на Домашния социален патронаж.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Летница носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз и Агенция за социално подпомагане“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Каталог: upload -> docs -> 2014-04
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2014-04 -> Програма за Европа. Най-важните цели на консултацията са да стане ясна степента на информираност на заинтересованите страни за препоръчителни стандартни лицензи, масиви/бази данни и таксуване за повторна употреба на публичната информация
2014-04 -> Национален план за разпределение на радиочестотния спектър
2014-04 -> Проект Наредба за допълнение на Наредба №11 от 2002 г за международен автомобилен превоз на пътници и товари


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница