Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница18/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


{0>ANNEX 2<}0{>АНЕКС 2<0}


{0>Table 1. Programme Eligible Area<}0{>Таблица 1. Избираема област по Програмата <0}

{0>NUTS III Romanian regions<}0{>NUTS III румънски райони <0}

{0>Area (Km2)<}0{>Площ (км2)<0}

{0>NUTS III Bulgarian regions<}75{>NUTS III български райони <0}

{0>Area (Km2)<}100{>Площ (км2)<0}

{0>Mehedinti County<}0{>окръг Мехединци<0}

4,933

област Видин

3,033

{0>Dolj County<}0{>окръг Долж<0}

7,414

{0>Montana District<}0{>област Монтана <0}

3,636

{0>Olt County <}0{>окръг Олт <0}

5,498

област Враца

3,620

{0>Teleorman County<}0{>окръг Телеорман<0}

5,790

{0>Pleven District<}0{>област Плевен <0}

4,653

{0>Giurgiu County<}0{>окръг Гюргево<0}

3,526

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>област Велико Търново<0}

4,662

{0>Calarasi County<}0{>окръг Кълъраш <0}

5,088

{0>Ruse District<}0{>област Русе<0}

2,803

{0>Constanta County<}0{>окръг Констанца<0}

7,071

{0>Razgrad District<}0{>област Разград<0}

2,637{0>Silistra District<}0{>област Силистра<0}

2,846{0>Dobrich District<}0{>област Добрич<0}

4,720

{0>Total Romanian programme area<}0{>Общо румънска избираема област по програмата <0}

39,320

{0>Total Bulgarian programme area <}75{>Общо българска избираема област по програмата <0}

32,610

{0>Total Programme Area 71,930 Km2<}0{>Общо избираема област по Програмата 71,930 км2<0}

{0>Source:<}0{>Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}0{>Национален статистически институт на Румъния, Национален статистически институт на България, 2004 г.<0}
{0>Table 2. Geographic Indicators in the Year 2004<}0{>Таблица 2. Географски индикатори през 2004 г.<0}

{0>Geographic indicators<}0{>Географски индикатори<0}

{0>Romanian region<}0{>Румънски регион<0}

{0>Bulgarian region<}0{>Български регион<0}

{0>Population (millions)<}0{>Население (милиони)<0}

3,262,807

1,841,701

{0>Area (square km)<}0{>Плащ (квадратни км)<0}

39,320

32,610

{0>Population density (persons per sq. km)<}0{>Гъстота на населението (хора на кв. км.<0}

82.98

56.48

{0>Major Urban centres<}0{>Основни градски центрове<0}

7

9

{0>No. of higher education institutions<}0{>Брой висши учебни заведения<0}

19

10

{0>Source:<}100{>Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}100{>Национален статистически институт на Румъния, Национален статистически институт на България, 2004 г.<0}

{0>Table 3. Total Programme Population and Density in 2004<}0{>Таблица 3. Общо население по програмата и гъстота на населението през 2004г.<0}

{0>NUTS III<}0{>NUTS III<0}

{0>Border Regions<}0{>Гранични райони<0}

{0>Total<}0{>Общо<0}

{0>Urban<}0{>Градски<0}

{0>Rural<}0{>Селски<0}

{0>Area<}0{>Площ<0}

Гъстота на населението

Общо

%

Общо

%

Общо

%

км2

За км2

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

305,901

9,38

147,731

48.29

158,170

51.71

4,933

62.0

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

720,554

22,08

381,702

52.97

338,852

47.03

7,414

97.2

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

488,176

14,96

197,286

40.41

290,890

59.59

5,498

88.8

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

427,745

13,11

142,820

33.39

284,925

66.61

5,790

73.9

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

288,018

8,83

89,164

30.96

198,854

69.04

3,526

81.7

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

318,588

9,76

124,031

38.93

194,557

61.07

5,088

62.6

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

713,825

21,88

507,731

71.13

206,094

28.87

7,071

101.0

Общо румънско население в избираемата област по програмата

3,262,807

15.05

1,590,465

48.75

1,672,342

51.25

39,320

82.98

Общо румънско население

21,673,328

100

11,895,598

54.89

9,777,730

45.11Видин

120,192

6.53

71,966

59.88

48,226

40.12

3,033

39.63

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

170,217

9.24

105,005

61.69

65,212

38.31

3,636

46.81

Враца

212,656

11.55

120,402

56.62

92,254

43.38

3,620

58.74

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

310,449

16.86

200,028

64.43

110,421

35.57

4,653

66.72

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

285,677

15.51

188,234

65.89

97,443

34.11

4,662

61.28

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

259,173

14.07

188,759

72.83

70,414

27.17

2,803

92.46

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

140,743

7.64

65,153

46.29

75,590

53.71

2,637

53.37

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

135,701

7.37

60,611

44.67

75,090

55.33

2,846

47.68

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

206,893

11.23

136,258

65.86

70,635

34.14

4,720

43.83

Общо българско населениев избираемата област по програмата

1,841,701

23.73

1,136,416

61.70

705,285

38.30

32,610

56.48

Общо българско население

7,761,049

100

5,431,846

69.99

2,329,203

30.01Общо население в избираемата област по Програмата

5,104,508
2,726,881

53.42

2,377,627

46.58

71,930

70.96

{0>Source:<}100{>Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}100{>Национален статистически институт на Румъния, Национален статистически институт на България, 2004 г.<0}
Таблица 4. Националности в избираемата област по програмата

NUTS III Гранични райони

% Националност

Румънци

Българи

Роми

Турци

Други

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

88.32
3.01
8.67

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

94.31
4.30
1.39

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

92.95
1.88
5.17

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

92.18
3.19
4.63

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

87.33
3.89
8.78

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

91.52
5.65
2.83

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

89.71
0.84
9.45

Видин
91.13

7.52

0.10

1.25

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}
86.42

12.50

0.13

0.95

Враца
91.14

6.13

0.82

1.91

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}
90.00

3.13

5.43

1.44

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}
88.38

2.07

7.70

1.85

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}
80.18

3.65

13.92

2.25

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}
44.00

5.70

47.20

3.10

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}
59.30

4.56

34.34

1.80

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}
76.30

8.67

13.12

1.91

Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}100{>Национални статистически институти на двете страни, 2004 г.
Таблица 5. Население в избираемата област по програмата между 1998 – 2004 г.

NUTS III Гранични райони

Следно годишно население в хиляди между 1998 – 2004 г.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

326

325

322

322

309

308

306

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

746

744

745

742

730

725

721

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

518

515

508

507

495

492

488

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

467

463

457

454

438

433

428

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

297

296

295

294

292

290

288

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

333

332

332

331

321

320

318

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

744

745

747

748

714

714

714

Общо румънско население по границата

3,431

3,420

3,406

3,398

3,299

3,282

3,263

Видин

143

140

138

129

126

124

120

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

196

193

190

181

179

175

170

Враца

260

257

254

225

222

218

213

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

325

321

317

328

323

318

310

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

307

303

300

292

290

288

286

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

278

276

274

268

265

263

259

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

166

165

164

145

144

143

141

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

155

153

152

141

140

138

136

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

227

226

225

215

212

210

206

Общо българско население по границата

2,057

2,034

2,014

1,924

1,901

1,877

1,841

Общо население в избираемата област по програмата

5,488

5,454

5,420

5,322

5,200

5,159

5,104

% румънско население

62,51

62,70

62,84

63,85

63,44

63,61

63,93

% българско население

37,48

37,29

37,15

36,15

36,56

36,38

36,07

Източник: Евростат (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/)

Диаграма 1. Тенденция за населението в избираемата област по програмата между 1998 – 2004 г.
Диаграма 2. Коефициент на румънско и българско население по границата между 1998 – 2004 г.

Таблица 6. Естествени колебания в броя на населението и разпределение на жителите по възраст (2004 г.)

NUTS III Гранични райони

Естествен прираст /Загуба (лица)

Ръст в мигрирането /загуба (лица)

Общ ръст/загуба (лица)

не-продуктив-ни в % (под 14 години)

Продуктивни в %(между 15-59 години)

не-продуктивни в % (Над 60 години)

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

-0.47

-0.11

-0.58

15.80

63.50

20.70

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

-0.52

-0.03

-0.55

15.10

64.00

20.90

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

-0.48

-0.14

-0.62

16

63.20

20.90

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

-0.88

-0.29

-1.17

14.20

59.30

26.50

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

-0.67

0.19

-0.48

15.80

60.10

24.10

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

-0.30

-0.10

-0.40

16.70

61.90

21.40

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

0.04

0.13

0.17

15.60

69.80

14.60

Румънско население в областта

-0.19

-0.05

-0.24

16.00

65.70

18.30

Видин

-1.99

-0.65

-2.64

13.72

55.16

31.13

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

-2.02

-0.74

-2.76

14.99

55.58

29.43

Враца

-1.66

-0.75

-2.41

15.88

58.17

25.95

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

-1.75

-0.75

-2.50

15.03

58.00

26.97

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

-0.73

0.34

-0.39

13.50

61.43

25.08

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

-0.90

-0.20

-1.10

13.98

61.58

24.44

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

-0.53

-1.82

-2.35

17.55

61.16

21.29

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

-1.00

-0.62

-1.62

16.01

60.73

23.26

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

-0.65

-0.32

-0.97

15.86

62.22

21.92

Българско население в областта

-2.30

0

-2.30

15.13

61.61

23.26

{0>Source:<}100{>Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}100{>Национален статистически институт на Румъния, Национален статистически институт на България, 2004 г.<0}
Таблица 7. БВП по пазарни цени в избираемата област по програмата през 2003 г.

NUTS III Румънски райони

БВП в евро

Население

БВП на глава от нас. в евро

NUTS III Български райони

БВП в евро

Население

БВП на глава от нас. в евро

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

558,201,478

305,901

1,825

Видин

198,872,000

122,609

1,622

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

1,264,728,932

720,554

1,755

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

271,982,000

173,596

1,567

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

699,585,834

488,176

1,433

Враца

553,525,000

216,388

2,558

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

612,360,498

427,745

1,432

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

528,312,000

315,230

1,676

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

347,956,451

288,018

1,208

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

515,118,000

287,011

1,795

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

431,518,774

318,588

1,354

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

510,150,000

261,108

1,954

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

1,883,309,360

713,825

2,638

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

264,955,000

142,388

1,861

{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

215,087,000

137,424

1,565

{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

371,838,000

208,469

1,784

Общо румънско население

5,797,661,326

3,262,807

1,777

Общо българско население

3,429,839,000

1,864,223

1,840

Средно общо румънци

52,180,831,200

21,742,013

2400

Средно общо българи

17,994,181,100

7,823,557

2300

{0>Source:<}100{>Източник:<0} {0>National Institute of Statistics of Romania, National Statistics of Bulgaria, 2004<}100{>Национален статистически институт на Румъния, Национален статистически институт на България, 2003 г.<0}

Таблица 8. Гъстота на МСП

Гъстота на МСП (Брой на МСП на 1000 жители) през 2004 г.

NUTS III Румънски райони

МСП

NUTS III Български райони

МСП

{0>Mehedinti County<}0{>Мехединци<0}

11

Видин

25

{0>Dolj County<}0{>Долж<0}

16

{0>Montana District<}0{>Монтана <0}

24

{0>Olt County <}0{>Олт <0}

11

Враца

20

{0>Teleorman County<}0{>Телеорман<0}

10

{0>Pleven District<}0{>Плевен <0}

29

{0>Giurgiu County<}0{>Гюргево<0}

10

{0>Veliko Tarnovo District<}0{>Велико Търново<0}

29

{0>Calarasi County<}0{>Кълъраш <0}

12

{0>Ruse District<}0{>Русе<0}

34

{0>Constanta County<}0{>Констанца<0}

24

{0>Razgrad District<}0{>Разград<0}

25{0>Silistra District<}0{>Силистра<0}

25{0>Dobrich District<}0{>Добрич<0}

21

Средно за румънския граничен регион

13.42

Средно за българския граничен регион

25.77

Средно национално за Румъния

19.3

Средно национално за България

32

Източник: данни на Териториалната статистика през 2004 г. за Румъния и Национален статистически институт за България

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница