Програма „Регионално развитие 2007-2013Дата22.07.2016
Размер35.46 Kb.Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република БългарияДоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации",

сключен между Столична община и МРРБ по проект:

Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община


По проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община“, започват строително-ремонтни дейности в 108 СОУ „Никола Беловеждов”, ж.к. „Дружба”, район „Искър”. 108  СОУ "Никола Беловеждов"  има повече от 35-годишна история. В училището се обучават ученици в две степени на общото образование: основна (І - VІІІ) и средна (ІХ - ХІІ).
Информация за строително-ремонтите дейности в 108 СОУ „Никола Беловеждов”

Изпълнител на строително-ремонтните работи в 108 СОУ „Никола Беловеждов”, ж.к. „Дружба”, район „Искър”, е „Градив” ООД. Стойността на договора с изпълнителя е 376 894,40 лв. с ДДС.


Предвидено е извършването на следните дейности:

- подмяна на стара дървена дограма с ПВЦ;

- топлоизолация по външни стени;

- топлоизолация на покрив;

- ремонт на покрив, в т.ч. и мълниезащитна инсталация;

- подмяна на осветителни тела.

Обща информация за проекта

На 13.12.2010 г. между Столична община и Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен Договор № BG161PO001/1.1-09/2010/003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” за проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден”, „Студентски”, „Красно село”, „Връбница”, „Искър”, „Нови Искър”, „Възраждане”, „Слатина”, „Кремиковци” на Столична община”.

Финансирането е от Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации.”

Стойността на проекта е 8 462 712,94 лв., от които 4 970 956,06 лв. е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие и 3 491 756,88 лв. собствен принос на Столична община.

Срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Училищата, в които ще се извършат строително-ремонтни работи са:

91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов”, ул. „Позитано” №26, район „Възраждане”

74 СОУ „Гоце Делчев”, ж.к. „Връбница”- I част, район „Връбница”

55 СОУ, ул. „Дъбница” №3, район „Студентски”

156 ОУ „Васил Левски”, кв. „Кремиковци”, район „Кремиковци”

138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, ул. „Алфред Нобел” №3, район „Слатина”

45 ОУ „К.Величков”, ул. „Пловдив” №20, район „Илинден”

108 СОУ „Никола Беловеждов”, ж.к. „Дружба”, район „Искър”

19 СОУ „Елин Пелин”, ул. „Яков Крайков” №16, район „Красно село”

170 СОУ „Васил Левски”, кв. „Курило”, ул. „Искърско дефиле” №277, район „Нови Искър”.

Общият брой ученици и учители в тях е 7 142.

Строително-ремонтните дейности включват подмяна на дограма, топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, въвеждане на енергоспестяващо осветление.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите на училищата, включени в проекта.При успешна реализация на дейностите, ще се намалят разходите за енергия (с около 53% общо за Проекта), ще се намалят емисиите от CO2 с около 1140 тона, което ще има и значителен принос за опазването на околната среда.”.

Каталог: pressecentre -> foto
foto -> Конкурс за първи и втори филми, Големите пет, Киното днес, Киното утре, Ново българско кино, Балкански конкурс и други. За девети път ще бъде присъдена
foto -> Режисьорите Георги Стоянов и Нури Билге Джейлан получиха от заместник-кмета на Столична община Наградата на София за принос в киноизкуството
foto -> Програма „Регионално развитие 2007-2013
foto -> Конкурс за рисунка „Мамо, татко, коланите спасяват!" Одз и цдг: 22 одз „Великденче" 139 одз „Панорама" 86 одз „Асен Босев"
foto -> Отчет за дейността на специализирания общински приватизационен фонд през първото полугодие на
foto -> Георг Фридрих Хендел "Музика на водата" и други. Концерт 4 3 ноември, четвъртък Национална музикална академия, 19 ч. Концерт и лекция
foto -> Мини европейско първенство по футбол 2012- диалог между култури на 17 май 2012 г в Столична община се състоя оценяването на проектите /плакатите на тема „Да опознаем Европа чрез футболни легенди, култура, история”
foto -> Приюти и кастрационни центрове за безстопанствени кучета на територията на Столична община
foto -> Конкурс за изпълнители", който също ще подкрепи благотворителната кампания „Нека бъдем по-добри"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница