Програма "Транспорт 2007-2013"страница1/11
Дата18.12.2018
Размер0.64 Mb.
#107611
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Оперативна програма “Транспорт 2007-2013”

Оперативна програма

„Транспорт” 2007-2013Аналитичен мониторингов доклад
за периода 01. 08. 2012 – 31. 07. 2013 г.
Резултати от изпълнението на
Комуникационния план на ОПТ


49 Bulgaria blvd., 10th floor, Sofia 1404, Bulgaria, 49 Bulgaria blvd., 10th floor, Sofia 1404, Bulg
Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013

е една от седемте оперативни програми, които се финансират от


Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна


инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран
транспорт в съответствие с транспортната политика на ЕС.

ОПТ се фокусира върху няколко стратегически приоритета,


които ще допринесат за устойчивия и балансиран икономически
растеж на страната.


Проект ”Мониторинг и оценка на изпълнението на
Комуникационния план на Оперативна програма Транспорт
и на дейностите по информация и публичност” включва пакет
от взаимно обвързани социологически и медийни изследвания
и цели предоставяне на подробна обратна информация за
мненията, оценките и очакванията към ОПТ на специфични
целеви групи.


e основана през 2006г., като част от
световноизвестната компания за маркетингови и
социологически проучвания GfK Group, която е водеща
компания в областта на пийпълметричните системи в Европа.

СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме 5

1. ВЪВЕДЕНИЕ 8

2. ЦЕЛ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПТ 19

3. ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА КП НА ОПТ 22

3.1. Вътрешни целеви групи 22

3. 2. Външни целеви групи 23

3.3. Посредническа целева група 23

4.1. До каква степен се постига общата и конкретните цели на КП 26

4.2. Изпълняват ли се отделните етапи на КП и до каква степен 28

4.3. До каква степен реализираните комуникационни дейности са постигнали желания ефект 32

4.4. Съгласуваност и последователност на мерките за информация и публичност с КП 33

5. АНАЛИЗ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ДАННИ 35

5.1. Ефективност и ефикасност на използваните комуникационни канали 35

5.2. Степен, до която бенефициенти, експерти и служители притежават необходимата информация 37

5.3. Нагласи на различните целеви групи по отношение прозрачността при разходване на средствата по програмата 41

5. 4. Обща оценка на медийното присъствие на ОПТ 45

5. 5. Ниво на информираност на целевите групи 46

5. 6. Преглед до каква степен са постигнати индикаторите на КП 49

5. 7. Продуктивност, резултатност и влияние на рекламните и информационни материали 50

5. 8. Продуктивност, резултатност и влияние на организираните събитие 52

5. 9. Участие и представяне на висши управляващи служители в публични събития 54

5. 10. Постигната конкретност на информацията по отношение на видовете транспорт и на проектите, финансирани по ОПТ 54

5. 11. Резултатност, влияние и качество на интернет страницата на ОПТ 56

5. 12. Продуктивност, резултатност и влияние на информационната мрежа и връзките между експертите по публичността 59

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 61

6.1. Заключения от извършения анализ 61

6.2. Предложения за оптимизация на комуникационната стратегия 62

6.3. Кои канали са по-ефективни 62

6.4. Предложения на мерки за подобряване на комуникацията 63

Резюме

Настоящият мониторингов доклад за изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. обхваща периода от 01. 08. 2012 г. до 31. 07. 2013 г.

Докладът застъпва Етап III на Комуникационния план с приоритети „представяне на постигнатите резултати от използването на европейските фондове при осъществяването на приоритетите и проектите, посочени в ОПТ, а също и влиянието, което те ще окажат в бъдеще”.

През периода на мониторинг в медиите са публикувани общо 9007 материала, посветени на ОПТ с общ обем от 2187332 думи. Най-много публикации са излезли в интернет – 2894 бр., следва пресата с 2491 материала, радиото с 1940 и телевизията – 1682 предавания, новини, репортажи и реклами.

При публикациите в медиите през този период категорично доминират тези с положително отношение към Програмата. От общо регистрирани 9007 материала едва 25 са с негативно отношение. Огромната част от 8396 материала са с положително отношение към ОПТ. Останалите 586 публикации са неутрални.

На интернет сайта на ОПТ през периода на мониторинг са публикувани 53 актуални новини и съобщения за Програмата, а сайтът е бил посетен 67769 пъти. През този период беше обновена и модернизирана визията на интернет страницата на ОПТ. Проведеното социологическо проучване за удовлетвореността на посетителите на сайта показва, че новата визия категорично допада повече на посетителите на сайта от старата, а оценките за функционалността на сайта са по-високи от оценките при старата визия.

Същевременно през периода септември – декември 2012 г. беше проведена мащабна рекламна кампания на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Кампанията обхващаше телевизионна реклама, радио реклама и реклама в печатните медии. По три национални телевизии бяха излъчвани 30 и 60 секундни рекламни видеоклипове – общ за Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., за водния транспорт, за автомагистралите, метрото и железопътния транспорт. По бТВ, Нова ТВ и ТВ7 са излъчени общо 497 телевизионни видеоклипа. Кампанията акумулира през трите телевизионни канала общо 1570.32 рейтинг точки. Национално представително социологическо проучване, проведено непосредствено след приключването на кампанията показва значително нарастване на одобрението към ОПТ и запознатостта на гражданите с източниците на финансиране и проектите по Програмата. Изследването доказва и релевантността на използваните типове комуникационни канали – 66% от гражданите на страната на възраст над 15 години отговарят, че предпочитат рекламни телевизионни видеоклипове. 12% настояват за реклама в интернет, а 6% за организирани публични събития. Според данните от това националното социологическо проучване 70% предпочитат реклама по бТВ, по около 15% Нова ТВ и Канал 1 на БНТ, а 3% - ТВ7.

Съвсем актуално национално представително социологическо проучване, проведено през месец септември 2013 г., непосредствено след приключването на периода на мониторинг, показва, че разпознаваемостта на Програмата се е увеличила от 50% през миналата година на 54% през настоящата. Информираността на гражданите за източниците на финансиране на ОПТ също бележи развитие – докато при проучването от 2012 г. 59% от гражданите знаят кои са източниците на финансиране на ОПТ, през 2013 процентът се покачва на 63%. Запознатостта с конкретните проекти, които се реализират в рамките на ОПТ също скача от 27% на 41%. Одобрението към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. нараства от 63 на 68%.

Общият извод от проведения мониторинг е, че дейностите по изпълнение на Комуникационния пран на ОПТ през периода август 2012 – юли 2013 г. са постигнали основните си цели – по-голяма информираност на гражданите за Програмата, по-добро представяне на постигнатите резултати от инвестирането на средствата от европейските фондове при осъществяването на проектите по ОПТ и на влиянието, което тези проекти ще оказват върху икономиката и обществото за в бъдеще.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница