Програма сръбският просветителски проект. Сръбски класицизъм. Социокултурен контекст. Жанрови и стилистични доминантиДата25.02.2018
Размер23.13 Kb.
#59269
ТипПрограма


2.1 Филология
СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА
ПРОГРАМА

Сръбският просветителски проект.


Сръбски класицизъм. Социокултурен контекст. Жанрови и стилистични доминанти.

Културната програма на Вук Караджич. Литературни стратегии за конструиране на националната идентичност.


Романтизмът в сръбската литература. Идейни, жанрови и стилови специфики на направлението.
Реализмът в сръбската литература. Поетика и типология на разказа през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век.
Модернизмът в сръбската литература. Художествени направления и поетики.
Сръбски авангард. Литературни програми и поетики. Сръбският сюрреализъм.
Сръбският роман през първата половина на 20 век. Жанрови модели, тематики и индивидуални поетики.
Творчеството на Иво Андрич – тематика и жанрове.
Развойни тенденции, литературни модели и жанрова динамика на сръбската литература през 50-те, 60-те и 70-те години на 20 век. Наративни и лирически поетики.
Постмодернизмът в сръбската литература.

Литература

Дончева, Дарина. Сръбска литература. І част, Пловдив, УИ, 2000.

Балчева, Антоанета. Между мита и балканските реалности. Романтизмът на славянския юг. София, 2001;

Игов, Светозар. Иво Андрич. Творческо развитие и художествена структура, София, 1992;

Игов, Светозар. Иво Андрич. Исторически песимизъм и трансцендентални блянове. София: Хермес, 2012;.

Ничев, Боян. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература. София.,1976;

Ничев, Боян. Модернизъм и символизъм в южнославянските литератури, София.,2002;

Деретић, Jован. Поетика српске књижевности,Београд,1997;

Деретић, Jован. Кратка историја српске књижевности. Београд Адреса, 2007;

Павић, Милорад. Историjа српске књижевности класицизма и предромантизма,1-2,Београд, 1979;

Поповић, Миодраг. Историjа српске књижевности. Романтизам, 1-2, Београд: ЗУНС, 1985;

Вучковић,Радован. Поетика српске авангарде- експресионизам. Београд: Службени гласник,2011;

Иванић, Душан, Драгана Вукићевић. Ка поетици српског реализма. Београд, 2007.

Живковић, Драгиша. Српска књижевност у европском оквиру, Београд: Српска књижевна задруга, 2004;

Новаковић, Jелена. На рубу халуцинацја. Поетика српског и француског надреализма, 1996;

Пантић, Михајло. Александријски синдром 4 - огледи и критике о савременој српској прози, Београд, Просвета,2003;

Петров, Александар. Канон. Српски песници ХХ века. Београд: Службени гласник,2008;

Тешић, Гојко. Српска књижевна авангарда. Београд: ИКУМ, Службени гласник, 2009;

Jerkov, Aleksandar.Od modernizma do postmoderne: pripovedač i poetika, priča i smrt. Jedinstvo, 1991;


Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница