Програма учебни визити академичната 2013 2014 годинаДата06.06.2017
Размер51.98 Kb.


ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ НА

БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАТОРИ НА УЧЕБНИ ВИЗИТИ

ПО ПРОГРАМА УЧЕБНИ ВИЗИТИ

Академичната 2013 - 2014 година

Втори семестър

Краен срок за подаване на документите – 10 февруари 2014г.
Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за национално съфинансиране на български организатори на Учебни визити за втория семестър на академичната 2013-2014г. на програма „Учебни визити” към Програма „Учене през целия живот”.
Националното съфинансиране на български организатори на Учебни визити за втория семестър на академичната 2013-2014г. на програма „Учебни визити” се предоставя от Център за развитие на човешките ресурси като финансова подкрепа със средства от републиканския бюджет, с цел съфинансиране на разходите по организирането и провеждането на Учебна визита на българска организация домакин по хоризонтална програма „Учебни визити”, Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз.


 1. Организации, които имат право да кандидатстват по настоящата Покана за предложения:


Само български организации, одобрени като организации домакин за провеждането на Учебна визита, включена в Каталога за Учебни визити на CEDEFOP за 2013-2014г., и събрала достатъчно минимален брой участници, посочени в Каталога за учебни визити на CEDEFOP за 2013-2014г., могат да кандидатстват за национално съфинансиране за организирането и провеждането на Учебна визита във втория семестър на академичната/ учебната 2013-2014г.


 1. Документи за кандидатстване:
 1. Формуляр за кандидатстване – изтегли тук

 2. Приложения към формуляра:

– Разпечатка от страницата от Каталога за Учебни визити 2013-2014, съдържаща информация за Учебната визита, за съфинансирането, на която се кандидатства;

– Списък с участниците във визитата;

– Програма на визитата;

– Групов отчет от организирана и проведена от кандидата Учебна визита в периода 2009г.-2012г. (ако е приложимо за съответния кандидат).


3. Срокове за кандидатстване


 1. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен online на sborisova@hrdc.bg, до 10 февруари 2014г.

 2. Комплектованите в папка документи за кандидатстване по т.2 на Поканата трябва да бъдат изпратени до ЦРЧР на хартиен ностиел най-късно до 10 февруари 2014г. на адрес:


Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

Национално съфинансиране на организатори на Учебни визити 2013-2014
Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща (или по куриер) с обратна разписка, с която ще бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.
За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително изпратени след крайния срок липсващи документи или страници от документи не се разглеждат. Документи на ръка не се приемат.
4. Отпускано финансиране
На одобрените кандидати се отпускат средства за покриването на следните категории разходи:

 • Разходи за извършване на превод на необходимите материали от български или от друг език на работния език на визитата.

 • Разходи за осигуряване на необходимите информационни, рекламни и канцеларски материали на участниците.

 • Разходи за осигуряване на необходимите технически средства за провеждане на визитата.

 • Представителни разходи – организиране на културни или туристически събития, вечеря, обяд, транспорт на участниците по време на неформалните събития и др.

 • Други разходи, пряко свързани с провеждането на Учебната визита.


За да бъдат отпуснати средства по отделните бюджетни пера, сумите трябва да бъдат заложени във Формуляра за кандидатстване за национално съфинансиране. ЦРЧР няма право да отпуска средства в размер, по-голям от заложеното във Формуляра.
Максималният размер на отпусканите средства към един организатор домакин няма да надвишава 3200 лв.
Категорията „Други разходи, пряко свързани с провеждането на Учебната визита” подлежи на проверка и оценка за целесъобразност от страна на ЦРЧР.
5. Оценка на кандидатурите
Разглеждането и оценката на кандидатурите се извършва от ЦРЧР и протича, както следва:
Проверка за легитимност на кандидатурите

Критерии за легитимност:


 • Кандидатът има право да кандидатства по настоящата Покана за предложения;

 • Спазен е срокът за подаване на документите – 10 февруари 2014г.;

 • Спазени са изискванията за подаване на документите;

 • При кандидатстването е използван Формулярът, публикуван от ЦРЧР;

 • Формулярът за кандидатстване не е попълнен на ръка;

 • Формулярът за кандидатстване е попълнен изцяло;

 • Наличие на печат на институцията;

 • Наличие във Формуляра за кандидатстване на хартиен носител на подпис на лицето, официално представляващо институцията. В случаите, когато формулярът е подписан от официален дългосрочен заместник, следва да се приложи копие от заповедта за заместване;

 • Приложени са всички документи, посочени в Поканата.


Оценка на предишно представяне (ако е приложимо)


 • Кандидатите, които са били одобрени като организатор домакин на Учебна визита в периода 2009 – 2012г. следва да представят групов отчет от проведената визита.6. Съобщаване на резултатите

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до 28.02.2014г.


Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на ЦРЧР. Участниците, чиито кандидатури са одобрени за финансиране, ще бъдат поканени за сключване на договори.

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.


За контакти:

Савена Борисова

тел.: 02 / 915 50 86

e-mail: sborisova@hrdc.bg


Интернет страница на ЦРЧР: http://hrdc.bg

Интернет страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Интернет страница на CEDEFOP:http://studyvisits.cedefop.europa.eu/


Център за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3

тел.: +359 2 915 50 10, факс: +359 2 915 50 49

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http//www.hrdc.bgКаталог: fce -> 001 -> 0108 -> files
001 -> Депозитен списък на книги №42/2013 г
001 -> Литература за подготовка на зрелостници и кандидат-студенти. Фабер, 2008. Без сведение за цена
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> European commission
files -> Програма „Леонардо да Винчи Партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница