Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница17/20
Дата30.07.2018
Размер2.56 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

5.2.Речник на използваните термини


Агломерационен ареал - активна част от територията на община или на група общини, в която се осъществяват интензивни функционални връзки между града-център и други населени места и обекти.

Агломерационно ядро - град–център сам по себе си или с пространствено приобщени към него съседни населени места и други обекти в обща непрекъсната пространствена система.

Биокоридор – район от местообитания, в който е осъществена връзка на популации на диви животни, които са били разделени от човешка дейност.Зелен пояс – териториална свързаност на неурбанизирани територии чрез приобщаване на земеделски или планински слабоурбанизирани територии между тях в единно природно пространство с линеен характер.

Културен коридор - традиционно териториално направление в даден регион, по чието протежение циркулират културни ценности, идеи и иновации в един постоянен континюитет на връзки, влияния и взаимодействия.

Културен маршрут - традиционен път, материално детерминирано историческо трасе, съответства на определена историческа функция и цел, включва материални и нематериални културни феномени.

Оси на урбанистично развитие – (полицентрични зони), пространства с линеен характер, формирани при интегрирането на полюсите на развитие с транспортно-комуникационната мрежа на страната.

Син коридор - административни, технологични и физически улеснения, предоставяни от пристанищните и митническите власти, за да се осигури бързо преминаване през пристанищата на стоките с произход от ЕС.

Транспортен коридор – сухоземна територия с линеен характер, която може да включва автомагистрала, железопътна линия, плавателен канал или варианти на тяхното съчетаване.

Точки на прекъсвания – несъответствия по границите, главно при осите на развитие (липсващи продължения на оси по границите на държавите или различни нива според плановите документи на държавите) и транспортните мрежи.

..................................................................................................................................................


5.3.Списък на графичните приложения


Фигура

Наименование

Стр

Фиг. 1:

Административно-териториално устройство на Р. България

10

Фиг. 2:

Пространствени връзки - съседни страни

11

Фиг. 3:

Модел “Изходно състояние”

34

Фиг. 4:

Модел “Краен моноцентризъм”

35

Фиг. 5:

Урабанистичен модел “Силно развит полицетризъм”

37

Фиг. 6:

Урбанистичен модел “Умерен полицентризъм”

38

Фиг. 7:

Градовете за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. (52броя)

50

Фиг. 8:

Пространствен модел на транспортната достъпност

52

Фиг. 9:

Центрове – нива на медицинско обслужване

55

Фиг. 10:

Университетски центрове

57

Фиг. 11:

Центрове - културна значимост

60

Фиг. 12:

Транспортна инфраструктура

62

Фиг. 13:

Простанствен модел на транспортната инфраструктура

63

Фиг. 14:

Електропреносна система на България, Източник: официален сайт на Електроенергиен системен оператор

69

Фиг. 15:

Газопреносна мрежа в България, Източник: официален сайт на Булгартрансгаз

70

Фиг. 16:

Национална екологична мрежа – значимост и трансгранични връзки

87

Фиг. 17:

Културно напластяване в населените места

92

Фиг. 18:

Културно напластавяне извън населените места

98

Фиг. 19:

Територии със специфични характеристики – Черноморски общини

101

Фиг. 20:

Територии със специфични характеристики – Дунавски общини

102

Фиг. 21:

Територии със специфични характеристики – Планински общини

103

Фиг. 22:

Територии със специфични характеристики – Гранични общини

104

Фиг. 23:

Обезлюдяваши се територии

106


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница