Програма „Регионално развитие 2007-2013, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bgДата24.10.2018
Размер79.5 Kb.
#95708
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА безвъзмездна финансова помощ

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013,

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/2.1-02/2007

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА”Номер

Наименование и седалище на бенефициента

Място на изпълнение на проекта

Наименование на проекта

Общ бюджет на проекта (лв.)

Процент на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

Продължителност на изпълнение на проекта

1

община

Благоевград


община

Благоевград


Ремонт и рехабилитация на път IV – 10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV 10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград”

4 312 887.50

100 %

20 месеца

2

община

Попово


община

Попово


Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово”

4 985 104.40

100 %

21 месеца


3

община

Нови пазар

община

Нови пазар

Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113 / III-701, Хърсово – Нови Пазар / Стоян Михайловски – Преселка / II-27 /, участък от км. 0+000 до км. 9+155

4 994 059.38

100 %

20 месеца


4


община Търговищеобщина Търговище

Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище”
4 099 109.20100 %


24 месеца


5


община Кърджали


община Кърджали

Рехабилитация на пътните отсечки:

  • (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87

  • (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88

  • (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) ;

  • ІV- 50718 (III-507) Мост Крин - Звиница - граница с Община Стамболово”

4 693 290.40

100 %

19 месеца

6

община Ловеч

община

Ловеч

Рехабилитация на общинска пътна мрежа – Път LOV 2074 / Българене-Севлиево/Малиново-Стефаново от 0+000 до 0+190 км, от 1+580км до 5+210км и път LOV2075 /ІІІ-3505, Казачево-Стефаново/-Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км до 3+200 от 5+065 до 6+560км

4 879 125.28

100 %


18 месеца

7

община Лясковец


община Лясковец


Подобряване на общинската пътна мрежа в Община Лясковец”

3 989 104

100 %


20 месеца

8


община Сандански


община Сандански


Рехабилитация на път IV - 10903 Мелник-Кърланово-Рожен от км.0+000 до км.6+000”

4 996 481.71

100 %


24 месеца


9

община

Горна Оряховица

община

Горна Оряховица

Реконструкция на общинска пътна мрежа - I етап”

4 215 640.18

100 %


18 месеца


10


община Созополобщина Созопол


" Ремонт на общински път IV-98004, в участъка разклон с. Присад - с. Зидарово”

4 890 354.22

100 %

9 месеца


11


община Мездра


община Мездра


" Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в община Мездра Път VRC 1143 – /III 103/”

4 142 760.83

100 %


12 месеца


12


община Варна


община Варна


Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна”


5 793 216.45


84, 07 %

17 месеца

13

община Аксаково


община Аксаково


Ремонт и рeхабилитация на общински пътища: VAR 1023 - /Аксаково – Игнатиево – Припек - Слънчево/ и VAR 1020 - /Слънчево до пътен възел за магистрала „Хемус”/”

4 972 980.37

100 %


24 месеца


14


община Самоков


община Самоков


Реконструкция на общински път IV-82222 “с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822/)”

4 949 409.63

100 %


22 месеца
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница