Програма Специалност,,Туризъм‘‘ Дисциплина: Управление на човешките ресурсистраница2/6
Дата22.11.2022
Размер112.5 Kb.
#115637
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6
Управление на човешките ресурси - Албена АД
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Длъжност: Управител на хотел
Клас по НКПД: Ръководни служители
Код по НКПД: 1315 3013
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 • Ръководи и организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите.

 • Ръководи и организира своевременното и в необходимото количество доставяне на необходимия постелочен инвентар, хавлиени, козметични изделия и хигиенни препарати.

 • Контролира качеството на предлаганите услуги на клиентите.

 • Организира и контролира извършването на ремонти, реконструкция и модернизация на базата.

 • Проучва рекламациите на клиентите за обслужването в базата и взима мерки за отстраняване на допуснатите слабости и нарушения.

 • Контролира и организира оперативните финансово-стопански резултати, хотелската и ресторантьорска дейност и прави предложение за подобряването им.

 • Утвърждава графиците за работа на персонала в базата и провежда оперативни съвещания, свързани с технологията на обслужването и организацията на работа.

 • Прави предложения за назначаването, освобождаването и разстановката на персонала.

 • Контролира функционирането на системите за сигурност и противопожарна безопасност.

 • Контролира състоянието на финансовата отчетност.

 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.


II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 • Отговаря за опазване имуществото на хотела

 • Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина в хотела.

 • Отговаря за безопасността на работа на съоръженията и за противопожарната безопасност в хотела


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 • Длъжността е пряко подчинена на изпълнителния директор на хотел „Албена“ АД

 • При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с персонала на хотела и с клиентите.

 • Осъществява контакти с ръководители и специалисти от туроператорски фирми от страната и чужбина.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница