Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва консултации за неутралност на мрежатаДата16.03.2017
Размер41.07 Kb.
#17082
ТипПрограма


IP/10/860

Брюксел, 30 юни 2010 г.Програма в областта на цифровите технологии: Комисията започва консултации за неутралност на мрежата

Днес Европейската комисия започна консултации по ключови въпроси, свързани с темата за неутралността на мрежата. В обхвата ѝ попадат въпроси за това дали трябва да се разреши на интернет доставчиците да възприемат определени практики за управление на трафика, като дават приоритет на един вид интернет трафик пред друг, дали подобни практики могат да създадат проблеми и да имат неблагоприятен ефект върху потребителите, дали нивото на конкуренция между различните доставчици на интернет услуги и изискванията за прозрачност на новата телекомуникационна рамка биха били достатъчни, за да се избегнат потенциални проблеми, давайки свобода на избор на потребителите и дали ЕС трябва да предприеме допълнителни мерки, за да осигури справедливост на вътрешния пазар, или браншът трябва да поеме инициативата по тези въпроси. Заместник-председателят на Европейската комисия, отговорен за Програмата в областта на цифровите технологии, Нели Крус обяви през април 2010 г. намерението си да започне този процес на консултации, за да постигне напредък в дебата на Европа относно неутралността на мрежата (вж. SPEECH/10/153). Резултатите от консултациите ще бъдат включени в доклад на Комисията за неутралността на мрежата, който следва да бъде представен до края на тази година. Всички заинтересовани страни —доставчици на услуги и съдържание, потребители, бизнес среди и изследователи – се приканват да се включат в консултациите и да дадат своя принос до 30 септември 2010 г. Отвореният и неутрален Интернет е предварително условие за много от целите, изложени в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа (IP/10/581).

Заместник-председателят Нели Крус заяви: „Аз съм убедена привърженичка на това интернет пространството да остане отворено и неутрално. Потребителите следва да имат достъп до съдържанието, което те желаят. Доставчиците на това съдържание и операторите трябва да разполагат с достатъчни стимули, за да продължат да правят нововъведения. В същото време управлението на трафика и неутралността на мрежата са много сложни въпроси. Не предполагам автоматично, че един или друг подход трябва да преобладава. Нуждаем се от приноса на всички заинтересовани страни, за да можем да разгледаме всички въпроси внимателно и обективно, да намерим пресечната точка на всички интереси в процеса и да решим какви нови мерки, ако такива се налагат, може да са необходими.“Управление на трафика в съвременния Интернет

През последните години Интернет претърпя съществени промени. Все повече потребители се възползват от високоскоростни широколентови връзки. Увеличава се предоставянето на услуги, които изискват голям трансфер на данни, като интернет телевизията (IPTV) и обмена на видеоматериали. Междувременно се появиха нови технологии като интернет телефонията (VoIP), чрез която могат да се провеждат разговори по Интернет.

В този контекст доставчиците на интернет услуги разработиха инструменти за разграничаване на различните уебсайтове и приложения, до които се осъществява достъп чрез тяхната мрежа, за да се избегне претоварването на мрежата и да се насърчи ефикасното ѝ използване. Този процес е известен като „управление на трафика“ и може да се използва за осигуряване на ефикасното функциониране на мрежите и за предоставянето на специални услуги като IPTV, при условие че се съобразяват с правилата на ЕС и уведомяват потребителите относно очакваното качество на услугата. Същата техника обаче може да доведе до забавяне на достъпа до неприоритетни услуги или приложения на стационарна или мобилна връзка или до влошаване на качеството на други услуги. Съществуват мнения, че третирането на един поток данни различно от друг може да навреди на потребителите и да подкопае отвореността на Интернет.

Цел на консултацията

Обществената консултация, която започна днес, цели да събере различни възгледи относно въпросите по управлението на интернет трафика, свързани с неутралността на мрежата. Комисията би желала да научи повече относно потенциалните проблеми, свързани с определени форми на управление на трафика, и това дали новите правила в областта на телекомуникациите са достатъчни, за да се решат тези проблеми, както и относно техническите и икономическите аспекти, аспектите, свързани с качеството на предоставените услуги и това дали свободите, присъщи на интернет пространството, могат да бъдат засегнати.Следващи етапи

Комисията ще анализира отговорите, получени в процеса на консултациите, и мненията, изказани в други форуми. След това, до края на 2010 г., Комисията ще излезе със съобщение относно неутралността на мрежата. В този документ ще бъдат посочени възгледите на Комисията относно това дали са необходими допълнителни инициативи или насоки.Контекст

Въпреки че няма твърдо определение за това какво е „неутралност на мрежата“, съществува общо виждане, че това е идеята, според която всички данни в Интернет трябва да бъдат третирани по един и същи начин, независимо от източника или предназначението си. Това означава, че като цяло интернет потребителите би трябвало да имат достъп до съдържанието или приложението, което са избрали.

Като едно от предварителните условия за успешното приключване на пакета от 2009 г. за реформиране на сектора на телекомуникациите (вж. MEMO/09/568), Комисията се ангажира да следи отблизо за отворения и неутрален характер на интернет пространството и съответно да докладва пред Европейския парламент и Съвета на министрите. Консултациите са част от работата на Комисията вследствие на този поет ангажимент.

По преработената рамка за телекомуникациите в ЕС националните власти имат право да определят минимални нива за качеството на мрежовите услуги за пренос на данни. В допълнение новите правила относно прозрачността изискват потребителите да са информирани — преди да подпишат договор, относно същността на услугата, за която се абонират, включително техниките за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и относно други ограничения (като например ограничения на ширината честотната лента или налична скорост на връзката).За повече информация

Консултативният документ може да бъде намерен на адрес:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница