Програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013Дата13.10.2018
Размер119.5 Kb.
#86804

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2007 – 2013


АВТОБИОГРАФИЯ


Лична информация
Име
Михайлова, Вероника Валентинова

Адрес
с. Големо Бучино, България

ТелефонФаксE-mail
ahvm@chem.uni-sofia.bg
Националност
българскаДата на раждане
27.08.1984
Трудов стаж• Дати (от-до)
07.06.2009– до момента

• Име и адрес на работодателя
СУ»Св.Кл.Охридски», гр.София,бул.»Цар Освободител»№15

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска и образователна

Заемана длъжност
спец. химик

• Дати (от-до)
СУ”Св.Климент Охридски”, редовна докторантура, Аналитична химия, 01.02.2010 г.-01.02.2013 г.


• Име и адрес на работодателя
СУ»Св.Кл.Охридски»,гр.София,бул.»Цар Освободител»№15

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска и образователна

• Заемана длъжност
докторантОбразование и обучение
• Дати (от-до)
01.02.2010 г.-01.02.2013 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ»Св.Кл.Охридски», Химически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Работа с ICP-MS, HPLC. Умения за работа със специфично химическо лабораторно оборудване. Придобита правоспособност за работа с йонизиращи лъчения.

• Наименование на придобитата квалификация
доктор

• Дати (от-до)
2003-2009

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ »Св.Кл. Охридски», Химически факултет

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър-химик

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър-химик

• Дати (от-до)
2003-2007

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ»Св.Кл.Охридски», Химически факултет

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавър-химик

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Бакалавър-химик

• Дати (от-до)
1998-2003

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СОУ»Христо Смирненски», гр. Перник

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Средно образование


Лични умения и компетенции

Обработка на проби от околната среда за целите на мониторинга. Изследване на токсичността на различните химични елементи върху растения. Разпределение на химичните елементи в различните почвени фракции и потенциалната тяхна биодостъпност. Работа с гама-спектрометър.

Майчин език
Български


Други езици

Английски език

• Умения за четене
отлично

Умения за писане
Много добро

• Умения за разговор
Много доброРуски език

• Умения за четене
Много добро

• Умения за писане
добро

• Умения за разговор
добро
Социални умения и компетенции

Контакти на научно ниво с изследователи и преподаватели от различни Университети и Научни институти в България и чужбина.
Организационни умения и компетенции

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда, на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Участие в проектна дейност:

1.Проекти Университетски фонд:  • Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България”, ХФ-ИФ № 222/2010г. Ръководител: гл.ас. д-р Бойка Златева

2. Проекти “Фонд научни изследвания”, МОМН:

  • Археологически изследвания на златни находки от Варненския халколитен некропол (V хилядолетие пр.Хр.) и идентифициране на източниците на злато, ДО-02-60, 2008г. Ръководител: проф. Ивелин Кулев (2008-2012г.

  • Изследване на влиянието на замърсяването на околната среда върху йонома на естествените популации на глухарче за целите на мониторинга, ДДВУ-02/61. Ръководител-чл.кор.проф. Димитър Цалев (2010-2013г.)

  • Оценка на миграцията и трансформирането на наночастици платина, паладий и родий в околната среда. ДМУ 03/54. Ръководител: гл.ас. д-р Валентина Любомирова (2011-2013г.)

  • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"-Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот. BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г. Ръководител: проф. Нина Атанасова.

3. Международни проекти:

  • IAEA Contract № 17219. Application of Analytical Chemistry Method for Quantification of Neutron Tomographic Data from Cultural Heritage Objects. Chief Scientific Investigator: Prof. Dr Rumyana Djingova-Kostadinova, DSc. (2012-2015г.)Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS); Работа с LA-ICP-MS; Работа с HPLC; Работа с Гама-спектрометър. Придобита правоспособност за работа с йонизиращи лъчения на високото квалификационно ниво 4;
Свидетелство за управление на МПС
ДА
Допълнителна информация
Лица за контакти и препоръки:

1. проф.дхн.Румяна Джингова, СУ”Св.Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

2.проф.дхн.Ивелин Кулев, СУ”Св.Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация

3.проф.дхн.Васил Симеонов, СУ”Св.Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация.

Page

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница