Програма „развитие на човешките ресурси" агенция по заетостта ръководство за бенефициента „ квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"страница1/2
Дата16.10.2018
Размер383.5 Kb.
ТипПрограма
  1   2

О
ПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА

КВАЛИФИКАЦИОННИ УСЛУГИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА”


Договор № ESF 1109-01-07016

Насърчаване на заетостта, чрез квалификационни курсове“


УЧЕБЕН ГРАФИК

За квалификационно обучение по специалността: Eксплоатация на автомобилния транспорт
Обучение за ключови компетенции на тема:


с място на провеждане гр./с.Пазарджик за 660 учебни часа; за 5 лицаДен по учебна програма

Дата

Начален - краен час на обучението, с нанесени почивки/междучасия*

Учебни предмети - учебни занятия по теория/практика

Брой часове по теория/практика

Адрес на учебната база по теория/практика

Брой лица

Оборудване с учебно-технически средства

Материали осигуряващи учебния процес

Преподавател

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

29.04.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-19:00

17:20-17:30 почивкаДвигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Икономика6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми, макети,

детайли в натура

мултимедиен проектор


Учебник,

тетрадка и

химикал


инж.Саша Есигман

инж. Анелия Есигман2

30.04.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-19:00

17:20-17:30 почивкаДвигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми , макети,

детайли в натура,

мултимедиен проектор и др.


 Учебник,

тетрадка и

химикал


Стефка Есигман

Саша Есигман

Анелия

Есигман


3

07.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

ЗБУТ


6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


4

08.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

ЗБУТ


6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


5

09.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Икономика
ЗБУТ

6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,,

учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Анелия


Есигман

6

10.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


7

13.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


8

14.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


9

15.05.2013

07:55-10:20

08:40-08:50 почивка

10:30-12:00


Учебна практика по автотрансп. Техника

Информационни технологии6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми, макети,

детайли в натура

мултимедиен проектор, комп. Системи, спец.софтуер и др.


Инструменти

Учебник,


тетрадка и

химикал


инж.Румен Калчев

Мая Петрова10

16.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


11

17.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


12

18.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


13

20.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-18:15

18:15-19:00Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Електротехника

Материалознание


6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


14

21.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Материалознание6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


15

22.05.2013

07:55-10:20

08:40-08:50 почивка

10:30-12:00


Учебна практика по автотрансп. Техника

Информационни технологии6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми, макети,

детайли в натура

мултимедиен проектор, комп. Системи, спец.софтуер и др.


Инструменти

Учебник,


тетрадка и

химикал


Стефка Есигман

Мая Петрова16

23.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

Материалознание6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман17

27.05.2013

07:55-10:20

08:40-08:50 почивка

10:30-12:00


Учебна практика по автотрансп. Техника

Информационни технологии6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми, макети,

детайли в натура

мултимедиен проектор, комп. Системи, спец.софтуер и др.


Инструменти

Учебник,


тетрадка и

химикал


Румен Калчев

Мая Петрова18

28.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Двигатели с вътрешно горене/ДВГ/

ЗБУТ


6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


19

29.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Икономика
Техническо чертане

6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал, чертожни инстр.и листа


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


20

30.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Икономика
Техническо чертане

6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал, чертожни инстр.и листа


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


21

31.05.2013

14:10-15:40

15:40-15:50 почивка

15:50-17:20

17:20-17:30 почивка

17:30-19:00


Английски език
Икономика
Техническо чертане

6

ТО на НТС-ул.” Цар Иван Шишман” 2

5

Схеми,макети,

детайли в натура учебна дъска,

мултимедиен проектор и др.


Учебник,

тетрадка и

химикал, чертожни инстр.и листа


Анелия Калчева

Саша Есигман

Анелия

Есигман


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница